İsmail Akgün
İsmail Akgün
Mobbing Eğitim Uzmanı, Bilirkişi, Yazar Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı
Yazarın Makaleleri
İnsanlık ve İdarecilik
Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ders alınabilecek bir anı. Yazıma başlık olunan farklı iki kavram sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir. Olayları okuyunca tahmin ediyorum sizde uygun bulacaksınız! 2005 yılında, bundan 15 yıl önce...
İnsanı İsraf Etmeyelim
Kriz, Türk Dili Kurumuna göre kişiler için; "ruhsal bunalım",ülkeler için de; "bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran" olarak açıklanmaktadır. Kriz, dünyanın pek çok...
Ülkem, Sorunlar ve Çözüm Önerilerim
Ülkemiz, yeryüzünün en önemli, güzel ve aynı zamanda sorunlu bir coğrafyasında yer almaktadır. Türklerin Anadolu'ya geldiği tarihten bu yana sayısız savaşlar ve zorluklar yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Ülkemiz ve coğrafyamız...
PROPAGANDA
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te propaganda şöyle tanımlamaktadır: 'Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca.” En masumca...
Mobbing'e İlişkin Çözüm Önerilerimiz
YAPISAL DÜZENLEMELER • Her türlü atama; liyakat, ehliyet ve adalet anlayışı esas alınarak yapılmalıdır. • İş tanımları açık ve net olmalıdır. Özellikle 'amirin uygun bulduğu diğer iş ve işlemler” gibi muğlak, göreceli tanımlamalar...
Eğitim Sistemimiz ve Mobbing
Her ülkenin en temel zenginlik kaynağı iyi eğitim almış nüfusudur. Zira ekonomiden sağlığa, sanayiden teknolojiye, savunmadan çevreye, yaşadığımız mekânlardan insanlarla olan beşeri münasebetlere kadar hayata dair her alanın gelişimi...
İnsan, Teknoloji ve Mobbing
İnsanlık, yakın tarihte özellikle teknolojik olarak oldukça gelişti ve değişti. Bu gelişim ve değişim insanlara ciddi kolaylıklar da getirmektedir. Mesafelerin kısalması, haberleşmelerin anlık olarak yapılıyor olması bunlardan bazıları....
UÇÖ, CİNSİYET, AYRIMCILIK VE MOBBİNG
Literatürdeki adı ile 'Mobbing”, Türkçe olarak ise 'işyerinde psikolojik taciz/bezdiri/yıldırma” çalışma hayatının en önemli sosyal sorunlarından biridir. Diğer bir deyiş ile de kitabıma ismini verdiğim, 'Çalışma Hayatının...
MEYAD
Çalışma hayatı çalışan bireyler olarak bizler için de, ülkemiz içinde çok önemli bir alandır. Aslında hayatımız ona bağlı. Çalışmadan kuşkusuz yaşamda olmaz. Çalışmak, üretmek ve ürettiğimizi değerlendirerek yaşam mücadelesi...
Çalışma Hayatı, Kardeşlik ve Mobbing
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin yürüttüğü 'Kardeşlik Sınır Tanımaz” projesi ülkemizin tam da ihtiyaç duyduğu bir zamanda planlanmış olması takdire şayan bir çalışma. Dava ve gönül adamı olan ve tam bir fedakârlık...
Büyük Türkiye'nin Prangaları ve Mobbing İlleti
'Zarar vermeyeceklerinden emin oldukları için dostlarını uzaklaştırdılar. Kendilerine bağlamak ve kazanmak için de düşmanlarını yakınlaştırdılar. Yakınlaştırılan düşman dost olmadı ama uzaklaştırılan dost düşman oldu. Herkes...
Büyük Türkiye'nin Prangaları ve Mobbing İlleti
Video Makale " Büyük Türkiyenin Prangaları ve Mobbing İlleti " 1 Video Makale " Büyük Türkiyenin Prangaları ve Mobbing İlleti " 2 İsmail Akgün  Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı