Büyük bir depremle, yüzyılın felaketiyle karşı karşıyayız. Binlerce onbinlerce insanımızı kaybettik. Maalesef şehrin büyük bir bölümü yıkılmış, harap olmuş. Ayakta kalan binaların da büyük bir kısmı hasarlı olduğu için yıkılacak.

30.000 konutluk yeni bir şehir düşünülüyor. Şehrin kuzeyinde KARADAĞ’da Zey(İndere) köyüne doğru olan taşlık kayalık alanda yaklaşık 26.000; Otogarın kuzeyinde de 4000 konut yapılacak. Hatta alelacele bu 4000 konutun temeli bile atılmış.

Bir vatandaş ve aynı zamanda bir teknik eleman olarak konu hakkındaki görüşlerimi başta M.Vekilimiz  Sayın Ahmet AYDIN olmak üzere sayın yeni valimiz ve Belediye başkanımız sayın Süleyman KILIÇ beyin dikkatine sunmak istiyorum;

•• Kalıcı konutlar aceleye getirilmemeli. Yasalarımıza göre öncelikle imara açılacak alanın , haliyle konut yapılacak sahaların Jeolojik zemin etütlerinin yapılması zorunludur. Konunun uzmanı jeoloji mühendisleri, bu zemin etütlerinin yapılması ve laboratuvar sonuçlarının alınmasının en az 3-4 ay alacağını söylüyorlar. Ayrıca yapılan imar planının bir ay askıya çıkarılması zorunludur.

•• İmar kanununa göre kanalizasyon, İçme suyu, elektrik, Doğalgaz vs. gibi alt yapı hizmetleri olmadan yapı izni verilemez ve inşaata başlanamaz. 

•• 25.000 konut yapılması düşünülen 5000 dönümlük böylesine büyük bir alanda ve tamamen kayalık bir zeminde Yol, Kanalizasyon, Yağmur ve sel suları kanalları, İçme suyu, Doğalgaz , Elektrik, haberleşme ağları gibi altyapı hizmetlerini bitirmek kolay bir iş değildir. Bu çalışmaların bitirilmesi oldukça uzun bir zaman alacak ve maddi olarak da oldukça külfetli olacaktır.

•• Yıkılan ve yıkılacak olan binalar ve bu binalardaki daire sayıları ne kadardır? Malikleri kimlerdir?  Bu evlerde oturup Tapusu babasının üzerine olan kaç kişi vardır? Bu durumda olan daire sahipleri sağlıklı bir şekilde tespit edilip mağdur edilmemelidir.

•• Yıkılan ve yıkılacak olan binaların arsaları için ne düşünüldüğü ile ilgili bir açıklama yok. Buralarda öyle kıymetli arsalar var ki m2’si 25-30 bin TL. 
Bu arsalar ne olacak? Bunlar değerlendirilmeyecek mi?

Hal böyle iken ve daha enkazların büyük bir kısmı kaldırılmamışken, hala her gün artçı depremler oluyorken alel acele konut temellerinin atılması doğru değildir. Evet olağanüstü hal ilan edilmiş olabilir, işin aciliyeti düşünülmüş olabilir, seçimler yaklaşıyor olabilir ama bu durum mevzuata aykırı işler yapmayı gerektirmez.

Peki ne yapılmalı ;

•• Hepimizin yaşadığı, yıllarımızın geçtiği mahallelerimiz var. Bu mahallelerde bir mahalle kültürü, bir komşuluk kültürü var, alışkanlıklarımız var. Gençliğimiz, acı tatlı hatıralarımız var. Bunları bırakıp gitmek kolay değil. Yapılacak 30.000 konutta kimlerle komşu olacağız , kendimizi nasıl bir ortamda bulacağız belli değil.

•• Bu nedenle KARADAĞ’da 26.000 konuta başlamadan önce her türlü alt yapısı mevcut olan bu alanlarda yıkılan ve yıkılacak olan binaların arsaları  mutlaka değerlendirilmelidir. 
Bu arsalara yeniden tek tek parsel bazlı Jeolojik zemin etütleri yaptırılarak, deprem yönetmeliğine uygun inşaat izni verilerek Vatandaşlara kendi arsalarını değerlendirme, mahallesinde ikamet etme imkanı sağlanmalıdır.

•• Yapılacak konutların %60’nı Devlet karşılayacakmış. KAHTA’da yapılacak olan 105m2’lik konutlar için müteahhite yaklaşık 1 Milyon 600 bin TL. ödeme yapılacak.
Bu parayı müteahhitlere ödeyeceğinize, bu paranın 1 Milyonu %60 hibenin karşılığı olarak vatandaşa verilmeli kendi arsasına evini yapmasına imkan verilmelidir. İlgili kurumlar da her türlü kontrolü eksiksiz yapmalıdır.

•• KARADAĞ’da imara açılması düşünülen 5000 dönümlük TAŞLIK-KAYALIK alanın altyapısına harcanacak para ile onbinlerce konut yapılabileceği unutulmamalıdır.

•• Bu çalışmalar bitikten sonra evsiz kalan vatandaşlar kalır ise  bunlar için konut alanları tespit edilmelidir.
Mithat SOLGUN

IMG-20230326-WA0002