Hayat insanların deneyimine açılmış bir alandır.Ve içinde bulunduğumuz yıl 2023 numerolojik olarak 7 döngüsüne tekabül etmektedir. 7 rakamı birçok dinde birçok görüşte kutsal olarak algılanır. 7 gezegen yedirenk 7 verenler yedi uyurlar gibi sistematik bir düzeni temsil eden 7'nin kutsallığını gösteren birçok işaret vardır. Yedinin kutsallığının sebeplerinden biri de nefsin yedi mertebesinin olması ;yedinci mertebede insanı Kamile ulaşmamız yani gerçek manada insan olabilmemizdir. İnsanoğlu birinci çakradan yani köklenmeden bir başka deyişle Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde fizyolojik ihtiyaçlar kısmı olan 1 seviye kök çakra köklenmek ile ilişkilidir. Yani bir insan öncelikle bu dünyada var olabilme ben varım yaşıyorum barınıyorum besleniyorum diyebilmeli.Bunlar temel seviyede nefsin de en altı basamağı olan Nefs-i Emmare yi temsil ederken 7 çakra seviyesi Nefs-i Kamil'e geldiğimizde insan bireysel bütün ihtiyaçlarını tamamlamıştır bu merhalelerin her birinden geçerken deneyimleriyle beraber bu aşamadan sonra yapacağı her bir işi evrenin ve bütün hayrına yapmaya niyet eder. Çünkü anlamıştır ki hayat sadece insandan ibaret değil.Çevremizde gördüğümüz hayvanlar bitkiler doğa gökyüzü hepimiz bir ekolojik dengenin parçalarıyız. Evrensel sevgi ile attığı adımı bastığı yeri yaptıklarının her birini bilinçle idrakle yapmaya başlar. 
Peki bunu yapmadığında ne olur?Bu idrake erişmediğinde ne olur? İşte bu yıl göreceğimiz görmeye başladığımız birçok olayını da gösterdiği gibi Anadolu'nun Kadim uygarlıklarının merkezi olan Hatay ,Adıyaman Malatya ,Kahramanmaraş, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır,Kilis, Şanlıurfa toplam 10 tane ilimiz depremle sarsıldı sebebi ne olursa olsun farklı görüşler olmakla beraber Toprak bağrını açtı Anadolu'nun kalbi açıldı ve oradan ortaya çıkan birçok enerjiyi bize farklı bir alana göndermek için harekete geçti. Bu süreçte eski bildiklerini bırakıp yeniliklere adım atanlar yenilik derken dünyanın evrenin kozmik yasalarına uyumlanmayı bilenler ilerlemeye devam ediyor. Katılıklarını bırakamayanlar sertlikleri olanlar kalıplardan kurtulamayanlar kırallarak özgürleşmek durumunda kalıyor tıpkı bir ağaç dalı gibi esnerken ne kadar çok hareket edebildiğini sert olan dalın ise çabucak kırıldığını görebiliyoruz ülkemizin yaşadığı acılı durumların ilerleyen günlerde her birimize fayda sağlayacağı durumlar ortaya çıkarmak üzere gelen ilahi bir mesaj olduğunun farkındalığıyla ...
Sevgilerimle 
Irmak Suna Binici