Ülkemizde yaklaşık üç milyon işveren var. Yani kendi nam ve hesabına çalışanlar, şirket ortakları, bir başka ifade ile 4/b’li yani BAĞKUR’lu olanlar kastedilmektedir.

İşletmelerin en önemli hesap yöntemlerinden birisi de maliyet analizleridir. Bunun doğru yapılması işletmenin sürdürülebilir ve kârlılığı açısından son derece önem arz etmektedir.

Bir işletme, maliyetlerini doğru analiz/hesap edebiliyorsa önünü görebilir ve gelişmesini ona göre planlayabilir.

Malum, asgari ücret Ocak 2024 itibariyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretle çalışanlarımız, haklı olarak cebine giren net maaşlarını tanırlar, bilirler. Gerisi onları pek ilgilendirmez. Oysa çalışanlar ve diğer kesimler empati yapıp işveren penceresinden konuya baksalar çalışma hayatı daha bir huzurlu olacaktır.

En azından çalışma hayatının içinde olanlar, emekliler, işsizler velhasıl halkın bilmesinde yarar var.

Çok fazla detaya girmeden her vatandaş Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının resmi internet sitesinden de bu bilgilere ulaşabilmektedir.

Ödemenin Adı

Ödemenin Miktarı (TL)

İşçiye Ödenen Net Maaş

 17.002

SGK Ödemeleri

   6.500

Kıdem Tazminatı

   1.960

İhbar Tazminatı (dört hafta üzerinden)

   1.960

Ücretli Senelik İzin

      980

Yemek (sadece öğle yemeği)

   4.860

Servis

   2.500

TOPLAM

 35.762

Her işveren servis hizmeti elbette vermiyor. Bu tabloya göre ele geçen net ücretin % 100’den daha fazlası işveren maliyeti olarak karşımıza çıkmaktadır.

Servis ücretini düştüğümüzde dahi gerçek maliyet, ele geçen net ücretin % 95’i şeklinde gerçekleşmektedir. Daha sade açıklamak gerekirse verilen ücretin en az iki katı işverene olan gerçek maliyettir.

Eğer enflasyon yüksekse, paranızın değeri yoksa asgari ücreti artırsanız dahi sabit ücretliler mutlu olamaz.

İşveren ise vergi ve pirim yüklerinin fazlalığından yakınıyor haklı olarak. Üstelik yeni düzenleme ile asgari ücretliler gelir vergisi, damga vergisi ve asgari geçim indiriminden muaf tutulmuşlardır. Eskisi gibi bir de vergiler olsa idi gerçek maliyet ele geçen net rakamın yaklaşık % 130 fazlası olacaktı. Bu maliyetlerle kayıt dışılığı önlemek zor. İş yapmak isteyen vatandaşlarımız kayıt dışında kalarak daha fazla gelir elde etmek istemektedirler.

Bu işte bir arıza var ama nerede?

Dr. Adnan AĞIR