Bazı arkadaşlar, Belediye Başkanı, Mimar, Mühendis, Muhasebeci vb. Mesleklerden olması gerektiğini söyleyip, yazıyorlar.

Bence mesleğin hiç bir önemi yoktur. 
İyi bir yönetici her meslekten en iyisini bulup istihdam ederek bilgi ve becerisinden faydalanabilir. 
 İyi ve kötüyü, doğru ve yanlışı birbirinden ayırtedebilen ve aşağıda sayacağım vasıfları taşıyan her meslekten çok iyi bir yönetici çıkabilir. 
Lider=Önder Vasıfları: 
Cesur, çalışkan, yönetsel, ekonomist, yenilikçi ve vizyoner olmalı... 
Elindeki gücü çok iyi kullanabilme kapasitesine sahip olmalı. 
Sezgi, zeka ve kabiliyete dayalı kararlar alabilmeli. 
Monotonluktan çıkıp köklü, önemli ve faydalı reformlar yapabilmeli. 
Az harcama ile nasıl maksimum fayda sağlanacağını çok iyi bilmeli. 
Asli görevinin dışında, halkın refahı için de projeler üretmeli. (Örneğin, işsizliğin önlenmesi için de projeler üretmeli.) 
Bireysel akıl yerine ortak akıl, ben bilirm yerine ekip çalışması, emir yerine koçlük yani demokratik yönetsellik, iş yapıyor görünmek için var olanı yıkıp yeniden yapmak gibi füzüli çalışmak yerine akıllı ve verimli çalışmayı esas alan kişiler, ancak en iyi lider, en iyi önder, en iyi yönetici ve en iyi başkan olabilirler...  
Fadlı Doğan 
Kamu Yönetimi Uzmanı