Yapılan açıklama KESK bileşenlerinin yanı sıra çevrede ikamet eden halkın katılımı ile gerçekleşti. Ortak hazırlanan basın metnini Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Adıyaman Şube Eş başkanı İbrahim Halil Aydın okudu. Daha sonra Adıyaman Tabip Odası Başkanı da yıkım sırasında ayrıştırmaya dikkat edilmediğini ve hükümetin bu konuda eksik çalışmalar yürüttüğünü, yürürlüğe aykırı hareket ettiğini söyledi. İsmail Tosun’un açıklama yaptığı sırada hem Güzel Yalı Sitesi’nde ve karşısında bulunan sitenin yıkımı esnasında toz bulutları yükseldi. 
SES Adıyaman Şube Başkanı Aydın açıklamasında, '' Değerli Adıyaman Halkı, Adıyaman’da Çalışma yürüten Demokratik Kitle Örgütleri, Kurum Temsilcileri ve Değerli Basın Üyeleri, 6 Şubat Depremlerinin üzerinden 9 ay geçti ancak kamu otoritesindeki duyarsızlık, kanunların olması gerektiği gibi uygulanmaması, geleceğe dair belirsizlikler, küçücük dokunuş ve teşviklerle dahi çözülmesi mümkün olan birçok sorunumuz ortada bırakıldığı için 6 Şubattan bu yana sorunlar katmerleşerek devam ediyor. Yaşanan sorun ve sıkıntıları birçok defa yazılı ve sözlü olarak dile getirmemize, çözüm önerilerimizi sunmamıza rağmen yaşananlardan ders çıkarılmadığı görülmektedir. Barınma, ulaşım, temiz hava, temiz su gibi en temel haklar dahi karşılanmadığı, sorunlar çözülmediği için Kamu Emekçileri başta olmak üzere halkımız Adıyaman’dan göç ediyor, birçoğu ya tayin istiyor ya da istifa ediyor, zorunlu atamalar dışında kimse ilimize tayin olmak istemiyor. Böyle olunca da en temel haklardan sağlığa, eğitime ve diğer kamu hizmetlerine erişimde ciddi sorunlar yaşanıyor ve daha da kötüsü yaşanacak gibi görünüyor.” dedi. 
“Başından sonuna kadar tam bir suç zinciri”
Aydın açıklamasında ayrıca, “6 Şubat’ta yaşanan depremlerden dolayı birçok sorunumuz var ancak bugün yapılan şikâyet ve uyarılara rağmen ilimizde kural tanımaz, kanun işlemez bir şekilde ve en önemlisi de halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ederek yapılan yıkım, ayrıştırma, taşıma ve döküm sahalarından yayılan toz konusunu konuşacağız. Başından sonuna kadar tam bir kanunsuzluk ve suç zinciri şeklinde yapılan bu işlemler konusunda kamu otoritesinin üç maymunu oynaması ve duyarsız kalması halkı canından bezdirmiştir. Depremden sağ kurtulduğumuza sevinirken tozdan kanser olma korkusu kabusu sardı etrafımızı. Kenti terk etmediğimiz için cezalandırılıyor muyuz, yoksa göçe mi zorlanıyoruz bilemiyoruz. Depremden sonra böylesi bir yıkım ve yıkımın sonucunda oluşan toz ikincil, üçüncül travmalara neden olmaktadır. Sağlık müdürlüğü ve Sosyal güvenlik kurumu müdürlüğü ya da bakanlıkları derhal göreve çağrılmalı bu sağlıksız ve hastalıklı duruma müdahale etmelidir. Toza maruziyet bir işçi sağlığı sorunudur, halk sağlığı sorunudur ve bugün yaşadıklarımıza dönüp baktığımızda toza maruziyetin politik olduğunu da görüyoruz. Çünkü bizim toza maruz bırakılmamız zorunluluktan değil tercihtendir. Kamu otoritesinin halkın sağlığı yerine sermayeyi tercih ettiğini görüyoruz. Sermaye yorulmasın, sermaye para kaybetmesin, sermayenin karı artsın diye biz tozla baş başa bırakılıyoruz. TTB ve Temiz Hakkı Platformu Ekim ayında yayınladığı raporda Adıyaman’da 2 noktada asbest tespit ettiğini raporladı, Adıyaman yetkilileri rapora dair bir cümle kurmadılar ya da biz görmedik.
“Hepimiz yaşanan bu hukuksuzluğa ve işlenen suça şahidiz”
Yıkım yapılan yapıların su kullanılmadan nasıl yıkıldığını görüyoruz, toplu yaşam alanları arasındaki yıkıntılarda su kullanılmadan ayrıştırmanın nasıl yapıldığını görüyoruz, yıkım alanlarından moloz döküm alanlarına molozların üstü branda ile kapatılmadan hafriyat kamyonları ile nasıl taşındığını görüyoruz, moloz döküm alanlarında ikinci bir ayrıştırmanın ne şekilde yapıldığını görüyoruz, yıkılan yapılarda değerli cevherler alındıktan sonra geride nasıl bir moloz yığını bırakıldığını görüyoruz. Bizim bu gördüklerimizi ilimizde yaşayan yetkililer görmüyor mu? Onlar bu kentte yaşamıyor mu? Onların çocukları, sevdikleri bizim soluduğumuz havayı solumuyor mu? Üç maymunu oynamaktan ne zaman vazgeçecekler? Tozlar; türlerine, yoğunluğuna, maruziyet sürelerine, kişinin ve canlıların yapısına göre değişmekle beraber insan başta olmak üzere tüm ekosistemler üzerinde çok ciddi olumsuzluklara yol açmaktadır. İnsanlarda kısa, orta ve uzun vadede birçok sağlık sorununa yol açan tozlar, çeşitli alerjik hastalıklardan, akciğer hastalıklarına, böbrek, sinir sistemi, sindirim sistemi hastalıklarından kanserlere kadar birçok sağlık sorununa yol açmaktadır. Yıkılan binaların enkazlarından ve moloz yığınlarından kilometrelerce uzağa yayılan ve solunan tozların yapısında birçok insan sağlığı açısından zararlı kimyasal atık ve kanser yapıcı partiküller bulunmaktadır. Solunan tozun yapısında hiçbir kimyasal-kanserojen etken olmasa dahi tozun kendisi bile kısa vadede insanlarda ciddi sağlık sorunlarına yol açmaktadır. Alerjik reaksiyonlar, Kronik Akciğer Rahatsızlıkları (KOAH), Astım, Bronşit en bilinenleridir. Yine yapıların yıkımı sonucu oluşan tozların yapısında bulunan silika, asbest vb tozlar akciğerlerde ciddi tahribatlara ve akciğer kanserlere yol açtığı birçok bilimsel çalışma ile kanıtlanmıştır. Bağışıklık sistemi zayıf olanlar, solunum ve kalp rahatsızlıkları yaşayanlar, gebeler, bebekler ve yaşlılar daha büyük bir risk altındadır.” ifadelerini kullandı.
“Buradan bir kez daha soruyor ve öğrenmek istiyoruz”
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında; yıkım, taşıma ve ayrıştırma sahaları bu sahalarda çalışan ekipler için işyerleri olduğuna göre, yıkım, taşıma ve ayrıştırma işlerini yapan ekiplerin çalışma sahalarında tozla mücadele komisyonu kurulmuş mudur? Komisyon kurulmamışsa neden kurulmadı, kuruldu ise toz ölçüm sonuçlarını öğrenmek istiyoruz. İlimizin hava kalitesi ilgili ölçümler yapılıyor mu, hangi aralıklar ile yapılıyor, sonuçlarını öğrenmek istiyoruz? Yıkım, taşıma ve ayrıştırma İşlerinden dolayı atmosfere yayılan toz miktarı, toz partiküllerinin içeriği “Çevre Kanunu”, “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”, “Tozla Mücadele Yönetmeliği”, “Hava Kirliliğinin Kontrolü ve Önlenmesi Genelgesi”, “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü ile ilgili yönetmelik ve genelgeler” vb. birçok yasanın belirlemiş olduğu standartlara uygun mudur? Soruları daha da uzatmak mümkündür, önemli olan doğru ve sağlıklı cevaplara ulaşmaktır.” dedi.
“Yaşanan hukuksuzluğu affetmeyeceğiz”
Deprem gününden bugüne yaşadıklarımızı, kaybettiğimiz yakınlarımızı, yaşatılan acıları unutmadık, unutturmayacağız, yaşananlara göz yuman, sessiz kalan, gereğini yapmayan kamu otoritesi ile de helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız.'' dedi.
 

Adıyaman'da depremzedeler isyan etti: Kurtlu su içmekten bıktık Adıyaman'da depremzedeler isyan etti: Kurtlu su içmekten bıktık

Kaynak : PHA

Kaynak: