Milletvekili Kurt TBBM'de yaptığı konuşmaya depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı anarak başladı. Milletvekili Kurt konuşmasında şu ifadelere yer verdi:
Değerli milletvekilleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Gazi Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum. 6 Şubat asrın felaketinde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekili Yakup Taş'a, tüm deprem şehitlerine ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet diliyorum. Saadet Partisi Grubu'na ve Gazi Meclisimize başsağlığı diliyorum.

"Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş." Hepimize ömrümüzü tamamladığımızda geride hoş bir sada bırakmak nasip olsun. Diyen Milletvekili Kurt, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun dünyadaki gelişmelere uygun olarak gelişim ve dönüşümünden bahsettiği konuşmasında şunları söyledi:
Dünyada değişen ve gelişen sosyal yapıya uyum sağlayarak sağlık, sosyal sigorta, kayıtlı istihdamın teşviki, emeklilik ve e-SGK uygulamalarıyla birçok alanda yenilikçi ve örnek bir kurumdur. Dijital dönüşüm kapsamında sigortalılarımıza ve emeklilerimize sunulan neredeyse tüm hizmetler e-devlet platformuna taşınarak hizmetlere erişimde büyük kolaylıklar sağlanmıştır.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt'un TBMM'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi'ne ilişkin konuşması şöyle:
Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısının nominal tutarlar yerine gelirlerin giderleri karşılama oranlarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu açığının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranları gibi karşılaştırılabilir reel göstergeler üzerinden değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Gelirlerin giderleri karşılama oranlarında Sosyal Güvenlik Kurumunun mali yapısının izlediği trendin açıklanması için, kullanılan başlıca göstergelerden biri olduğu için gelirlerin giderleri karşılama oranlarına baktığımızda, 2002 yılında yüzde 71,5 olan bu oran 2022 yılında yüzde 96,2'ye yükselmiştir. Sosyal güvenlik açığının gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı 2002 yılında yüzde 2,2 iken 2022 yılında yüzde 0,26'ya düşmüştür. Bu oranın Kahramanmaraş merkezli depremlere bağlı olarak primlerin ertelenmesi, asgari emekli aylığının artırılması, bayram ikramiyelerinin artırılması, EYT düzenlemesi, emeklilere 5 bin TL ikramiye gibi gelir ve giderlerde ciddi değişikliklere sebep olan faktörlerin de etkisiyle 2023 yılı sonunda yüzde 0,44 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun performans göstergesi olan prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık giderlerini karşılama oranı 2002 yılında yüzde 60,9 iken 2022 yılında yüzde 76,1 olarak gerçekleşmiştir. Söz konusu oranın 2023 yılı sonunda yüzde 74,6 olarak gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu bağlamda, SGK gelirlerinin giderleri karşılama oranının 2023 yılı sonunda yüzde 95 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir.

Çalışma hayatında uygulanan politikalarla istihdam ve iş gücüne katılım oranları arttığı gibi, nitelikli insan kaynağı oluşturmaya da gayret edilmekte, sosyal güvenlik yaygınlaştırılmaktadır. E-bildirge sisteminden İSG Katip sistemine, e-çalışma izni başvurusuna kadar her biriminde teknolojiyi en iyi kullanan bakanlıklardan ve kurumlardan birisidir.

Değerli milletvekilleri, aktif sigortalı sayısı 1999'dan günümüze yüzde 121; emekli sayısı yüzde 182,9 oranında artmıştır. 1999 yılında 11,5 milyon olan aktif sigortalı sayısı bugün 25,6 milyona; 5,6 milyon olan emekli sayısı bugün 15,8 milyona ulaşmıştır. Yapılan seyyanen ve oransal artışlarla en düşük emekli aylığı 2002 yılından bu yana reel olarak yüzde 655 artırılmıştır. Bu kapsamda Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle bugüne kadar toplam ödenen rakam 2018 yılından bugüne 166,6 milyar olarak uygulanmıştır. Kadınların istihdama katılımı desteklenmiş; yine 4/A zorunlu kadın sigortalı sayısı 5 milyon 436 bin 515'e ulaşmıştır.

Kadınlara ‘Şiddetsiz İletişim Eğitimi’ verildi  Kadınlara ‘Şiddetsiz İletişim Eğitimi’ verildi

Kaynak : PHA

Kaynak: rss