Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
ÇOCUK EĞİTİMİNDE DİJİTAL TEHLİKELERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
İletişim çağı dediğimiz bu çağda akıllı telefon, internet, televizyon, radyo sayesinde çok uzaklarla iletişim kurabiliyoruz! Ama maalesef yakınlarımızla iletişim kurmada pek başarılı olamıyoruz. Çocukları internet ve diğer sosyal medyanın...
6-7 Eylül Irkçı Olayları
Selanik'te Atatürk'ün evi olarak bilinen bir eve yapılan bombalı saldırı bahanesiyle 6 ve 7 Eylül 1955 tarihlerinde, İstanbul, Ankara ve diğer bazı kentlerde gayrimüslim yurttaşların evleri ve işyerlerine saldırılar düzenlenerek...
OKULLAR AÇILIYOR, ANNE BABALAR DİKKAT!
Yaklaşık iki yıldan beri pandemi dönemindeyiz. Çocuklar uzun zamandır okullarından ayrı kaldılar. Okullar yeniden açılıyor. Anne ve babalar çocuklarını okula gönderirken haklı olarak birtakım kaygılar yaşayacaktır. Bu kaygıları...
Ailede Çocuk Eğitimi
KİTAPTAN BİR BÖLÜM (ERGENLİK ÇAĞI) Çocuğun bilişsel, sosyal, bedensel ve duygusal değişikliklerin olduğu bu dönem ergenlik dönemidir. Ergenlik, biyolojik ve bedensel değişimle başlar. Daha sonra bunu ruhsal ve zihinsel gelişim takip eder....
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK - 4
Birleşmiş Milletler Askerlerinin Irkçı İhaneti 1993 yılında BM Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etti. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan Hollandalı...
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK - 3
ALMAN IRKÇILIĞI İlk siyah karşıtı yasalar sömürgecilik döneminde Almanya'da uygulanıyordu. 1884 yılında yapılan Berlin Batı Afrika (Kongo) Konferans'ı Alman şansölyesi Bismark başkanlığında toplanmış, kendi deyimleriyle 'Yerli...
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK - 2
İnsan Hayvanat Bahçeleri[1] On binlerce insan, beyaz ırkın keyfi için hayvanat bahçelerindeki gibi galerilere bölünerek sergilendiler. Bilinen son insan hayvanat bahçesi 1956 yılında Belçika'daydı. Buralarda Madagaskar, Çin Hindi, Sudan,...
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK (1)
"Eğer bir insan İngiliz değilse, kesin yamyamdır !" (*)       Bengalli bir kadın sömürgeci bir İngiliz'i sırtında taşıyor. Modern dönemlerde ırkçı düşünce ve uygulamalar ilk olarak Hristiyan toplumlarda ortaya...
Tarih Sırasına Göre Amerikan Yerlilerine Yapılan Katliamlar
         ("Irkçılık, Milliyetçilik ve İslam" konulu kitabımızdan) 1539 Napituca Katliamı: Florida'da kendisine direnen İspanyol kâşif Hernando de Soto 200 kadar kızılderiliyi idam etmiştir ve bu katliam, ABD...
23 Nisan 1920'de Meclis nasıl açılmıştı? Sonra ne oldu?
TBMM'nin kuruluşundan iki gün önce Mustafa Kemal Paşa bütün vilayetlere kaza ve nahiyelere gönderdiği telgrafta şöyle diyordu: "Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23' üncü Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük...
Milliyetçilik (III)
Milliyetçilik Irkçılık Mıdır? Irkçı örgütler milliyetçilik ile ırkçılığın farklı kavramlar olduğunu ileri sürerek, ırkçı oldukları yönündeki iddiaları reddederler ve milliyetçi olduklarını ileri sürerler. Oysa ırkçılık ile...
OĞLU M. SADIK GÜRSOY’UN KALEMİNDEN MEHMET AĞA(Gürsoy)
İnsanı büyük yapan şey; onun çok zengin olması veya uzun yıllar yaşaması değildir. Büyük insan kendisinden sonraki kuşaklara bıraktığı iyi geçmişi, hayırlı malı, yaptığı, geride bıraktığı eserlerinin kalıcılığı ve bu eserlerinin...
Milliyetçilik (II)
Türk Milliyetçiliği 20. Yüzyılın en önemli düşünürlerinden Nureddin Topçu, milliyetçiliği tarih, toprak ve inanç ekseninde değerlendirmiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemini de içine alan bir fikir ve şuur zeminine işaret etmiştir. Tabii...
Milliyetçilik (I)
Yaklaşık olarak son iki yüz yıldan bu yana bir örgütlenme biçimi şeklinde ortaya çıkan 'millet” kavramı, bireyden ve insan hayatından daha önemli bir sosyal birim haline gelmiştir. Bununla beraber bu kavram bölgesel ve uluslararası...
Binalar Üzerindeki Tarihi Kitabe ve Tuğraların Kaldırılması ile İlgili Kanun
Henüz Latin Alfabesine geçilmemiştir. 28 Mayıs 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Dâhilinde Bulunan Mebani-i Resmiye-i Milliye (Resmi binalar) Üzerinde Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması'na...
Araplar Bizi Arkadan Vurdu mu?
Balkan Savaşları, Birinci Cihan Harbi ve Çanakkale savaşlarında, Osmanlı tebaası olan Arap bölgelerinden gelen ve Osmanlı Ordusuna mensup olan askerlerimizden üç yüz bin civarında şehit verilmiştir. Bunlar görmezden gelinerek Şerif Hüseyin'e...
Dr. Osman Kaya’nın yeni eseri “KUR’AN VE DİĞER SEMAVİ KİTAPLARA GÖRE KÖLELİK” 
Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Arapça Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Osman Kaya'nın yeni eseri 'Kur'an ve Diğer Semavi Kitaplara Göre Kölelik” Çıra Yayınlarından çıktı. 303 sayfa tutan eser başlıca...
Köristan Cumhuriyetinde Medya
Köristan Cumhuriyetinde taşlar bağlanıp, köpekler salıverilmişti.  Köristan'da yıllarca "İrtica" katakullisi ile mazlum halk so­yulup soğana çevrilişti. Devletin katrilyonları kartellere, hol­dinglere ve hortumcu medyanın muteber(!)...
Köristan (*) Cumhuriyetinde Demokrasi
Köristan'da demokrasi ne idi? Köristan'da var olduğu söylenen demokrasi gerçekten var mıydı? Demokrasi, egemenliğin kayıtsız ve şartsız olarak millete teslimiyeti mi, yoksa egemen güçlerin yolsuzluklarını ve yasal olmayan hareketlerini...
Köristan (*)
İsrail'in Ortadoğu'daki kan dökücülüğünü ve işgalciliğini, yıllarca dünya ile bir­likte seyreden bir ülkeydi Köristan. Batı dünyasının Ortadoğu'daki kan dökücülük ve işgalciliği karşısında İnsan Hakları...
Yahudi Irkçılığı (6)
Yahudi teolojisi İsrâiloğullarını seçilmiş ırk olarak görür. Her ne kadar daha çok Amerika Birleşik Devletleri'ndeki modern Yahudiler arasında liberal bir kanat, Yahudi ırkından olmayanların da ihtida yoluyla Yahudiliğe girmesine yol...
Yahudi Irkçılığı (5)
Irkçı bir yapıyı yansıtan Yahudi öğretilerinin tamamına 'Tora” adı verilir. Yahudilerin çok önem verdiği, Tevrat'ın bir anlamda tefsiri niteliğindeki 'Talmud” yine yahudilerce tevrat gibi kutsal sayılan önemli bir dini kitaplarıdır.  ...
Yahudi Irkçılığı (4)
Filistin cephesinde Osmanlı'nın 8. Ordusunun ittihatçı komutanı, 65.000 askeri, ulaşım araçları ve silahlarıyla beraber İngilizlere teslim etmiş, İstanbul hükümetine de bir telgraf çekerek Mondros Mütareke antlaşmasının derhal imzalanması...
Yahudi Irkçılığı (3)
Günümüzde de en ırkçı devlet politikası, korsan olarak Filistin topraklarını işgal eden sözde İsrail devleti tarafından uygulanmaktadır. Entegrizm[1] politikaları ve kavmiyetçi bir din anlayışıyla 'Arz-ı Mevud” (vadedilmiş topraklar)...
28 Şubat Post Modern Darbe Ne Demektir?
Sekiz yıllık eğitimin zorunlu hale getirilmesi bahanesi ile Anadolu Liseleri ile İmam-Hatip Liselerinin orta kısımlarının, Kur'an Kurslarının ve Çıraklık okullarının kapatılması ve böylece bir velinin çocuğunu istediği okulda okutma...
En Soğuk Şubat 28 Şubat
En soğuk Şubat'ın 28 Şubat olduğunu yaşayanlar bilir; yaşamayan ne bilsin! Ülkemizde zaman zaman yaşanan bazı durum ve uygulamalara akıl, sır ermiyor. Her sözün başında halkının yüzde bilmem kaçının Müslüman olduğu söylenen...
Yahudi Irkçılığı (2)
Yahudi inkârcıdır. Allah'a eş koşmuştur; Hz. Uzeyr'i Allah'ın oğlu olarak tasavvur etmiş, hahamlarını tanrılaştırmıştır. Talmud'da hahamlardan 'Yaşayan Allah” diye söz edilmekte; hatta 'Allah'tan daha...
Yahudi Irkçılığı (1)
Yahudiler kendi tarihlerini Hz. İbrahim'le başlatsalar da Yahudilerin gerçek tarihi Hz.Yakub'la başlar. 'İsrail” lâkabıyla anılan Yakub Peygamber (AS), Hz.İbrahim (AS)'in torunudur. Yahudi toplumu, İsrail adına nisbetle Yakub'un...
Sömürge Irkçılığı
'Avrupa, ağzından insan sözcüğünü düşürmemiş; fakat bir yandan da rastladığı her yerde; kendi sokaklarının her köşesinde, dünyanın her yerinde insanı katletmiştir.”                 ...
Irkçılığın Edebiyata Yansıması (3)
M. Akif Ersoy ve Üç Beyinsiz Kafa Kavmiyetçi anlayışların, ayrılıkçı çabaların Balkanlardan başlayarak İslam coğrafyasına ve Müslümanların yüreğine düşürdüğü yakıcı ateşin etkisi, Türk edebiyat tarihinde en üst seviyede Mehmet...