Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
HANDE VE ŞEYH SAİD
ŞEYH SAİD'İN YARGILANMASI VE MAHKEME İFADESİ (Hande adlı şahsın "Şeyh Sait - Fetö'nün Fikir Babasi" yazısına merhum Şeyh Said adına bir cevaptır) Şeyh Said ve arkadaşlarının davası, 26 Mayıs 1925 Salı günü Seyid Abdulkadir'in...
ARTAN'IN TARİHİ II.
B. TARİHİ Artan Köyü bazen Hısn-ı Mansur (Adıyaman) bazen de (Eski) Kâhta Kazalarına bağlı olması hasebiyle bu coğrafyada hüküm süren Hitit, Urartu, Hurri, Mitanni, Asur, Pers, Part, Büyük İskender, Selevkos, Roma, Bizans, Kummuh, Komogene,...
KÖYÜMÜZ ARTAN (PINARYAYLA)
ARTAN KÖYÜ COĞRAFİ YAPISI Adıyaman Merkez İlçeye bağlı ve merkez ilçenin en doğusunda bulunan Artan Köyü Güneydoğu Torosların meşe ormanlarıyla meşhur Hallof Dağı'nın güney batısında yer alır. Kuzeyi, doğusu ve batısı yüksek...
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI Kuruluş İçin İlk Teşebbüs: 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Adıyaman Üniversitesini geliştirmek ve desteklemek amacıyla bir vakıf kurulması konusunda Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu...
VAKIF KÜLTÜRÜYLE YÜKSEKÖĞRENİMİ BÜTÜNLEŞTİRMEK: ADIYAMAN ÜNİVETSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI (I)
VAKIF NEDİR Kelime anlamı Arapçadan Türkçeye geçmiş olan 'vakıf” kelimesi 'veqafe” وقف) (kökünden türemiştir. Sözlükte 'durmak; durdurmak, alıkoymak, hareketsiz bırakmak” manalarına gelir. Ayrıca 'tamamen verme,...
28 ŞUBAT POSTMODERN DARBE (III)
İcraatlar Başlıyor İlkokul ve Ortaokullar birleştirilerek mecburi İlköğretim kesintisiz sekiz yıla çıkarıldı. Böylece İmam-Hatip Liselerinin orta kısımları kapatıldı. Kuran Kurslarına kayıt için Ortaokulu bitirme şartı getirildi....
28 ŞUBAT POSTMODERN DARBE (II)
11 Ocak 1997 tarihinde Başbakan verdiği bir iftar yemeğine kanaat önderlerini, Diyanet yetkililerini ve bazı din âlimlerini davet edince medyada bir kıyamet koptu. 'İrtica Geliyor!” Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in direktifleriyle...
28 ŞUBAT POSTMODERN DARBE (I)
Kemalist darbeler içerisinde en önemli olanı, hedefleri ve sonuçları bakımından en tesirli olanı şüphe yok ki 28 Şubat 1997 darbesidir. Darbeyi yapan ve Hükümete muhtıra verenlerce dillendirilen '28 Şubat bin yıl sürecektir” sözü...
BESNİ TARİHİ (2)
Moğollar Suriye'den çıkarılıp Halep Memluklerin eline geçince, Besni ahalisi Halep Emirine haber göndererek Ermenilerin tecavüzüne karşı yardım istemişlerse de istekleri sonuçsuz kal­mış ve şehir Ermenilere tamamen teslim edilmiştir....
BESNİ TARİHİ (1)
Besni, ETİ medeniyetinin önemli mer­kezlerindendir. Etiler zamanında burası bir sa­nat merkezidir. Verimli top­rakların bulunduğu Fırat Nehri civarında bulunan ve Mezopotamya denilen bölgeye gelen kavimlerin ilk uğ­rak yeri Besni olmuştur....
1311 ( 1896) YILI SALNAMESİNE GÖRE O GÜNKÜ ELAZIĞ (MA’MURAT-ULAZİZ) VİLAYETİ VE ONA BAĞLI, ADIYAMAN (HISN-I MANSUR), BESNİ (BEHİSNİ) VE KÂHTA KAZALARI
MA'MURATULAZİZ VİLAYETİ: Vali : Rauf Paşa Naib ve İstinaf Mahkemesi Hukuk Reisi : Ömer Lütfü Efendi Defterdar : Mustafa Beg Mektupçu : Ali Rıza Efendi İstinaf Mahkemesi Ceza Reisi : Şakir Efendi Müdd-i Umumisi (Başsavcı) :Muhammed Tayyib...
1311 ( 1895-96) yılı salnamesine göre o günkü vilayetlerimiz
1311 ( 1895-96) yılı salnamesine göre o günkü vilayetlerimiz 1. Hicaz  2. Yemen  3. Basra  4. Bağdat 5. Musul  6. Haleb  7. Suriye 8. Beyrut 9. Trablus Garb 10. Hüdavendigar 11. Konya 12. Ankara 13. Aydın 14. Adana 15. Kastamonu...
Nereden Nereye !...
NEREDEN NEREYE...! Yıl 1895-96, iki vilayetimiz olan S. Arabistan ve Yemen bugün emperyalistlerce birbirleriyle savaştırılan birer devlet.  1. Hicaz vilayetimiz Vali: Hacı Hasan Hilmi Paşa Mekke-i Mükerreme İmareti Celilesi. Emir: Şerif Avni...
MİLLİ(!) PİYANGO TARİHİ (III.)
Islahat devrinin ünlü sadrazamı Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'yla yakınlaşmasından yana olduğundan demiryolu şebekesini Avrupa hatlarıyla birleştirilmek istiyordu. 17 Nisan 1869'da, İstanbul ve Selanik'i Batı'ya...
MİLLİ (!) PİYANGO TARİHİ (II.)
İstanbul'da düzenlenen ilk piyango 1856 tarihli Ermeni Katolik piyangosudur. Sırmakeş Hanı sırasında, Hatem Hanım oğlu Osep, Mercan Çarşısı'nda Makriyan ve Samatyada Kahveci Torna, uncu Anesti, Aksaray'da Kahveci Simon, Yemiş...
MİLLİ (!) PİYANGO TARİHİ (I.)
Osmanlı İmparatorluğunda ilk defa piyango çekilişleri, Batı kökenli hemen hemen her şey (şey'i 'şer” olarak da okuyabilirsiniz) gibi, öncelikle Levantenler (İstanbul ve İzmir'de yaşayan Fransız ve İtalyan kökenli azınlıklar)...
OSMANLI DÖNEMİNDE ADIYAMAN AŞİRET VE CEMAATLERİ SIRA NO AŞİRETİN ADI YAŞADIKLARI YERLER ETNİK YAPILARI II. (Dünden Devam)
21 Rumyanlı: Rakka, Mer'aş, Hısn-ı Mansur, Erzurum, Kars, Çıldır Türkman Ekradı Taifesinden 22 Seçen: Rakka, Aksaray, Hama, Hums, Hısn-ı Mansur Konar göçer Türkman Taifesinden 23 Sağfiranlı: Hısn-ı Mansur, Mardin, Pertek, Sivas Ekrad...
OSMANLI DÖNEMİNDE ADIYAMAN AŞİRET VE BOYLARI (I)
OSMANLI DÖNEMİNDE ADIYAMAN AŞİRET VE BOYLARI (I)  SIRA NO AŞİRETİN ADI YAŞADIKLARI YERLER ETNİK YAPILARI 1 Kavi Malatya Taşeli ve Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Konar göçer Ekrad (Kürtler) Taifesinden 2 Kâvî, Kâvîlî Ekradı Diyarbakır,...
Unutulmayan Değerlerimiz IV Mücib Mustafa Efendi
Adıyaman'lı Divan Şairi, Müderris Hısn-ı Mansurîzâde Mücîb Mustafa Efendi[1] Ocak-Şubat 1673 tarihinde Hısn-ı Mansur'da (Adıyaman)[2] doğmuş, 2 Haziran 1727 tarihinde Şam'da vefat etmiştir. Asıl adı Mustafa'dır. Şiirlerinde...
Rol Modelleriyle Adıyaman (*)
Adıyaman şehri, ‘Bereketli Hilal' bölgesi olarak adlandırılan Güneydoğu Torosların çevrelediği verimli Mezopotamya ovasının en üst sınırını oluşturur. Uygun coğrafi özellikleri dolayısıyla tarihinin her döneminde insanların...
Güneş-Dil Teorisi
Peyami Safa bir makalesinde: 'Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilaya lüzum yoktur. Tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını yozlaştırmak kâfidir.” demektedir. Yedi düveli...
Tarihten Günümüze Fütüvvet ve Ahilik
"Tarihten Günümüze Fütüvvet ve Ahilik" adlı te'lif kitabımız İstanbul Kayıhan Yayınlarından çıktı. Kitabın ana fikri sayılabilecek arka kapak yazısı kitap hakkında bir fikir oluşturabilir kanaatindeyim. İslam Dininin ahlak kurallarını...
Laikliğe Bir Şey Olmadı
Yıl 1937 Zamanın Başbakanı İsmet İnönü Yugoslavya'ya resmi bir ziyarettedir. Bosna-Hersek'in Saraybosna kentini de protokol gereği ziyaret eder. Çünkü Saraybosna, dünyada bütün dinlerin kutsal saydığı şehirlerden birisidir. Bir...
Harf Devrimi öncesi Adıyaman’ın Yetiştirdiği Bazı Âlimler Ve Şairler (*)
İslam eğitim tarihi içerisinde önemli bir yeri olan medrese kurumu, teşekkül etmeye başladığı 9. yüzyıldan itibaren İslam kültür mirasının taşıyıcısı olmuştur. [1] Ancak 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanunla Türkiye'deki bütün eğitim...
Tek Parti İktidarında Tonlarca Ağırlıktaki Kur’an-ı Kerim, Kese Kâğıdı İmalatçılarına Satıldı
1 Kasım 1928'de kabul edilen devrim kanuna göre, ‘eski harflerle' kitap basmak ve satmak, daha önce basılmış eserleri piyasaya sürmek yasaktı. Bu dayatma, Kur'an-ı Kerim için de geçerliydi. Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki...
1925-1938 Dersim Adaleti(!)
CHP Tunceli Milletvekili 10 Kasım 2011 tarihli bir gazeteye verdiği röportajda özetle: '1937-1938 de jenoside yani soykırıma varan bir operasyonla Dersim meselesi tarihe havale edilmiştir. Dersim katliamının sorumlusu önce Türkiye Cumhuriyeti...
1937 Dersim Olaylarında Asker Olan Kebanlı
Adalet Herkes İçin... Ancak; Adalet için yürüyenler bir de geçmişlerine baksalar! Keban'a bağlı bir 'Zırhı Bölgesi” denen dağlık mevkide bir köy okulunu teftişten sonra bir köylünün evinde geceledik. Ev sahibi yaşlıca biriydi...
Ya Sabur
YA SABUR Artık bu memleket dar gelir bana. Gönül, hemencecik göçesim gelir. Boyun büküp kalmak ar gelir bana Çile şerbetinden içesim gelir. Savrulsa küllerim, yansa bedenim, Pervane misali uçasım gelir. Gayesiz hayatım, ruhsuz hallerim, Gaye...
İttihatçılar, Jön Türkler Ve Sultan Abdulhamid
31 Mart Vakası tezgahından sonra tahttan indirilen ve Selanik'e sürgün edilen Sultan II. Abdülhamid, bu dönemde yaşadıkları sıkıntıları Şam'da bulunan Şazeli Şeyhi Mahmut Ebu Şamat'a yazdığı ve gizlice köşkün muhafızı...
Eskisaray Çınarı
Kimler dikmişti acep; hangi yıl, koca çınar? Sen hala yaşıyorsun; şimdi nerede onlar. Her yaz serin gölgende gölgelenir insanlar. Hemen yanı başında yıllardır akar pınar. Kim bilir ne söylerdin anlasaydık dilinden Diriler bilmez seni, belki...