Trafik güvenliği sadece yerel değil aynı zamanda uluslararası bir mesele olarak da dünya gündeminde önemli bir yer alır. Artan nüfus, gelişen teknoloji ile trafiğe katılan araç ve sürücü sayısı arttıkça bu trafiği kontrol etmek, can güvenliğini korumak daha zor bir hal almaya başlıyor. Dünyada hızla artan trafik akışını kontrol edebilmek için sadece yerel kuruluşlar yeterli olamıyor. Ülkelerin trafik birimlerinin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü de trafik kazalarının önlenmesi için çalışmalar yaparak bu toplumsal soruna çözümler aramaktadır. Dünyada ortalama bir milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine ve 50 milyona yakın insanın da yaralanmasına veya sakat kalmasına sebep olan trafik kazaları dünya nüfusunda büyük bir etkiye sahip.

Gece Diyalizi Yapan Merkezler Gece Diyalizi Yapan Merkezler

Hayatını kaybeden, yaralanan ya da sakat kalan bir kişi için birçok insan maddi ve manevi yönden etkilenmektedir. İnsanlığı psikolojik açıdan çok etkileyen trafik kazaları aynı zamanda sağlık harcamaları nedeniyle maddi olarak büyük giderler oluşturmaktadır. Bu yüzden çeşitli uluslararası kuruluşlar tarafından trafik güvenliği ve doğurduğu masraflar desteklenir.

Karayolu trafik kazaları alınacak önlemlerle engellenebilir. Birçok ülkede alınan tedbirlerle meydana gelen kaza ve yaralanma sayısında büyük düşüşler yaşandığı gözlemlenir. Denizli Güven Sürücü Kursu olarak verdiğimiz özenli direksiyon eğitimi ve torik derslerle güvenli trafik sağlayacak sürücüler yetiştiriyoruz. Kurallara önem veren sürücülerle karayolu trafiğinin kazalarını en aza indirgeyebilecek bir nesille dünyada trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunuyoruz. Sizler de iyi bir ehliyet kursu ile sürücü belgesi almak isterseniz kursumuza kayıt yaptırarak piyasanın en uygun ücretli derslerine katılma fırsatı yakalayabilirsiniz.

Trafik Güvenliğini İnceleyen Uluslararası Kuruluşlar

Dünyada trafik güveliğini inceleyerek katkıda bulunan birkaç uluslararası kuruluşu sizlerle paylaşacağız.

1.       WHO (Dünya Sağlık Örgütü): Trafik kazalarının sağlık üzerindeki etkilerini inceleyerek, trafik güvenliği konusunda politika önerileri sunmakta ve dünya genelinde bilinçlendirme kampanyalarına destek vermektedir. Ülkemizde de sağlık sektöründe çok önemli bir yere sahip olan ve ehliyet kurslarında verilen teorik derslerde de adını duyduğunuz bu kuruluş, trafik güvenliğini sağlayabilmemiz için de çok önemli bir yere sahiptir.

2.       BM (Birleşmiş Milletler): BM, sürdürülebilir kalkınma hedefleri kapsamında, trafik güvenliği ve ulaşım alanında küresel çözümler aramakta, üye ülkeleri bu konuda desteklemektedir. Birleşmiş Milletlerin kurucu üyelerinden olan Türkiye de bu faaliyetlerde önemli rol oynamaktadır.

3.       EIB (Avrupa Yatırım Bankası): Ulaşım altyapısı projelerine finansman sağlayarak, yolların güvenliği ve sürdürülebilirliği üzerinde odaklanan projelere destek vermektedir. Bu sayede maddi olarak da birçok hasara sebep olan trafik kazalarının zararlarının giderilmesine katkıda bulunulmaktadır.

4.       IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası): IBRD, gelişmekte olan ülkelerdeki trafik güvenliği ile ilgili projelere finansal destek sağlamakta ve bu ülkelerde altyapı iyileştirmelerini desteklemektedir. Tüm dünyada büyük bir sorun olan trafik kazalarının azaltılması ve güvenli bir karayolu trafiği kurulması sağlanır.

5.       GRSF (Küresel Yol Güvenliği Fonu): GRSF, dünya genelinde yol güvenliği konusunda farkındalığı artırmak ve politika geliştirmek amacıyla çeşitli projeler yürütmektedir.

6.       OECD (Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü): OECD, trafik güvenliği ile ilgili politikaların geliştirilmesine ve üye ülkeler arasında en iyi uygulama paylaşımına katkıda bulunmaktadır.

İsmi geçen uluslararası kuruluşlar ile hem ülkemizde hem de dünyada daha güvenli ve huzurlu bir trafik politikası izlenir. Sizler de bireysel olarak trafik kurallarına uyarak yapılan bu çalışmalara büyük destek verebilirsiniz. Biz ise tecrübenin adresi Güven Sürücü Kursu olarak uymanız gereken trafik kurallarını eksiksiz bir şekilde öğreterek sizlere bu süreçte destek oluyoruz. Henüz sürücü belgesi almamış olan herkesi profesyonel eğitmenlerimizin olduğu sürücü kursumuza bekliyoruz.

Editör: Adıyamanlılar Net