Ebubekir Aytekin
Ebubekir Aytekin
Öğretmen, Yazar, Adıyamanlılar Net Köşe Yazarı
Yazarın Makaleleri
1311 ( 1896) YILI SALNAMESİNE GÖRE O GÜNKÜ ELAZIĞ (MA’MURAT-ULAZİZ) VİLAYETİ VE ONA BAĞLI, ADIYAMAN (HISN-I MANSUR), BESNİ (BEHİSNİ) VE KÂHTA KAZALARI
MA'MURATULAZİZ VİLAYETİ: Vali : Rauf Paşa Naib ve İstinaf Mahkemesi Hukuk Reisi : Ömer Lütfü Efendi Defterdar : Mustafa Beg Mektupçu : Ali Rıza Efendi İstinaf Mahkemesi Ceza Reisi : Şakir Efendi Müdd-i Umumisi (Başsavcı) :Muhammed Tayyib...
1311 ( 1895-96) yılı salnamesine göre o günkü vilayetlerimiz
1311 ( 1895-96) yılı salnamesine göre o günkü vilayetlerimiz 1. Hicaz  2. Yemen  3. Basra  4. Bağdat 5. Musul  6. Haleb  7. Suriye 8. Beyrut 9. Trablus Garb 10. Hüdavendigar 11. Konya 12. Ankara 13. Aydın 14. Adana 15. Kastamonu...
Nereden Nereye !...
NEREDEN NEREYE...! Yıl 1895-96, iki vilayetimiz olan S. Arabistan ve Yemen bugün emperyalistlerce birbirleriyle savaştırılan birer devlet.  1. Hicaz vilayetimiz Vali: Hacı Hasan Hilmi Paşa Mekke-i Mükerreme İmareti Celilesi. Emir: Şerif Avni...
MİLLİ(!) PİYANGO TARİHİ (III.)
Islahat devrinin ünlü sadrazamı Ali Paşa, Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa'yla yakınlaşmasından yana olduğundan demiryolu şebekesini Avrupa hatlarıyla birleştirilmek istiyordu. 17 Nisan 1869'da, İstanbul ve Selanik'i Batı'ya...
MİLLİ (!) PİYANGO TARİHİ (II.)
İstanbul'da düzenlenen ilk piyango 1856 tarihli Ermeni Katolik piyangosudur. Sırmakeş Hanı sırasında, Hatem Hanım oğlu Osep, Mercan Çarşısı'nda Makriyan ve Samatyada Kahveci Torna, uncu Anesti, Aksaray'da Kahveci Simon, Yemiş...
MİLLİ (!) PİYANGO TARİHİ (I.)
Osmanlı İmparatorluğunda ilk defa piyango çekilişleri, Batı kökenli hemen hemen her şey (şey'i 'şer” olarak da okuyabilirsiniz) gibi, öncelikle Levantenler (İstanbul ve İzmir'de yaşayan Fransız ve İtalyan kökenli azınlıklar)...
OSMANLI DÖNEMİNDE ADIYAMAN AŞİRET VE CEMAATLERİ SIRA NO AŞİRETİN ADI YAŞADIKLARI YERLER ETNİK YAPILARI II. (Dünden Devam)
21 Rumyanlı: Rakka, Mer'aş, Hısn-ı Mansur, Erzurum, Kars, Çıldır Türkman Ekradı Taifesinden 22 Seçen: Rakka, Aksaray, Hama, Hums, Hısn-ı Mansur Konar göçer Türkman Taifesinden 23 Sağfiranlı: Hısn-ı Mansur, Mardin, Pertek, Sivas Ekrad...
OSMANLI DÖNEMİNDE ADIYAMAN AŞİRET VE BOYLARI (I)
OSMANLI DÖNEMİNDE ADIYAMAN AŞİRET VE BOYLARI (I)  SIRA NO AŞİRETİN ADI YAŞADIKLARI YERLER ETNİK YAPILARI 1 Kavi Malatya Taşeli ve Hısn-ı Mansur (Adıyaman) Konar göçer Ekrad (Kürtler) Taifesinden 2 Kâvî, Kâvîlî Ekradı Diyarbakır,...
Unutulmayan Değerlerimiz IV Mücib Mustafa Efendi
Adıyaman'lı Divan Şairi, Müderris Hısn-ı Mansurîzâde Mücîb Mustafa Efendi[1] Ocak-Şubat 1673 tarihinde Hısn-ı Mansur'da (Adıyaman)[2] doğmuş, 2 Haziran 1727 tarihinde Şam'da vefat etmiştir. Asıl adı Mustafa'dır. Şiirlerinde...
Rol Modelleriyle Adıyaman (*)
Adıyaman şehri, ‘Bereketli Hilal' bölgesi olarak adlandırılan Güneydoğu Torosların çevrelediği verimli Mezopotamya ovasının en üst sınırını oluşturur. Uygun coğrafi özellikleri dolayısıyla tarihinin her döneminde insanların...
Güneş-Dil Teorisi
Peyami Safa bir makalesinde: 'Bir milleti yok etmek isterseniz, askeri istilaya lüzum yoktur. Tarihini unutturmak, dilini bozmak, dininden soğutmak ve dolayısıyla manevi değerlerini, ahlakını yozlaştırmak kâfidir.” demektedir. Yedi düveli...
Tarihten Günümüze Fütüvvet ve Ahilik
"Tarihten Günümüze Fütüvvet ve Ahilik" adlı te'lif kitabımız İstanbul Kayıhan Yayınlarından çıktı. Kitabın ana fikri sayılabilecek arka kapak yazısı kitap hakkında bir fikir oluşturabilir kanaatindeyim. İslam Dininin ahlak kurallarını...
Laikliğe Bir Şey Olmadı
Yıl 1937 Zamanın Başbakanı İsmet İnönü Yugoslavya'ya resmi bir ziyarettedir. Bosna-Hersek'in Saraybosna kentini de protokol gereği ziyaret eder. Çünkü Saraybosna, dünyada bütün dinlerin kutsal saydığı şehirlerden birisidir. Bir...
Harf Devrimi öncesi Adıyaman’ın Yetiştirdiği Bazı Âlimler Ve Şairler (*)
İslam eğitim tarihi içerisinde önemli bir yeri olan medrese kurumu, teşekkül etmeye başladığı 9. yüzyıldan itibaren İslam kültür mirasının taşıyıcısı olmuştur. [1] Ancak 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanunla Türkiye'deki bütün eğitim...
Tek Parti İktidarında Tonlarca Ağırlıktaki Kur’an-ı Kerim, Kese Kâğıdı İmalatçılarına Satıldı
1 Kasım 1928'de kabul edilen devrim kanuna göre, ‘eski harflerle' kitap basmak ve satmak, daha önce basılmış eserleri piyasaya sürmek yasaktı. Bu dayatma, Kur'an-ı Kerim için de geçerliydi. Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki...
1925-1938 Dersim Adaleti(!)
CHP Tunceli Milletvekili 10 Kasım 2011 tarihli bir gazeteye verdiği röportajda özetle: '1937-1938 de jenoside yani soykırıma varan bir operasyonla Dersim meselesi tarihe havale edilmiştir. Dersim katliamının sorumlusu önce Türkiye Cumhuriyeti...
1937 Dersim Olaylarında Asker Olan Kebanlı
Adalet Herkes İçin... Ancak; Adalet için yürüyenler bir de geçmişlerine baksalar! Keban'a bağlı bir 'Zırhı Bölgesi” denen dağlık mevkide bir köy okulunu teftişten sonra bir köylünün evinde geceledik. Ev sahibi yaşlıca biriydi...
Ya Sabur
YA SABUR Artık bu memleket dar gelir bana. Gönül, hemencecik göçesim gelir. Boyun büküp kalmak ar gelir bana Çile şerbetinden içesim gelir. Savrulsa küllerim, yansa bedenim, Pervane misali uçasım gelir. Gayesiz hayatım, ruhsuz hallerim, Gaye...
İttihatçılar, Jön Türkler Ve Sultan Abdulhamid
31 Mart Vakası tezgahından sonra tahttan indirilen ve Selanik'e sürgün edilen Sultan II. Abdülhamid, bu dönemde yaşadıkları sıkıntıları Şam'da bulunan Şazeli Şeyhi Mahmut Ebu Şamat'a yazdığı ve gizlice köşkün muhafızı...
Eskisaray Çınarı
Kimler dikmişti acep; hangi yıl, koca çınar? Sen hala yaşıyorsun; şimdi nerede onlar. Her yaz serin gölgende gölgelenir insanlar. Hemen yanı başında yıllardır akar pınar. Kim bilir ne söylerdin anlasaydık dilinden Diriler bilmez seni, belki...
Şehit İmam Loqman Abdullah
ABD'Lİ Şehit İmam Loqman Abdullah Amerika'daki Siyahî İslami hareket liderlerinden Drohuba Bin Wahad 'Amerika'da en tehlikeli şey hem siyah hem Müslüman olmaktır.” der. Bu siyahî Müslümanlardan biri de FBI...
Ben Adıyamanlıyım Kekkom,
Ben Adıyamanlıyım Kekkom, Doğma büyüme… Vadi-ül Emanlı, Semsurluyum,  Hısn-ı Mansurlu. Bir zemheri gecesi dünyaya geldiğime ağlamışım… Maskanda doğmuşum. Soğuk sulara yumuşlar beni…  Ekmek sofrasına sarmışlar yokluktan...
Unutulmayan Değerlerimiz-3 Adıyamanlı Şair Asım Efendi III.
Unutulmayan Değerlerimiz-3 Adıyamanlı Şair Asım Efendi III. (Önceki bölümünlerin özeti:  Şairin hayatı ile ilgili elimizde detaylı bir bilgi olmamakla birlikte 1839 yılında doğduğu ve 1909 yılında vefat ettiği bilinmektedir Uzun süre...
Unutulmayan Değerlerimiz-3 Adıyamanlı Şair Asım Efendi II.
Adıyamanlı Şair Asım Efendi                      II. (Önceki Bölümün özeti:  Şairin hayatı ile ilgili elimizde detaylı bir bilgi olmamakla birlikte 1839 yılında doğduğu ve 1909 yılında...
Unutulmayan Değerlerimiz-3 Adıyamanlı Şair Asım Efendi
Adıyamanlı Şair Asım Efendi'nin Edebi Kişiliği Ve Şiirleri I. Hayatı Şairin hayatı ile elimizde ilgili detaylı bir bilgi olmamakla birlikte 1839 yılında doğduğu ve 1909 yılında vefat ettiği bilinmektedir.[1] Şairin 18. Yüzyılda yaşadığını...
UNUTULMAYAN DEĞERLERİMİZ 2. ABDULGANİ(QENİ) HAFIZ VE ADIYAMAN’DA HAFIZLIK EĞİTİMİ
Adıyaman, bir göz hastalığı olan Trahom hastalığının anavatanı olarak tıp tarihine geçmiştir. Trahom, karasinekle bulaşan, tedavi edilmediği takdirde kör eden bir hastalıktır. Bu nedenle de Adıyaman'da kör insan çoktu.[1] Bu insanlar...
CÜLEYLİ HOCA
UNUTULMAYAN DEĞERLERİMİZ: 1. CÜLEYLİ HOCA (1881-1949) 1881 yılında o günkü ismiyle Ma'muratul Aziz (Harput) Vilayetinin Hısn-ı Mansur Kazasında bugünkü adıyla Adıyaman'da doğdu. Babası Şeyh Mustafa, annesi Aişe'dir. Asıl...
NAZIM HİKMET, SABAHATTİN ALİ VE CHP
NAZIM HİKMET, SABAHATTİN ALİ VE CHP Yıl 1946. Açık oy, gizli tasnif seçim sistemiyle Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, Başbakan Şükrü Saraçoğlu… Nazım Hikmet hapiste. Atatürk'ün ölümünden hemen sonra...
ORDU VE POLİTİKA , DEMOKRASİ VE HALK
Demokrasilerde hükümetler güçlerini halktan alırlar. Bir hükümetin arkasın­da ne kadar halk desteği varsa, o hükü­met o kadar güçlü olur. İcraatlarını halktan aldığı destekle yürütür. Halkın desteği azal­dıkça, hükümetlerin...