Adıyaman'da hırsızlık suçlarından aranması olan 2 şüpheli yakalandı Adıyaman'da hırsızlık suçlarından aranması olan 2 şüpheli yakalandı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması talebiyle açılan davanın 7'nci duruşması Ankara 31. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, TTB'nin Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınmasına karar verdi. Kararını açıklayan mahkeme, yeni merkez konseyi seçimlerini tamamlamak üzere beş kişilik bir heyet görevlendirdi.
TTB, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, "Siyasi iktidar eliyle egemen kılınmak istenen hukuksuzluk rejimi bir meyvesini daha vermiş; Türk Tabipleri Birliği’ni hedef alan davada, bir yıldan bu yana süregelen hukuksuzluklar silsilesi Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması ile sonuçlanmıştır" dedi.
Adıyaman Eczacılar Odası'nda Ankara'da görülen TTB Merkez Yürütme Kuruluna verilen karara tepki göstermek için Türk Tabipler Birliği Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen açıklamaya TTB, KESK, TMMOB, Diş Hekimleri Odası, Adıyaman Barosu ve STK temsilcileri destek verdi.
"Türk Tabipleri Birliği doğruları söylemekten asla vazgeçmeyecektir."
Toplanan kalabalık adına açıklama yapan Türk Tabipler Birliği Adıyaman Şube Başkanı İsmail Tosun,"Dün Ankara Dışkapı Adliyesinde görülen duruşmada Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi görevden alınmış yerine kayyım atanmıştır. 
Anayasa’dan gücünü alan 70 yıllık meslek örgütünü, kendi denetim mekanizmasının ötesinde somut olmayan gerekçelerle yargı eliyle etkisizleştirme ve suçlu göstermeye çalışma uygulamasını kabul etmiyoruz. Türk Tabipleri Birliği başta koruyucu hekimlik olmak üzere halk sağlığını öncelemeye sağlık problemlerini dile getirmeye hekim hakları için mücadele etmeye devam edecektir. Merkez konseyde isimler değişebilir ama Türk Tabipleri Birliği doğruları söylemekten asla vazgeçmeyecektir.
6 Şubat depremlerinden sonrada meslek örgütümüz deprem bölgelerinde büyük bir rol üstlenmiş hakkın sağlığının koruma anlamında büyük çalışmalara imza atmıştır. Zor zamanlar geçiren bölgemizde büyük bir dayanışma göstermiştir. TTB’nin amacı; meslektaşlarının güvenli çalışma ortamlarında çalışmasını sağlamaktır. TTB’nin amacı; koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesidir.
TTB’nin amacı; akademik özgürlüklerin tesisi ve nitelikli tıp eğitimi için mücadele etmektir.
TTB’nin amacı; nükleere karşı yaşamı savunmaktır. TTB’nin amacı; pandemide toplumdan gizlenenlerin açığa çıkarmaktır. TTB’nin amacı; deprem bölgesinde dayanışmayı örgütlemek, yıkılan bir kentin çocuklarının sağlıklı büyümelerini sağlamaktır. TTB’nin amacı; kadın sağlığını koruyup geliştirilmektir. TTB’nin amacı; savaşa karşı barışı savunmak, sağlık emekçilerinin ve kurumlarının dokunulmazlığını sağlamaktır. TTB’nin amacı; Kaz Dağları’nı, Akbelen ormanlarını yaşatmaktır. TTB’nin amacı; toplum sağlığını bütüncül olarak ele almak ve geliştirmektir. TTB’nin amacı; hekimlerin mesleki bağımsızlığını korumaktır. Demokrasi ile yönetilen toplumlarda seçimle gelen yöneticilerin sadece seçimle görevden alınması kabul edilebilir. Türk Tabipleri Birliği Delegeleri tarafından seçilen Merkez Konsey Üyelerini seçmek ve değiştirmek yine hekim arkadaşların elindedir."dedi.
Daha sonra kürsüye çıkan Kamu Emekçileri Sendikası (KESK) adına söz alan Sağlık Emekçileri (SES) Şube Başkanı Halil İbrahim Aydın,"Her dönem yaşamak ve yaşatmak için mücadele eden dün tabipler birliğinin yanında olduğumuzu, Türk Tabiplerin Birliğine yönelik yapılan haksız ve hukuksuzlukta yanında olduğumuzu, tabipler birliği biz Adıyamanlılar için yeri ayrıdır. Deprem sürecinde enkazın altındayken ilk yardımımıza koşan Türk Tabipler birliğiydi, Türk Tabipler Birliğinin Haklı müsaadesinin yanındayız."dedi 
 

Kaynak : PHA

Kaynak: rss