Depremde yıkılan Adıyaman Belediyesi Konferans Salonunun batısındaki dipsiz sokağın içinde Hacı Mehmet Demir'in evinin bir odasında türbesi bulunan Peygamber Efendimizin Sancakdarı Ubbad Bin Beşir (R.A) türbesi 06 Şubat 2023 depreminde yıkıldı. 
Hayırsever bir vatandaş tarafından kısmen çevresi düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak İlimiz Adıyaman'da Şehit olan bu zatı muhtereme yaraşır bir türbenin yapılması için Adıyaman Valiliğinin veya Belediye Başkanlığının bu işe el atması gerekmektedir. 
UBBAN BİN BEŞİR (R.A) KİMDİR: 
İslamiyeti yaymak için bu bölgeye gelen, Hz. Muhammed (SAV) Sancakdarıdır. 
Ayrıca, Bedir, Uhud, Hendek ve Yemame Savaşlarına katılan ve Mekke"nin de Fethine katılan, Medine'li Evs kabilesi mensubu
Abbad Bin Bişr'in akrabası olduğu ve yükarıda sayılan seferlere Ubbad Bin Beşir'in de katıldığı rivayet edilmektedir. 
Çocukları olmayan kadınların, çocukları olsun diye Ubbad Bin Beşir'in Türbesine gidip Allah'a dua ettikleri bilinmektedir. 
Ayrıca evin sahibi Hacı Mehmet Demir'e de defalarca keramet gösterdiği bilinmektedir. 
Ubbad Bin Beşir'in Türbesinde bir sancağı ve birde savaş aracı nacağı bulunuyordu. 06 Şubat Depreminden sonra sancak ile nacağın çalınmış olabileceği varsayılmaktadır.  
Netice itibari ile Devlet yetkililerini ve memleketimin  hayırseverlerini  bu türbenin yapılmasına katkı vermelerini bekliyorum... 
Saygılarımla... Fadlı Doğan