Sayın Bakan, Siz STK deyin biz tarikat diyeceğiz! Çocuklarımızı ensarcılara teslim etmeyeceğiz! Cumhuriyetimizin 100. Yılında, Cumhuriyetin reddettiği tarikat ve cemaat yapılanmalarıyla protokol yaptığını söyleyen bir Milli Eğitim Bakanı. Bu Cumhuriyet ilke ve devrimlerine karşı bir ihanet değil de nedir?

Türkiye Fethullah Gülen cemaatinden az mı çekti.

"Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bütçe görüşmeleri sırasında TBMM kürsüsünde gerçekleştirdiği açıklamaları Milli Eğitimin uzun zamandır devam eden tarikatlaşma ve cemaatleşme tehdit ve tehlikesinin açık bir göstergesidir"

Milli Eğitimi Laik olan ülkemizde nasıl böyle bir açıklama yapılabilir?...Her vatandaşımız istediği dine ve mezhepe mensup olabilir, hatta hiç inançlı olmayabilir. Bu bizi ilgilendirmez.

FETÖ mendili yalayanlar yüzünden kaç şehit verdiğimizi ve neler yaşadığımızı unutmadık.

Tarikatta büyüyen bir çocuk, ilerde devlet kurumunda işe başlarsa, tarikat liderinin ondan istediği şeyi yapmama imkanı var mı?

"Tarikat ve cemaatlerle protokol yapmaya devam edeceğiz" diyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim'e vurulmuş bir hançerdir! Evet hançer!

Enes Kara'yı hatırlar mısınız? Cemaat baskısı yüzünden intihar etmişti. Peki Aladağ'da yanan çocuklarımızı hatırlar mısınız? Tarikat yurdunda tecavüze uğrayan çocuklar? Hatırlıyor musunuz Sayın Bakan? Bunlarla ortak olmaya devam mı edeceksiniz? Eğitime, Laikliğe ve çocuklarımıza hançer olmaya devam edecek misiniz?

Bu memleketin Milli Eğitim Bakanı sizin "Tarikat ya da cemaat dediğiniz kurumlarla protokol yapmaya devam edeceğiz" cümlesini artık hiç çekinmeden arkasına gücü alarak kurabiliyor. Tehlikenin farkında mısınız öğrenci velileri? Sesinizi yükseltin. Çocuklarımız için.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Anayasa’nın değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek nitelikteki 2. maddesinde yer alan düzenlemeye göre Türkiye,"demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir"

"Milli Eğitim Bakanı’nın TBMM’de yaptığı tarikatlar ve cemaatler ile iş birliklerinin devam edeceğine yönelik açıklamaları devletin laik ve demokratik niteliğine açıkça aykırıdır ve Anayasa’nın ihlal edildiğinin kabul edilmesidir. Sayın Bakan’ın konuşmasında net bir şekilde ifade edilen tarikat ve cemaatlerle iş birliği yapma kararlılığı; laik ve bilimsel eğitim sistemine karşı bir politikayı ve saldırıyı açıkça ortaya koymaktadır"

Laik ve bilimsel eğitimi savunan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin açıklamasına aynen katılıyorum.

"Tarikat ve cemaatler asla bir sivil toplum örgütü olmadıkları gibi hukuk ve yasa dışı yapılardır ve ivedilikle kapatılmalıdır zira tarikatların kapatılması bir gecede alınmış bir karar ile çıkarılmış bir kanunun sonucu değil, tarihsel süreçte yaşanmış çokça isyan, ihanet ve acının sonucunda varılmış bir devlet aklının eseridir. Bu akla ve tarihsel gerçeklere saygı duyulmalıdır. Tarikat ve cemaatlerin, hukuken muvazaalı olarak dernek ve vakıf örtüsü altında eğitimdeki etkinlikleri, ideolojik sapmalara yol açarak toplumsal yozlaşmaya neden olmakta ve iç barışımızı tehdit etmektedir. Yakın zaman önce Sayın Bakan’ın bu tehlikeli konuşmayı yaptığı yüce meclisimizin de bir tarikat yapılanması olan FETÖ’nün militanlarınca bombalandığı asla unutulmamalıdır.

Bununla birlikte, TBMM kürsüsünde bu tehlikeli sözler söylenirken başta ana muhalefet partisi olmak üzere anayasal görevi muhalefet etmek olan siyasi partilere de başta laiklik olmak üzere devletin temel niteliklerini savunma görevlerini hatırlatmak isteriz."

Milli Eğitim'de 8 Milli Eğitim Bakanı değişti AMA Eğitim Sistemi derin yaralar aldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in itiraf niteliğindeki açıklamasından da anlaşılacağı üzere, siyasi iktidar imzaladığı protokoller ile okullarımızı tarikat ve cemaatlere açmıştır.

Milli Eğitim Bakanının Meclis kürsüsünden söylemeye cesaret ettiği sözler gösteriyor ki izin belgesi olmaksızın bu protokoller kapsamında çocuklarımız, devlet eliyle tarikat ve cemaatlere, eğitim bilimi ve pedagojiden bihaber kişilere teslim ediliyor ve anlaşılan o ki daha fazla teslim edilmeye de devam edilecek.

Yazık edersiniz!..

Çocuklarımız eğitimci olmayan kişilere, laik, bilimsel ve karma eğitim karşıtlarına, tarikat ve cemaatlere asla teslim edilemez.

Çocuklarınızı korumak adına, şimdiden MEB’in tarikat ve cemaatlerle imzaladıkları protokoller derhal reddedilmelidir, Sn bakanı istifaya davet ediyorum!...

“Çocukları korumak, vatanı korumaktır” anlayışıyla eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkalım!

Tarikat ve cemaatleri savunan bu Bakan derhal istifa etmelidir.