Kamu ihale devlet kapsamında öne çıkan ihtiyaç olarak belirlenen mal ya da hizmetlerin alınabilmesi amacı ile yapılan satın alma işlemleri olarak bilinen süreçtir. Kamu ihaleleri tek bir yöntem ile değil, birden fazla yöntem ile yapılmaktadır. Tüm akla gelen kamu ihaleleri kamu ihale kanununa uygun bir şekilde yapılma zorunlulukları vardır. Aksi halde belirli süreçler devreye girmektedir.

Kamu ihale kurumu aracılığı ile yayınlanmış olan kamu ihaleleri kanuna uygun bir şekilde düzenlemeler meydana gelmez ya da ihale katılımcıları bu süreçte kamu ihale şartlarına uygun bir şekilde davranış sergilemezlerse de ihale iptali sağlanabilir. Ya da ortada yer alan tekliflerin geçersiz sayılması gibi durumlar söz konusu olabilir.

Kamu İhalesi Nerede Yayınlanır?

Kamu ihaleleri nerede yayınlandığı günümüzde birçok kişinin merak ettiği bir konudur. Geçmiş yıllara oranla artık kamu ihalelerini bulmak çok kolay bir hale geldi. İnternet ortamında halka açılmış ve tamamen ücretsiz olarak sunuluyor olması bu ihalelerde yer almak isteyen kişiler için büyük bir avantaj konumuna geldi.

Kamu ihaleleri geçmiş yıllarda internet ortamlarında yayınlanmıyor olması birçok kişinin habersiz kalmasına neden oluyordu. Sadece ilgili olan her kamu kurumu kendi idaresi tarafından ilana çıkarıyordu. Bu durumda bireyler de kamu ihalelerinden haberdar olabilmek için idarelere gerekli başvuruları yapmak zorunda kalmasına neden oluyordu.

Fakat internet ortamlarının çok hızlı bir şekilde gelişim göstermesi kamu ihale kurumlarının da bu ihaleleri internet ortamlarında yayınlamasını beraberinde getirdi. Artık kamu ihalelerinde yer almak isteyen herkes açık bir şekilde hangi şehirde nasıl bir hizmet ya da nasıl bir mal ile ilgili ihale varsa rahat bir şekilde erişim sağlayabilmektedir. Bunların yanı sıra istedikleri tüm detay ve belgeleri de anlık olarak talep etme fırsatları sunulmaktadır.

Akla gelen kamu ihaleleri ile ilgili tüm süreçler EKAP ismi verilen online bir şekilde çalışmaların sunulduğu elektronik kamu alımları platformu içerisinde meydana gelmektedir. EKAP ile dileyen herkes online bir şekilde ihale aramayı, ihale ile ilgili süreçleri takip etmeyi başarabilmek için kurulan bir sistemdir. İhale aramak ve detaylı bilgileri görmek isteyen herkesin EKAP sitesinde yer alması yeterli olmaktadır.

Patent Tescili Patent Tescili

Kamu İhale Genel Tebliği

Kamu ihale kanununda öne çıkarılan tüm hüküm kural ve usullerin uygulanabilmesi için ortaya çıkan uyuşmazlıkların ve anlaşmazlıkların çözümlenebilmesi adına bu tebliğ yer almaktadır. Kamu ihale genel tebliğ süreçleri 2016 2017 yılında birçok farklı değişikliğe uğramış ve birçok farklılıkları ön planda yer almıştır. Özellik ile de 2016 sonları ve 2017 yılı içerisinde EKAP aracılığı ile yapılacak olan tüm işlemler sırasında kolaylıklar ön plana çıkarılmaktadır.

Hizmetlerin alım süreçleri uygulama yönetmelikleri olan 4/1/2002 tarihli olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında belirtilen ihaleler ile uygulanacak olan usul ve esasları belirlemeleri sağlanmaktadır.