İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 1915 Olaylarını “soykırım” olarak tanımlamak siyasî hesaplardan beslenen bir iftira olduğunu söyledi. 

1915 Olayları'nda yaşananların Türk ve Ermeni ilişkilerini karalayıcı bir şekilde tarihsel bağlamından kopartılarak, giderek derinleşen tek yanlı bir anlatıya dönüştüğüne dikkati çeken Başkan Altun, "Söz konusu döneme ilişkin önyargıdan uzak bilimsel yaklaşımlar yerini, dünya parlamentolarının kendi iç siyasetlerine hizmet etmek amacıyla aldıkları tek taraflı, aceleci ve üstünkörü kararlara bırakmıştır. Gerek ASALA adı altında ülkemize yönelik terör faaliyetleri ile gerekse de dezenformasyon yoluyla uluslararası kamuoyu sürekli manipüle edilerek 1915 Olayları’na ilişkin asılsız iddialar gündeme getirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

New York'taki Türkevi'nde düzenlenen panele video mesaj gönderen İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçen uzun zamanın ardından Ermenistan’ın 1915 Olayları'na yönelik asılsız iddialarının Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin sağlıklı bir zemine oturmasına da engel teşkil ettiğini, 1915 Olayları'nı tarihi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde "soykırım" olarak tanımlama ve sunma çabasının siyasî hesaplardan beslenen bir iftiradan başka bir şey olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, İran’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, İran’a tebrik telefonu

Altun, şunları kaydetti:

"1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi hükümleriyle bağdaşmayan ve uluslararası hukuka aykırı olduğu ortaya konulan mesnetsiz iddiaları, sürekli gündeme getirmenin dünya siyasetini ve kamuoyunu ipotek altına alma amacı taşıdığı açıktır. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türklerin ve Müslümanların maruz kaldığı onca katliama rağmen 1915 Olayları bağlamında yaşanan tartışmalarda hiçbir zaman acıları inkâr etmedik, acılar arasında bir hiyerarşi kurmadık. 1915’te ne olduğuna ilişkin tartışmalar, olayların üzerinden yüzyıldan fazla zaman geçmesine rağmen devam etmektedir. Tarihsel olayların yaşandıkları dönem içerisinde ele alınıp değerlendirilmesi, hukuki kanıt ve tanıklarla çözümün esas olması gerekirken siyasette, akademide ve kamuoyunda manipülasyon ve algı yönetimi ön plana çıkmaktadır. 1915 Olayları tek yanlı olarak ele alınarak siyasî emellerle Türkiye’ye karşı kullanılmaktadır".

Kaynak: igf