Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında ilimizde yürütülen ve planlanan çalışmalar hakkında sunum yapılırken, Eylem Planı’nın etkin bir şekilde uygulanması amacıyla kadına şiddet alanında çalışan ilgili kurumların görüş ve önerileri değerlendirildi. 
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Varol, “Kadına yönelik şiddetin önlenmesi hiç kuşkusuz toplumsal kalkınmamıza da hız kazandıracaktır. Adıyaman’da kamu kurum ve kuruluşlarımız ve toplumun her kesimiyle iş birliği içerisinde "Şiddete sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda kadına yönelik şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı.
 

Adıyaman Belediyesinden milli mücadele ruhunu yansıtan proje Adıyaman Belediyesinden milli mücadele ruhunu yansıtan proje

Kaynak : PHA