banner127
Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Türkçe İbadet
Dinde Reform maksadıyla 1928 yılında İslam dininde reform ve modernleşme meselesini incelemek ve Milli Eğitim Bakanlığına tekliflerde bulunmak üzere İlahiyat Fakültesinin öncülüğünde tarih, ilahiyat, psikoloji ve mantık profesörlerinden...
Tefsirlerde Kavmiyetçilik (Bursevî Örneği)
Ünlü tefsir âlimlerinden İsmail Hakkı Bursevî, Kur'ân'ın Arapça olması münasebetiyle eserinde dillerin en faziletli olanının Arapça, sonra Farsça, sonra da Türkçe olduğunu şu sözlerle belirtir: 'Efāzıl-ı elsine Arabî...
İnsanlığın En Büyük Düşmanı "Asabiyet"
  Arapçada 'kavmiyye, unsuriyye ve asabiyye”, Batı dillerinde Latince asıllı 'racisme, racialisme, racism veya rassismus” olarak ifade edilmektedir. Irkçılığın karşılığı olan bu terimler ırkın, insanın özelliklerinin ve...
İslamofobi
Kültürel Irkçılık ve Bir Nefret Suçu Olarak İSLAMOFOBİ İslamofobi, kelime anlamı olarak İslam korkusu anlamına gelmekte ise de gerçekte Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanan irrasyonel...
ŞİİR VE ABDULKADİR DOĞAN
Şiir, kelimelerin şairin dilinde dans etmesidir. Şiir, sözün sanata dönüşmesidir. Şiir, şairin iç dünyasının sanatsal kelimelerle dışa yansımasıdır. Şiir lisanın mucizevi bir şekilde farklı terennümlerle kendini belli etmesidir. Şiir...
Dinin Demokrasiye ve Laikliğe Alet Edilmesi
Günümüz demokratik toplumlarında 'Hâkimiyetin bila kayd-u şart millete ait olduğu” (egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu) ısrarla vurgulanarak halklar ilahlaştırılmakla beraber hiçbir zaman da halkın dediği olmamıştır....
Külli İrade Cüz'i İrade ve Kavmiyet (Asabiyet)
İrade Ne Demektir? Sözlük Anlamı: İrade, bir şeyi murad etme, dileme, olmasını isteme, arzu edip yerine getirme anlamına gelir. Terim Anlamı: Nefsin yapılması gerektiğine hükmettiği bir işi, bir amacı gerçekleştirmeyi istemesi, ona...
Millet Ne Demektir?
Sözlük Anlamı: İbrânîce ve Ârâmîce'de melel 'konuşmak, söylemek”, mille de 'kelime, söz” manasına gelir.[1] Arapçada ise 'ezberden yazdırmak, dikte etmek” anlamındaki imla (imlâ) kökünden[2] türeyen millet, işitilen...
"İslam" ne demektir?
İSLAM NE DEMEKTİR Sözlük Anlamı: İslam kelimesi Arapça bir kelime olup 'silm” ve/veya 'selm” kökünden türemiş ve barış, kurtuluş, teslim olmak, teslim etmek, vermek anlamındadır. Elbette burada geçen 'teslim olmak” tabiri...
Urfalı Mateos’un Vekayinamesinde Araban, Keysun ve Besni (XIII)
(12 Şubat 1149-11 Şubat 1150) tarihinde Aynı yılın Pentecote yortusu günü (22 Mayıs), herkes Mukaddes Ruh'un gelmesini beklerken Sultan Mesud, muazzam bir ordunun başında olduğu halde ilerledi. Çan sesleri kılıçların şakırtısı ve...
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Besni ve Keysun (XIV)
(1157-1158) yılının Birinci Teşrin ayının ikinci gününde yağmurla karışık bir bora koptu. Yağmurun arkasından da şiddetli bir dolu yağışı oldu. Dolunun yağdığı bütün yerlerdeki bağlar harap oldu. Büyük bir kasaba ve çok metin...
Urfalı Mateos’un Vekayinamesinde Samsat, Gerger, Keysun (XII)
(12 Şubat 1149-11 Şubat 1150) tarihinde Baudoin'in tek başına bırakılmış olan kardeşi, yani Antakya prensi öldürüldü. Bu iş, onların gururları neticesinde vuku bulmuştur. Çünkü onlar, kendi keyiflerine göre hareket ederek diğer...
1868-1869 Tarihlerinde Besni’de Bulunan Vakıflar
1868-1869 Tarihlerinde Besni'de Bulunan Vakıflar[1] Babil Camii Vakfı: Behisni'de aynı isimle anılan köyde bulunan vakfın Babil ve Tırnatil köylerinden elde edilen gelirle mütevelli, hatip, imam, müezzin, muallim ve ferraş maaşları...
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Besni, Keysun, Araban (XI)
(15 Şubat 1137-14 Şubat 1138) tarihi başlarında Aleks'in oğlu olup Perperojen (Porphyraogenete) tesmiye edilen Roma imparatoru (Jan Komnen), büyük bir şiddetle mühim bir şehir olan Anavarza (Anazarbe) üzerine yürüdü. Yaz mevsimi ve temmuz...
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Gerger ve Keysun (X)
(99 Şubat 1124-17 Şubat 1125) Bu yıl Gargar, Allah'ın yardımıyla Türklerin elinden alındı. Kostantin'in oğlu olup Gargar (Gerger) senyörü olan Mihail, onu ele geçirmek üzere 50 adamın başında olduğu hâlde çok gayret sarf etti....
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Samsat, Harran, Urfa (IX)
(22 Şubat 1110-21 Şubat 1111 ) tarihi başlangıcında Urfa kontu, Tancrede'e karşı tekrar harp etmeye karar verdi. Tancrede'den çok nefret etmekte olan Baudoin ve Josselin, bir Hristiyan'a yakışmayan bir plan tanzim ettiler. Onlar,...
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Besni ve Keysun (VIII.)
(20 Şubat 1120 - 18 Şubat 1121) tarihi başlangıcında emir İlgazi tekrar asker toplayıp 130,000 kişilik bir ordu teşkil etti ve Franklara karşı yürüdü. O, süratle Urfa kapısının önüne geldi ve bütün ovayı askerleriyle kapladı. Orada...
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Gerger ve Samsat (VII)
(20 Şubat 1117-19 Şubat 1118) tarihinde Urfa kontu Baudoin (Du Bourg), asker topladı ve Suruç kontu ile birlikte Vaisaic'ın oğlu vc Ligos'un kardeşi olaın Ermeni reisi Apılgarib'e karşı yürüdü. Cesur muharipler olan bu iki kardeş,...
Urfalı Mateos Vekayinamesinde Adıyaman'da Deprem (VI) (Önceki Bölümlerin Devamı)
(21 Şubat 1114/20 Şubat 1115) Aynı yılda biz mahlûklar, Allah'ın gazabına uğradık. Çünkü Allah her şeye muktedir olan kuvvetiyle öfkeli bakışlarını mahlûklarına çevirdi. Zira bütün insanoğulları, Peygamberin; 'Bu zamanda,...
Okullar Açılıyor, Anne babalar Dikkat!
OKULLAR AÇILIYOR, ANNE BABALAR DİKKAT! Yaklaşık altı aydan beri pandemi dönemindeyiz. Çocuklar uzun zamandır okullarından ayrı kaldılar. Okullar yeniden açılıyor. Anne ve babalar çocuklarını okula gönderirken haklı olarak birtakım kaygılar...
Urfalı Mateos Vekayinasinde Adıyaman (V) GEÇEN BÖLÜMLERİN DEVAMI DEVAMI
URFALI MATEOS VEKAYİNAMESİNDE ADIYAMAN (V) (952-1163 YILLARI) (ÖNCEKİ BÖLÜMLERİN DEVAMI) (22 Şubat I I 12-20 Şubat 1113) Aynı yılda Antakya kontu Tancrede, asker toplayıp Ermeni prensi Vasil'e karşı yürüdü. O, Raban'ı şiddetli...
Urfalı Mateos'un Vekayinamesinde Artan (Önceki yazıların devamı)
URFALI MATEOS'UN VAKAYİNAMESİNDE ARTAN [1] (22 Şubat 1108-20 Şubat 1109) tarihi başlarında 6.000 seçme askerden müteşekkil bir kuvvetle ve başlarında bizzat Sultanları olduğu halde Ermeni prensi Vasil'in memleketine yürüdüler. Onlar,...
URFALI MATEOS VAKAYİNAMESİNDE ADIYAMAN (III) (952-1163 YILLARI) (ÖNCEKİ BÖLÜMLERİN DEVAMI)
Ermeni takviminin (1 Nisan 958 - 31 Mart 959) tarihinde, Araplar, Urfa ve havalisinde asker topladılar. Bunlar, Müslüman bir kalabalıkla büyük Fırat nehrini geçip, Samusat denilen müstahkem şehre karşı yürüdüler.[1] Cesur bir adam olan Tiaragamanos...
Urfalı Mateos Vakayinasinde Adıyaman/II. Bölüm
(952-1163 Yılları) Edessalı Mateos ya da Urfalı Mateos, yaklaşık olarak 1070 yılı civarında doğmuş, 1137'den sonra da ölmüştür. Edessa (Urfa) şehrinde yaşamış Ermeni tarihçi ve keşiştir. Ay ve yıl vererek önemli bulduğu olayları...
Urfalı Mateos Vakayinamesinde Adıyaman
(952-1163 Yılları) Edessalı Mateos ya da Urfalı Mateos,   yaklaşık olarak 1070 yılı civarında doğmuş, 1137'den sonra da ölmüştür. Edessa (Urfa) şehrinde yaşamış Ermeni tarihçi ve keşiştir. Ay ve yıl vererek önemli bulduğu...
ÖĞRENCİLERDE SINAV KAYGISI
Kaygı ve endişe insanın tabiatında olan psikolojik bir durumdur. Bütün canlılara hayatta kalabilmek için yaratıcı tarafından kodlanmış bir duygudur. Ancak aşırı kaygı hayatı yaşanılmaz duruma getirebileceği gibi psikolojik hastalıklara...
GENÇLERDE ERGENLİK DEPRESYONU
Ergenlik, çocuğun bireyselleşmeye başladığı, aileden ziyade arkadaşlarıyla vakit geçirmek istediği, bununla beraber ailenin desteğine ihtiyaç duyduğu çok kritik ve onları tanıyamadığımız bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar hiç alışık...
ÇOCUK EĞİTİMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ÖNEMİ
Ailenin huzuru, mutluluğu ve buna bağlı olarak çocuk eğitimindeki başarısı, ailede bireyler arasındaki iletişimin iyi olmasıyla doğru orantılıdır. Sağlıklı bir iletişim olmadan insanlar aralarındaki problemler çözülemez. Bu nedenle...
Çocuk Eğitiminde Anne-Baba Tutumları
Her insanın farklı kalıtım özellikleriyle doğduğu, çevrenin etkisi ve anne-babanın davranışlarının insanın kişiliğini şekillendirdiği bilinmektedir. Her insanın kişisel özellikleri dikkate alınarak yetiştirilmesi sonucunda özgüvenleri...
Ailede Hiperaktif Çocukların Eğitimi
Hiperaktivite Nedir? Çocuklarda dürtülerin kontrol edilmemesinden kaynaklanan, plansızlık ve aşırı hareketlilik şeklinde ortaya çıkan dürtülerle ilgili bir davranış bozukluğudur. Hiperaktif çocuklar, rahatsız edici davranışları kasten...