Tarihte iz bırakanlar daima rutini sorgulayan kişiler oldu !

Konfor alana esir olmayan,  yeni süreçleri takip edip, geleceğe doğru kabuk atan bireyler, toplumsal dönüşümlerin tetikleyici yönünü ortaya çıkardı! Krallıklar, saltanatlar hep böyle yıkıldı ! Hep aynı yanlışlarla zihinleri karanlığa mahkum edenler, bir gün mutlaka toslayacağı duvarı göreceklerdi! “Ya öyle değilse”  diyen bir başka alternatif, hayatın olağan akışını tersine çevirebilir, her şeyi alt üst edebilir, yada yeni bir fikri yaygınlaştırabilirdi! Öyle de oldu ! 

Gücün,  dağın zirvesinden anlattığı masallara güdümlü yığınlar her zaman güce  korkuyla sarıldı! Tuttuğu ipin bir gün kopacağı ihtimali öyle korkutucu gelirdi ki , yığınlar avantajlarından olacağı ihtimali nedeniyle, egemen kültürün hezeyanlarına teslim oldu! “Ya öyle değilse” diyen kurucu lider, ülkeye yeni misyon belirlediğinden beri geriye dönüş hezeyanlı çıkar grupları ülkesinin tüm mozaiğine dinamitler yerleştirmeye devam etti! Maskelerle cehaletin kutsanması evresi taraftar buldu! Değişimi tetikleyen, alışılmışın dışına çıkıp, rutini bozan, birey öncelikli düşünce mekanizmalarının önünü açan, feodal esaretten ülkeyi uyandıran “YA ÖYLE DEĞİLSE” diyen herkes, medeni dünya için birer şans olmayı, zor da olsa başardı!

Bilimin, edebiyatın, sanatın, devlet yönetim biçiminin değişimle günümüze geliş aşaması  “ya öyle değilse” diyen birileri sayesinde dünyayla yarışır hale geldi! Zihni dönüşümlerin günümüzle uyum sürecine katkı sunan, yaşam biçimlerinin tekdüzelikten sıyrılıp, donanımlı birey vasfıyla çağdaş dünyaya adapte eden insanların sonu, çoğu kez acıyla son buldu ! Bilim düşmanları, medeni dünya frenleri, güdülenmiş yığın motivasyonu ile hayatlara renk veren, alışılmışın dışına çıkaran “ya öyle değilse” deyip  putları deviren insanlarla hayat boyu hep savaşır halde kaldı! Geriye dönüş putları bir türlü devrilmedi! 

İnsanların şartlanmışlıklardan kurtuluş reçetesi “YA ÖYLE DEĞİLSE” motivasyonuyla yazıldı tarih boyu! Kapana sıkışmış ruhların yazgılara boyun eğen,  yaşamak için emekleme halinde hayatı sonlanan niteliksiz yığınların, hayatı aksatma gayreti geleceğe dair umutları kırsa da mutlaka “ya öyle değilse”  diyebilen yürekler tarihe yön verdi ! Bilimin sanatın rejimlerin çağdaş dünyayla beraber geçirdiği değişim yeni  jenerasyonların feodal debelenmelerden uzak durmasını sağlamış, “YA ÖYLE DEĞİLSE” diyen başka bir alternatif gösterenleri anlamlı bulmuşlardır! Biat kültürünü ortadan kaldıran, insana değeri yücelten, yaşam standartlarını bireyin niteliğine göre seçenek haline  getiren,  tek tip zihniyetleri çağın olanaklarıyla eleştirel sorgu mantığına eriştiren,  hep “YA ÖYLE DEĞİLSE” diyebilenler sayesinde olmuştur! Geriye dönüş hezeyanlarını süslü cümlelerle kitleleri morfinlemek için kullanan durağan göl muktedirleri, dağın arkasındaki öcüler korkusuyla hep değişimin prangaları oldu! Cahillikleri ile başka yaşam standartları körelten,  yüksek koltuklardan asalarıyla düşünce alanlarına mayın döşeyen gizli ajanda sahiplerinin karşısına dikilen “YA ÖYLE DEĞİLSE”  diyenler, sürekli bariyer oldu! Olmaya da devam edecek ! 

Toplumların dünya düzeninde ileriye doğru hamleleri YA ÖYLE DEĞİLSE diyenler sayesinde anlam buldu! Felsefe gelişti! Bilim ilerledi! Rejimler kaliteye evrildi! Kurucu liderin biçtiği misyon, Türkiye’nin çağdaş dünyada yer edinme çabalarına daima katkı sağladı! Cumhuriyetin eşsiz avantajları bireylerin kalitesine, gelişim evrelerine hep olanak sağladı! Aynı şekilde karşı devrim hikayeleri boş durmadı! Daima morfinlenmiş yığınlar edinilen olanaklara yeni maskeler taktı! Kurucu liderin vefatından sonra gelişimin yeni senaryosunu yazacak “YA ÖYLE DEĞİLSE” diyebilecek gücünü arıyor! Bulunur mu bilinmez ama, TÜRKİYE yeni bir hikayeye başlık arıyor ! Hepimiz yeni dönemde bu başlığa güç vermek zorundayız! Düşünüp, “YA ÖYLE DEĞİLSE” diyebilecek lideri bulmak  zorundayız! 

DİPNOT:

Türkiye “YA ÖYLE DEĞİLSE”  diyen, cumhuriyet kazanımlarıyla donanımlı bireylerin motivasyonu ile küresel dünyada yeni bir hikaye yazmak zorunda ! Bunun için devrim kazanımlarıyla yeni bir başlık için atağa geçmeli ve haykırmalı: YA ÖYLE DEĞİLSE !!!