Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
Devlet-i Ali Osman İttihat ve Terakki Yönetiminde Dağı(tı)lınca yerine 64 Devlet(çik) Kuruldu
Osmanlı Devleti dağı(tı)lınca aynı coğrafyada 64 devlet(cik) kuruldu. Bu devletleri kaç yıl yönettiğimiz parantez içide gösretilmektedir. 1.Türkiye 2.Bulgaristan (545 yıl) 3.Yunanistan (400 yıl) 4.Sirbistan (539 yıl) 5.Karadag (539 yıl)...
HİCRİ YILBAŞI VE HİCRET
Hicri yılbaşı münasebetiyle Allah'ın elçisi Hz. Peygamberi yâd ederken, Onun hayatından almamız gereken sayısız dersler vardır. Çünkü O hayatının her safhasında her hareketiyle kendisinden sonra gelecek müminlere örnektir.  Bu...
TOPAL OSMAN KİMDİR?
Mustafa Kemal Paşa'nın Giresunlulardan oluşan muhafız kıtasının komutanı. 1883 Giresun doğumlu… Balkan Harbi'nde Osmanlı ordusuna katıldı; Çatalca cephesinde savaşırken sağ diz kapağından yaralandığı için topal kaldı. Birinci...
TASAVVUF KONUSUNDA BİR MÜLAHAZANIN DEVAMI (2)
                                   TASAVVUFA KARŞI OLAN BAZI ALİMLERİN GÖRÜŞLLERİ             Tasavvufi...
 TASAVVUF KONUSUNDA BİR MÜLAHAZA (1)
Tasavvuf (Arapça: تَصَوُّف ‎ tasawwuf, Farsça: تصوف ‎ tasavvof,) Fransızca ve İngilizce Sufism veya Sûfîlik (Arapça: صُوفِية ‎ sufiyya, Farsça: صوفیگری ‎ sufigari), İslam inancında insanın akıl yoluyla erişemediği...
İbn-i Haldun’a Göre Asabiyet (Kavmiyetçilik)
İbn-i Haldun'un siyaset, mülk ve kamu hukuku görüşlerinin temelini asabiyet nazariyesi oluşturur. Ona göre, asabiyetin temeli olan hısım ve akrabalık bağı (nesep), insanlarda tabiî olarak yaratılıştan gelen gerçek bir bağdır ve genel...
23 NİSAN 1920 SAKLANAN GERÇEKLER
23 NİSAN 1920 BÜYÜK MİLLET MECLİSİ NASIL AÇILDI ? Sultan Vahidettin'in emirleri ve bilgileri dâhilinde 23 Nisan 1920'de Ankara'da T.B.B.M. toplandı. Meclis toplanmadan önce M. Kemal'in gerek saltanat ve gerekse hilafetle ilgili...
SORUMLUYUZ
Sorumluluk (Mesuliyet) kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur. 'İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyame Suresi 36....
IRKÇILIK 3 (KÜLTÜREL IRKÇILIK)
'Kanunlar, örümcek ağları gibidir; zayıflar ağa yakalanır, güçlüler ağı delip geçer.”           Honoré de Balzac                                                                                                                          ...
IRKÇILIK-2 (SÖMÜRGE IRKÇILIĞI)
'Avrupa, ağzından insan sözcüğünü düşürmemiş; fakat bir yandan da rastladığı her yerde; kendi sokaklarının her köşesinde, dünyanın her yerinde insanı katletmiştir.” P. Sartre[1] Sömürgecilik, sömürülen ülkelerdeki kaynakların...
İSLAM DÜŞÜNCE TARİHİNDE İBN-ÜL ARABİ İLE İMAM-I RABBANİ’NİN GÖRÜŞ AYRILIKLARI
Endülüs'te doğan ve Hicri 638 yılında (1240) Şam'da vefat eden, taraftarlarınca Şeyhul Ekber olarak adlandırılan” Vahdet-i Vücut” nazariyesinin sahibi Muhyiddin İbn-ül Arabi ile ondan 400 sene sonra Hindistan'ın Sirhind şehide...
IRKÇILIK (ASABİYET) NEDİR (1)
Arapçada 'kavmiyye, unsuriyye ve asabiyye”, Batı dillerinde, Latince asıllı 'racisme, racialisme, racism veya rassismus” olarak ifade edilmektedir. Irkçılığın karşılığı olan bu terimler ırkın, insanın özelliklerinin ve kapasitesinin...
28 ŞUBAT POST MODERN DARBE NE DEMEKTİR?
       Sekiz yıllık eğitimin zorunlu hale getirilmesi bahanesi ile Anadolu Liseleri ile İmam-Hatip Liselerinin orta kısımlarının, Kur'an Kurslarının ve Çıraklık okullarının kapatılması ve böylece bir velinin çocuğunu...
EN SOĞUK ŞUBAT (28 ŞUBAT)
               En soğuk Şubat'ın 28 Şubat olduğunu yaşayanlar bilir; yaşamayan ne bilsin! Ülkemizde zaman zaman yaşanan bazı durum ve uygulamalara akıl, sır ermiyor. Her sözün başında halkının...
Kültürel Irkçılık ve Bir Nefret Suçu olarak İslamofobi
İslamofobi, kelime anlamı olarak İslam korkusu anlamına gelmekte ise de gerçekte Müslümanlara ve İslam dinine karşı sürdürülen ön yargı ve ayrımcılıktan kaynaklanan irrasyonel nefret, ayrımcılık, düşmanlık ve kin besleme anlamına...
ÇOCUK EĞİTİMİNDE DİJİTAL TEHLİKELERE KARŞI ALINACAK TEDBİRLER
İletişim çağı dediğimiz bu çağda akıllı telefon, internet, televizyon, radyo sayesinde çok uzaklarla iletişim kurabiliyoruz! Ama maalesef yakınlarımızla iletişim kurmada pek başarılı olamıyoruz. Çocukları internet ve diğer sosyal medyanın...
6-7 Eylül Irkçı Olayları
Selanik'te Atatürk'ün evi olarak bilinen bir eve yapılan bombalı saldırı bahanesiyle 6 ve 7 Eylül 1955 tarihlerinde, İstanbul, Ankara ve diğer bazı kentlerde gayrimüslim yurttaşların evleri ve işyerlerine saldırılar düzenlenerek...
OKULLAR AÇILIYOR, ANNE BABALAR DİKKAT!
Yaklaşık iki yıldan beri pandemi dönemindeyiz. Çocuklar uzun zamandır okullarından ayrı kaldılar. Okullar yeniden açılıyor. Anne ve babalar çocuklarını okula gönderirken haklı olarak birtakım kaygılar yaşayacaktır. Bu kaygıları...
Ailede Çocuk Eğitimi
KİTAPTAN BİR BÖLÜM (ERGENLİK ÇAĞI) Çocuğun bilişsel, sosyal, bedensel ve duygusal değişikliklerin olduğu bu dönem ergenlik dönemidir. Ergenlik, biyolojik ve bedensel değişimle başlar. Daha sonra bunu ruhsal ve zihinsel gelişim takip eder....
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK - 4
Birleşmiş Milletler Askerlerinin Irkçı İhaneti 1993 yılında BM Srebrenitsa'yı Boşnaklar için "güvenli bölge" ilan etti. Binlerce Boşnak erkek, kadın ve çocuk, Srebrenitsa'nın hemen dışındaki Potocari'de bulunan Hollandalı...
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK - 3
ALMAN IRKÇILIĞI İlk siyah karşıtı yasalar sömürgecilik döneminde Almanya'da uygulanıyordu. 1884 yılında yapılan Berlin Batı Afrika (Kongo) Konferans'ı Alman şansölyesi Bismark başkanlığında toplanmış, kendi deyimleriyle 'Yerli...
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK - 2
İnsan Hayvanat Bahçeleri[1] On binlerce insan, beyaz ırkın keyfi için hayvanat bahçelerindeki gibi galerilere bölünerek sergilendiler. Bilinen son insan hayvanat bahçesi 1956 yılında Belçika'daydı. Buralarda Madagaskar, Çin Hindi, Sudan,...
BATI DÜNYASINDA IRKÇILIK (1)
"Eğer bir insan İngiliz değilse, kesin yamyamdır !" (*)       Bengalli bir kadın sömürgeci bir İngiliz'i sırtında taşıyor. Modern dönemlerde ırkçı düşünce ve uygulamalar ilk olarak Hristiyan toplumlarda ortaya...
Tarih Sırasına Göre Amerikan Yerlilerine Yapılan Katliamlar
         ("Irkçılık, Milliyetçilik ve İslam" konulu kitabımızdan) 1539 Napituca Katliamı: Florida'da kendisine direnen İspanyol kâşif Hernando de Soto 200 kadar kızılderiliyi idam etmiştir ve bu katliam, ABD...
23 Nisan 1920'de Meclis nasıl açılmıştı? Sonra ne oldu?
TBMM'nin kuruluşundan iki gün önce Mustafa Kemal Paşa bütün vilayetlere kaza ve nahiyelere gönderdiği telgrafta şöyle diyordu: "Allah'ın lütfuyla Nisan'ın 23' üncü Cuma günü, cuma namazından sonra Ankara'da Büyük...
Milliyetçilik (III)
Milliyetçilik Irkçılık Mıdır? Irkçı örgütler milliyetçilik ile ırkçılığın farklı kavramlar olduğunu ileri sürerek, ırkçı oldukları yönündeki iddiaları reddederler ve milliyetçi olduklarını ileri sürerler. Oysa ırkçılık ile...
OĞLU M. SADIK GÜRSOY’UN KALEMİNDEN MEHMET AĞA(Gürsoy)
İnsanı büyük yapan şey; onun çok zengin olması veya uzun yıllar yaşaması değildir. Büyük insan kendisinden sonraki kuşaklara bıraktığı iyi geçmişi, hayırlı malı, yaptığı, geride bıraktığı eserlerinin kalıcılığı ve bu eserlerinin...
Milliyetçilik (II)
Türk Milliyetçiliği 20. Yüzyılın en önemli düşünürlerinden Nureddin Topçu, milliyetçiliği tarih, toprak ve inanç ekseninde değerlendirmiş, Selçuklu ve Osmanlı dönemini de içine alan bir fikir ve şuur zeminine işaret etmiştir. Tabii...
Milliyetçilik (I)
Yaklaşık olarak son iki yüz yıldan bu yana bir örgütlenme biçimi şeklinde ortaya çıkan 'millet” kavramı, bireyden ve insan hayatından daha önemli bir sosyal birim haline gelmiştir. Bununla beraber bu kavram bölgesel ve uluslararası...
Binalar Üzerindeki Tarihi Kitabe ve Tuğraların Kaldırılması ile İlgili Kanun
Henüz Latin Alfabesine geçilmemiştir. 28 Mayıs 1927 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen, Türkiye Cumhuriyeti Dâhilinde Bulunan Mebani-i Resmiye-i Milliye (Resmi binalar) Üzerinde Tuğra ve Methiyelerin Kaldırılması'na...