Otobüs, Ankaray ve Metrolarda unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı Otobüs, Ankaray ve Metrolarda unutulan eşyalar açık artırmayla satıldı

Basın Kulübü'nün kuruluş amacı, "Gazetelerde, televizyonlarda, internet medyasında çalışanları, haberleriyle toplumsal çıkarları koruyan gazetecileri, ana akım medya tarafından yok sayılan, stajyerlik adı altında yoğun bir sömürüye tabi tutulan, düşük ücretlerle çalıştırılan, ülkenin hemen her ilinde, ilçesinde büyük zorluklara rağmen mesleğini yapmakta inat eden, sigortasız çalıştırılan, sesini duyuramayan, sesleri duymazlıktan gelinen gazetecilerin platformu olmak." ifadeleriyle duyuruldu.

Kuruluş duyurusunda, sadece gazetecilerin mesleki hak ve özgürlüklerine taraf olmakla kalmayıp, toplumun özgürce habere ulaşma hakkını, düşünce ve ifade özgürlüğünün tam ve eksiksiz gerçekleşmesini, insan hakları ve demokrasinin gereği olan kişi hak ve özgürlüklerinin de takipçisi olunacağı belirtilen Basın Kulübü'nün, mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, doğruluk ve tarafsızlık ilkesine uygun bir haberciliğin yanında olmak, özgür gazeteciliği desteklemek misyonunu üstlendiğine vurgu yapıldı.

Basın Kulübü Derneği tarafından yayımlanan kuruluş duyurusu şöyle:
Kaotik dönemler gerçeğe ve gerçeğin yayılmasına katkıda bulunan gazeteciler için oldukça sıkıntılı dönemlerdir.

Sadece ülkemiz açısından değil, çok sayıda ülkede habere ve gerçeğe yönelik sansür, baskı ve bunların ardından yanıltıcı bilgi (dezenformasyon) gündelik hayatların bir parçası oldu.

Siyasi, ekonomik ve insani krizler hükümetleri, güç sahiplerini daha baskıcı ve otoriter yapılara büründürüyor.

Gerçeğin toplumlar tarafından bilinmesi, doğru haberin gücü, gazetecilerin mesleklerini özgürce yapabilmesi güç sahipleriyle gazetecileri karşı karşıya getiriyor.

Kamu hakları savunuculuğu olan gazetecilik özellikle son yıllarda derin tahribatlar yaşıyor, yozlaşan her kurum gibi gazeteciliğin de bundan pay aldığını düşünüyoruz.

Gazetecilik meslek ahlakını savunan, haberlerinde buna özen gösteren, her türlü sansüre, oto sansüre zorlama girişimlerine rağmen mesleğinin hakkını veren, onurluca gazetecilik yapmaya çalışan büyük bir çoğunluğun olduğunun da bilincindeyiz.

İşte bu çoğunluğun sesini yayacak, özgürlükleri ileriye taşıyacak, gazetecilik mesleğinin evrensel ilkelerini savunacak yeni bir oluşumun müjdesini vermek istiyoruz.

Basın Kulübü; gazetelerde, televizyonlarda, internet medyasında çalışanları, haberleriyle toplumsal çıkarları koruyan gazetecileri, ana akım medya tarafından yok sayılan, stajyerlik adı altında yoğun bir sömürüye tabi tutulan, düşük ücretlerle çalıştırılan, ülkenin hemen her ilinde, ilçesinde büyük zorluklara rağmen mesleğini yapmakta inat eden, sigortasız çalıştırılan, sesini duyuramayan, sesleri duymazlıktan gelinen gazetecilerin yeni bir platformu olarak doğdu.

Basın Kulübü; sadece gazetecilerin mesleki hak ve özgürlüklerinde taraf olmakla kalmayıp, toplumun özgürce habere ulaşımı hakkını, düşünce ve ifade özgürlüğünün tam ve eksiksiz gerçekleşmesini, insan hakları ve demokrasinin gereği olan kişi hak ve özgürlüklerinin de takipçisi olacak.

Basın Kulübü, mesleki etik değerlere bağlılık göstermek, doğruluk ve tarafsızlık ilkesine uygun bir haberciliğin yanında olmak, özgür gazeteciliği desteklemek gibi bir misyona da sahip çıkacaktır.

Toplumun haberlere erişimini kolaylaştırmak, farklı seslerin duyulmasını sağlamak için çoğulcu bir toplum ve medya yapılanmasının da vazgeçilmez olduğunun bilincindeyiz. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerini benimsiyoruz.

Gazeteciliğin evrensel ilkelerini gözeten, her tür çıkar ilişkisinden uzak, meslek etiğini savunan tüm gazetecileri Basın Kulübü’ne üye olmaya çağırıyoruz.

Genç gazetecileri, sesleri duyulmayan yerel medya çalışanlarını örgütlemek, onların sorunlarını kurum ayırt etmeksizin gündeme getirilmesini sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Teknolojik dönüşümle birlikte gazeteciliğin dönüşümüne de tanık olduğumuz son yıllarda internet medyası üzerinden gelişen gazetecilik çeşitliliğini bir zenginlik olarak görüyoruz. Mesleğin evrensel ilkelerine uyan, gazetecilik etiği ve nosyonuna sahip, doğru haberin dönüştürücü gücüne inanan, toplumun uğradığı haksızlıklara karşı gazetecilikte inat edenleri Basın Kulübü’ne üye olmaya davet ediyoruz.

Derneğimiz sadece sorunları saptayan bir yaklaşımı taşımıyor. Özellikle genç gazeteci arkadaşlarımızla, yerel medya çalışanlarıyla yapacağı çalışmalarla bu konuda bilgilendirici eğitimler, yayınlar ve çalıştaylar olmak üzere çalışmaları da hedefleri arasına koymaktadır.

Kaotik bir dünyanın içinde yaşamanın, çalışmanın, haber yapmanın zorluklarını yaşıyoruz.

Ülkemizde gerçek anlamda GAZETECİLİK yapmak isteyen binlerce gazeteciyle birlikte yol yürümek istiyoruz.

Basın Kulübü; her üyesinin söz hakkının eşit olduğu, daha iyi bir gazeteciliğin ve mesleki hakların elde edilmesinin, dayanışmayla ve birlikte söz söylemeyle gerçekleştirileceğine inanıyor.

Basın Kulübü, bu inanç ve duygularla gazetecileri birlikte yol yürümeye çağırıyor.

Kaynak : PHA

Kaynak: rss