Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Ailenin huzuru, mutluluğu ve buna bağlı olarak çocuk eğitimindeki başarısı, ailede bireyler arasındaki iletişimin iyi olmasıyla doğru orantılıdır. Sağlıklı bir iletişim olmadan insanlar aralarındaki problemler çözülemez. Bu nedenle...
Çocuk Eğitiminde Anne-Baba Tutumları
Her insanın farklı kalıtım özellikleriyle doğduğu, çevrenin etkisi ve anne-babanın davranışlarının insanın kişiliğini şekillendirdiği bilinmektedir. Her insanın kişisel özellikleri dikkate alınarak yetiştirilmesi sonucunda özgüvenleri...
Ailede Hiperaktif Çocukların Eğitimi
Hiperaktivite Nedir? Çocuklarda dürtülerin kontrol edilmemesinden kaynaklanan, plansızlık ve aşırı hareketlilik şeklinde ortaya çıkan dürtülerle ilgili bir davranış bozukluğudur. Hiperaktif çocuklar, rahatsız edici davranışları kasten...
Ailede Çocuk Eğitiminde Babanın Rolü
Çocuk eğitiminde annenin olduğu kadar babanın da sorumlulukları ve görevleri bulunmaktadır ve çok önemlidir. Çocuk dünyaya geldiğinde onun temel ihtiyaçları anne tarafından karşılandığı için ilk birkaç yıl babanın rolü anneninkine...
ABDULGAFUR BÜYÜKFIRAT’IN ARDINDAN
Adıyaman Lisesinde Müdür Başyardımcısı olarak görev yapıyordum. Yanılmıyorsam 1981-1982 öğretim yılıydı. Okulumuza Abdulgafur Büyükfırat adında yeni bir Fizik-Matematik öğretmeni atanmıştı. Sevimli, cana yakın, samimi, yardımsever,...
AİLEDE TEK ÇOCUK SENDROMU
Modern aile düzeninde tek çocuklu aile sayısı giderek artmaktadır. Bunda ailenin birtakım kaygılarının rolü büyüktür. Bu kaygıların başında çocuklarla yeterince ilgilenememe, onları yeterli ve dengeli besleyememe, eğitimlerine yeterince...
Ailede Çocuklara Dini Eğitim Evreleri (3)
e. İlk Ergenlik Döneminde Din Eğitimi Bu dönemde fizikî ve ruhî gelişmelere paralel dinî duyguların gelişmesinde bir farklılık göze çarpacaktır. Artık Allah'ı ilk çocukluk döneminde somut kavram olarak değil sembolik ve soyut olarak...
Ailede Çocuklara Dini Eğitim Evreleri (2)
c. İlk Çocukluk Döneminde Din Eğitimi İlk çocukluk dönemi 3-7 yaş arası dönemdir. Bu dönemde çocuk, biyolojik olarak hızlı gelişimle beraber sosyal, bilinç ve bakımından da aynı oranda gelişmektedir. Soru çağı da denen bu dönem, din...
Ailede Çocuklara Dini Eğitimin Evreleri
Doğum Öncesinde Din Eğitimi Anne ve baba adaylarının doğum öncesi din eğitiminde dikkat edeceği hususlar şu şekilde açıklanabilir: Yapılacak ilk şey dini ve diğer sosyal konularda anlaşabileceği ve mutlu olabileceği iyi bir eş seçmektir....
Ailede Çocuklara Dini Eğitim
'Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun…” (Tahrim Suresi 66/6). Dinin toplumlar için vazgeçilmez bir ihtiyaç olduğu ve dünya tarihinde hiçbir dinsiz toplumun gelmediği bilinen bir gerçektir. ...
Ailede Ahlak Eğitimi (3)
Diğer canlılara ve doğaya karşı da çok merhametli olması, çevreyi kirletmemesi, doğanın da insana Allah'ın bir emaneti olduğu hatırlatılmalı ve aile bu konuda çocuklarına örnek olmalıdır. Çevreyi kirletmenin kul hakkı olduğu vurgusu...
Ailede Ahlak Eğitimi (2)
10. Tevazu (alçakgönüllü) olup büyüklenmeme, hiç kimseyi hor ve hakir görmeme, kibirli olmanın insana değer katmadığı, aksine değersizleştirdiği, alçak gönüllü olmanın da yücelttiği duygusu aşılanmalıdır. Bunun için de aile bireyleri...
Ailede Ahlak Eğitimi (I)
Günümüzde genellikle aileler, çocuklarının daha çok maddi ve dünyalık geleceklerine odaklanarak ahlak eğitimini umursamaz olmuşlardır. Çocuklarının derslerinde başarılı olmaları, çok iyi bir üniversitede okuyarak iyi birer kariyer sahibi...
Dijital Mahremiyet Eğitimi
İletişim çağı dediğimiz bu çağda akıllı telefon, internet, televizyon, radyo sayesinde çok uzaklarla iletişim kurabiliyoruz! Ama maalesef yakınlarımızla iletişim kurmada pek başarılı olamıyoruz. Günümüzde teknolojinin sunduğu bu imkân...
Ailede Mahremiyet Eğitimi(3)
Yukarda anlatılan hususları maddeler halinde tekrarlamak gerekirse: 1. Evde çocuk için özel bir alan belirlemelidir. Bu, imkânlar ölçüsünde ayrı bir oda olabileceği gibi bir mekânın ayrı bir bölümü de olabilir. Önemli olan çocuğun burada...
Ailede Mahremiyet Eğitimi (2)
Mahremiyet nedir: Kişinin kendisine ait olan bir şeyi başkalarından koruması, kişisel olan, özel olan, kişilerin yalnız başına kalabildikleri, istedikleri gibi düşünüp davranabildikleri, başkalarıyla hangi yer, zaman ve koşullarda ne ölçüde...
Ailede Mahremiyet Eğitimi
Çocuğumuz büyürken ona mahremiyetle ilgili eğitim de ihmal edilmemelidir. Bu eğitim elzemdir ve çocuğun hayatının her safhasında etkili olacak bir temel eğitimdir. Hayâ duygusu küçük yaştan itibaren ailesi tarafından verilmelidir. Çocuğunuz...
HANDE VE ŞEYH SAİD
ŞEYH SAİD'İN YARGILANMASI VE MAHKEME İFADESİ (Hande adlı şahsın "Şeyh Sait - Fetö'nün Fikir Babasi" yazısına merhum Şeyh Said adına bir cevaptır) Şeyh Said ve arkadaşlarının davası, 26 Mayıs 1925 Salı günü Seyid Abdulkadir'in...
ARTAN'IN TARİHİ II.
B. TARİHİ Artan Köyü bazen Hısn-ı Mansur (Adıyaman) bazen de (Eski) Kâhta Kazalarına bağlı olması hasebiyle bu coğrafyada hüküm süren Hitit, Urartu, Hurri, Mitanni, Asur, Pers, Part, Büyük İskender, Selevkos, Roma, Bizans, Kummuh, Komogene,...
KÖYÜMÜZ ARTAN (PINARYAYLA)
ARTAN KÖYÜ COĞRAFİ YAPISI Adıyaman Merkez İlçeye bağlı ve merkez ilçenin en doğusunda bulunan Artan Köyü Güneydoğu Torosların meşe ormanlarıyla meşhur Hallof Dağı'nın güney batısında yer alır. Kuzeyi, doğusu ve batısı yüksek...
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI Kuruluş İçin İlk Teşebbüs: 20 Eylül 2014 Cumartesi günü Adıyaman Üniversitesini geliştirmek ve desteklemek amacıyla bir vakıf kurulması konusunda Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu...
VAKIF KÜLTÜRÜYLE YÜKSEKÖĞRENİMİ BÜTÜNLEŞTİRMEK: ADIYAMAN ÜNİVETSİTESİNİ DESTEKLEME VAKFI (I)
VAKIF NEDİR Kelime anlamı Arapçadan Türkçeye geçmiş olan 'vakıf” kelimesi 'veqafe” وقف) (kökünden türemiştir. Sözlükte 'durmak; durdurmak, alıkoymak, hareketsiz bırakmak” manalarına gelir. Ayrıca 'tamamen verme,...
28 ŞUBAT POSTMODERN DARBE (III)
İcraatlar Başlıyor İlkokul ve Ortaokullar birleştirilerek mecburi İlköğretim kesintisiz sekiz yıla çıkarıldı. Böylece İmam-Hatip Liselerinin orta kısımları kapatıldı. Kuran Kurslarına kayıt için Ortaokulu bitirme şartı getirildi....
28 ŞUBAT POSTMODERN DARBE (II)
11 Ocak 1997 tarihinde Başbakan verdiği bir iftar yemeğine kanaat önderlerini, Diyanet yetkililerini ve bazı din âlimlerini davet edince medyada bir kıyamet koptu. 'İrtica Geliyor!” Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in direktifleriyle...
28 ŞUBAT POSTMODERN DARBE (I)
Kemalist darbeler içerisinde en önemli olanı, hedefleri ve sonuçları bakımından en tesirli olanı şüphe yok ki 28 Şubat 1997 darbesidir. Darbeyi yapan ve Hükümete muhtıra verenlerce dillendirilen '28 Şubat bin yıl sürecektir” sözü...
BESNİ TARİHİ (2)
Moğollar Suriye'den çıkarılıp Halep Memluklerin eline geçince, Besni ahalisi Halep Emirine haber göndererek Ermenilerin tecavüzüne karşı yardım istemişlerse de istekleri sonuçsuz kal­mış ve şehir Ermenilere tamamen teslim edilmiştir....
BESNİ TARİHİ (1)
Besni, ETİ medeniyetinin önemli mer­kezlerindendir. Etiler zamanında burası bir sa­nat merkezidir. Verimli top­rakların bulunduğu Fırat Nehri civarında bulunan ve Mezopotamya denilen bölgeye gelen kavimlerin ilk uğ­rak yeri Besni olmuştur....
1311 ( 1896) YILI SALNAMESİNE GÖRE O GÜNKÜ ELAZIĞ (MA’MURAT-ULAZİZ) VİLAYETİ VE ONA BAĞLI, ADIYAMAN (HISN-I MANSUR), BESNİ (BEHİSNİ) VE KÂHTA KAZALARI
MA'MURATULAZİZ VİLAYETİ: Vali : Rauf Paşa Naib ve İstinaf Mahkemesi Hukuk Reisi : Ömer Lütfü Efendi Defterdar : Mustafa Beg Mektupçu : Ali Rıza Efendi İstinaf Mahkemesi Ceza Reisi : Şakir Efendi Müdd-i Umumisi (Başsavcı) :Muhammed Tayyib...
1311 ( 1895-96) yılı salnamesine göre o günkü vilayetlerimiz
1311 ( 1895-96) yılı salnamesine göre o günkü vilayetlerimiz 1. Hicaz  2. Yemen  3. Basra  4. Bağdat 5. Musul  6. Haleb  7. Suriye 8. Beyrut 9. Trablus Garb 10. Hüdavendigar 11. Konya 12. Ankara 13. Aydın 14. Adana 15. Kastamonu...
Nereden Nereye !...
NEREDEN NEREYE...! Yıl 1895-96, iki vilayetimiz olan S. Arabistan ve Yemen bugün emperyalistlerce birbirleriyle savaştırılan birer devlet.  1. Hicaz vilayetimiz Vali: Hacı Hasan Hilmi Paşa Mekke-i Mükerreme İmareti Celilesi. Emir: Şerif Avni...