Evlilik, evlilik sözleşmeleri ve hukuki geçerlilikleri hakkında birçok farklı bilgi ve tartışma mevcuttur.

Devlet hastanesi lazer epilasyon hizmeti Devlet hastanesi lazer epilasyon hizmeti

Evlilik sözleşmesi, iki kişinin evlenmeden önce kararlaştırdıkları yazılı bir anlaşmadır. Bu anlaşma, evlilik sırasında veya sonrasında uygulanabilir. Sözleşmenin amacı, boşanma veya ölüm durumunda mal varlığı, bakım veya diğer konuların nasıl ele alınacağını belirlemektir.

Evlilik sözleşmeleri, Türk Medeni Kanunu’na göre yasal olarak tanınmaktadır. Ancak, sözleşmenin geçerliliği için belli şartlar sağlanmalıdır. Örneğin, sözleşmenin noter tarafından tescil edilmesi ve eşlerin rıza göstermesi gerekir.

Evlilik Sözleşmesinin Geçerli Olması İçin Gerekenler

Sözleşme tarafları iki ayrı noterde hazırlatılan sözleşmeyi imzalar.

Her iki taraf da imza atarken noter huzurunda hazır bulunur.

Sözleşme noter tarafından onaylanarak taraflara verilir.

Evlilik sözleşmeleri, çiftlerin mal varlığı, eşler arasındaki maddi ve manevi konular, boşanma durumunda yapılacak düzenlemeler ve diğer hususlar hakkındaki kararları kapsayabilir. Bu sözleşmeler, bazı durumlarda, özellikle yüksek gelirli veya varlıklı çiftler arasında yaygın hale gelmektedir.

Evlilik sözleşmeleri, evlilik öncesinde hazırlanan anlaşmalar olsa da evlilik sırasında da hazırlanabilir. Ancak, evlilik sonrasında hazırlanan sözleşmelerin geçerliliği konusunda bazı tartışmalar mevcuttur.

Çocukların Velayet Durumu

Çocukların velayet durumu, Türk Aile Hukuku'nda oldukça önemli bir konudur. Velayet, çocukların bakımı, korunması ve eğitimi gibi konularda sorumluluk sahibi olan kişinin belirlenmesi anlamına gelir. Boşanma, ayrılık veya ölüm gibi durumlarda çocuğun geleceği için alınacak kararlar, velayet hakkının kimde olacağına bağlıdır.

Velayet hakkı genellikle anneye verilir. Ancak, babanın da velayet hakkı kazanma şansı vardır. Türkiye'de, kısıtlı durumlarda annenin velayet hakkı babaya verilebilir. Bunun yanı sıra, ebeveynler arasındaki anlaşma doğrultusunda da velayet hakkı belirlenebilir.

Çocukların velayet durumu aile mahkemesi tarafından kararlaştırılır. Bu karar, çocuğun en iyi şekilde korunması ve bakımının sağlanması amacını taşır. Çocukların velayet durumu belirlerken, çocukların psikolojik, sosyal, ekonomik ve diğer ihtiyaçları göz önünde bulundurulur. Böylece, çocuğun gelişimi ve mutluluğu sağlanır.

  • Velayet hakkı çocuğun velayetini üstlenecek olan kişiye devredilir.
  • Ebeveynler arasında anlaşmaya varılır.
  • Aile mahkemesi karar verir.

Boşanma davaları için ise Mersin boşanma avukatı, Mersin avukat ile iletişime geçilebilmektedir.

Editör: Adıyamanlılar Net