banner129
banner127
İsmail Akgün
İsmail Akgün
Mobbing Eğitim Uzmanı, Bilirkişi, Yazar Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı
Yazarın Makaleleri
321 İş Yaşamında Cinsel Taciz Mobbing İlişkisi
İş yaşamı genellikle ekip çalışması ile üretme ve sosyal ilişki gerektiren bir alandır. Yasal düzenleme, işyeri kuralları, insan eğitimi, yöneticinin liderlik rolü ile çalışanın tutum ve davranışları huzurlu ve güvenli iş yaşamının...
Hegemon Devletlerin Küresel Yıldırma Politikaları (2)
Bir önceki yazımızda 'Küresel yıldırma” tanımını ; 'Güçlü ülke ya da ülkelerin, güçsüz ülke ya da ülkelere diz çöktürmek ya da sömürmek amacıyla, küresel yıldırma politikalarıyla belirli bir süre ve sistematik biçimde...
Hegemon Devletlerin Küresel Yıldırma Politikaları (1)
Gelişen ve değişen dünya/yaşam şekilleri/teknoloji bizi yeni kavramlarla karşılaştırmaya ve üzerinde yoğunlaşarak tartışmalara devam ediyor. Özellikle son zamanlarda çalışma hayatında karşımıza çıkan ve adından yoğun bir şekilde...
Halden Anlayabilmek Yahut Şahitlik Meselesi
Tarihî kaynaklara göre, Nasrettin Hoca'nın Anadolu Selçuklular Dönemi 1208-1284 yılları arasında Sivrihisar ve Akşehir dolaylarında yaşadığı bilinmektedir. Güldürürken düşündüren anlamlı sözleri, günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır....
Mobbingle Mücadele ve Meyad Akademi Dergisi
Mobbing, çalışma hayatı için kullanılan yabancı kökenli kavramlardandır. İşyerinde yapılan baskı, psikolojik taciz ya da yıldırma olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu ise 'bezdiri” diye adlandırmaktadır. 2009 yılında Sosyal...
Yönetim Sanatı
Çalışma hayatının, işverenler, yöneticiler ve çalışanlar için önemli zorlukları barındırdığı herkesin malumudur. Sorunlar, yasal düzenlemelerin yanı sıra bilinç düzeyinin artması ile de azaltılabilir. Bizler de toplumsal bilinç oluşturarak...
Kifayetsiz Muhterislere
Toplumda hemen herkesin ağzına pelesenk olan kavramlardandır. Kamu yönetimi, bürokrasi, bürokratik oligarşi gibi kavramları ve uygulamadaki bazı sorunları birlikte değerlendirelim. Kamu: Bir ülkedeki halkın tamamıdır. Kamu yönetimi: Halkın...
KAHRAMANLARA
Tarih boyunca ülkeler tehditlerle karşı karşıya kalmışlardır. Savaşmayan millet ya da ülke neredeyse yoktur. Bu nedenle devletler, gelecek tehditler için savunma ve taarruz yapmak üzere ordu kurarak ayakta kalmaya çalışmışlardır. Tarihte...
Taşın Altına Elini Koymak
Bu söz, sıklıkla anlatılan ve ders çıkarılması gereken bir deyimdir. Hele de "bana değmeyen yılan bin yaşasın!" gibi saçma sapan bir söze karşılık çok daha anlamlı olmaktadır. Bu deyimi, 'bir olay veya durum karşısında sorunun...
YANIBAŞIMIZDAKİ GÜZELLİKELER: GÜDÜL VE ÇAMLIDERE
Ankara, doğduğum şehir olmamakla birlikte, uzun yıllarımın geçtiği ve doyduğum Kent'tir. Ortaokul ve lise eğitimimi, Hasanoğlan Öğretmen Lisesi'nde aldım. Çok yönlü yetiştik, yetiştirdiler. İlkokuldan sonra, on bir yaşında;...
Ankara’nın saklı ve sahipsiz güzellikleri
İnsanı ve insana dair ne varsa, çok önemsiyorum. İşim gereği, insana ve doğaya olan sevgimden olsa gerek, çok gezen biriyim. Bu nedenle Türkiye'de göremediğim 3-5 şehir dışında hemen her yeri gezme fırsatım oldu. Yurdumuzun her tarafı...
YAZAR VE ROMANI
Yazarlar; bir milletin hafızasını, yani geçmişini ve bugününü geleceğe taşıyan nadide insanlardır. Yazdıkları ile dili, tarihi, kültürü, edebiyatı, bilimi, sanatı, inancı, ahlakı, hâsılı hayata dair ne varsa işler ve yaşatırlar....
Hıçkırık Filmi, Eğitim Sistemimiz, Eğitimciler ve Mobbing(!)
Hayatın kolay ve kaliteli yaşanabilir olması için birçok meslek ve mensupları vardır. Kuşkusuz her biri ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Basit bir yöntem ile de değerlendirmek gerekirse; bu meslek ya da mensupları hayatımızda yer almasa,...
İnsanlık Sınavı
İki zıt sözcüğün, bir anlamda hayatımızı şekillendirdiğini söyleyebiliriz. İyi ve kötü. Dünya var oldukça devam edecek iki anlam dolu sözcük. Habil ve Kabil'den kıyamete kadar devam edecek olan uzun soluklu bir süreç. Başka bir...
İkinci Kurtuluş Savaşı!
Dünya devletleri ve insanlık, var olma mücadelesi veriyor. Dünya ekonomisinin %85'ine sahip %1'lik grubun gözlerini kan bürümüş! Dünya'nın tüm imkânlarına rağmen yetinmeyip saldırıyorlar! İnsanları bir nevi 'mankurtlaştırarak”...
İNFODEMİ
Bir çok alanda uzun yıllardır kullanılan ancak, Coronavirüs Pandemi nedeniyle özellikle herkesin sadece dijital haber ve bilgiye ulaşmasından dolayı hat safhaya çıkan önemli bir kavramı derlediğim bilgiler ışığında sizlerle paylaşmak istiyorum....
Coronavirüs, Esnek Çalışma ve Yeni Dünya Düzeni
Ülkemiz ve Dünya'nın hemen her yerinde küresel bir salgın/saldırıya dönüşen Coronavirüs Pandemi ile mücadele ediliyor. Her gün salgın artarak yayılmaya devam ediyor. Gün geçtikçe tablo korkunç bir hâl alıyor! Buna rağmen, kimi insanlar...
Zalim İnsanlıktan Zelil İnsanlığa
Dünya'nın hemen her yerinde insana zulümler var. Biyolojik saldırı/salgın devam ediyor. İnsan doymak nedir bilmiyor. Dünya ekonomisi, Dünya nüfusunun %5'nin elinde olmasına rağmen doymuyorlar. Gariban şükrediyor, %5 azgınlık ile...
Şehitlerimiz Üzerine
Cümle âlem bilsin ki, her şart'ta ülkemizin yanındayız. İdlip'te şehit olan kahramanlarımız için üzüntümüz ve acımız çok derin ve tarifsizdir. Kuşkusuz bir müslüman için şehadet yüce bir mertebedir. Vatan, millet ve bayrak...
Bilimsel ve Teknik Bir STK Olarak MEYAD
Sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar dışında ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını...
İnsanlık ve İdarecilik
Aradan uzun zaman geçmiş olmasına rağmen ders alınabilecek bir anı. Yazıma başlık olunan farklı iki kavram sizin de dikkatinizi çekmiş olabilir. Olayları okuyunca tahmin ediyorum sizde uygun bulacaksınız! 2005 yılında, bundan 15 yıl önce...
İnsanı İsraf Etmeyelim
Kriz, Türk Dili Kurumuna göre kişiler için; "ruhsal bunalım",ülkeler için de; "bir ülkede veya ülkeler arasında, toplumun veya bir kuruluşun yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran" olarak açıklanmaktadır. Kriz, dünyanın pek çok...
Ülkem, Sorunlar ve Çözüm Önerilerim
Ülkemiz, yeryüzünün en önemli, güzel ve aynı zamanda sorunlu bir coğrafyasında yer almaktadır. Türklerin Anadolu'ya geldiği tarihten bu yana sayısız savaşlar ve zorluklar yaşanmış ve yaşanmaya devam etmektedir. Ülkemiz ve coğrafyamız...
PROPAGANDA
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'te propaganda şöyle tanımlamaktadır: 'Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yaymaca.” En masumca...
Mobbing'e İlişkin Çözüm Önerilerimiz
YAPISAL DÜZENLEMELER • Her türlü atama; liyakat, ehliyet ve adalet anlayışı esas alınarak yapılmalıdır. • İş tanımları açık ve net olmalıdır. Özellikle 'amirin uygun bulduğu diğer iş ve işlemler” gibi muğlak, göreceli tanımlamalar...
Eğitim Sistemimiz ve Mobbing
Her ülkenin en temel zenginlik kaynağı iyi eğitim almış nüfusudur. Zira ekonomiden sağlığa, sanayiden teknolojiye, savunmadan çevreye, yaşadığımız mekânlardan insanlarla olan beşeri münasebetlere kadar hayata dair her alanın gelişimi...
İnsan, Teknoloji ve Mobbing
İnsanlık, yakın tarihte özellikle teknolojik olarak oldukça gelişti ve değişti. Bu gelişim ve değişim insanlara ciddi kolaylıklar da getirmektedir. Mesafelerin kısalması, haberleşmelerin anlık olarak yapılıyor olması bunlardan bazıları....
UÇÖ, CİNSİYET, AYRIMCILIK VE MOBBİNG
Literatürdeki adı ile 'Mobbing”, Türkçe olarak ise 'işyerinde psikolojik taciz/bezdiri/yıldırma” çalışma hayatının en önemli sosyal sorunlarından biridir. Diğer bir deyiş ile de kitabıma ismini verdiğim, 'Çalışma Hayatının...
MEYAD
Çalışma hayatı çalışan bireyler olarak bizler için de, ülkemiz içinde çok önemli bir alandır. Aslında hayatımız ona bağlı. Çalışmadan kuşkusuz yaşamda olmaz. Çalışmak, üretmek ve ürettiğimizi değerlendirerek yaşam mücadelesi...
Çalışma Hayatı, Kardeşlik ve Mobbing
İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin yürüttüğü 'Kardeşlik Sınır Tanımaz” projesi ülkemizin tam da ihtiyaç duyduğu bir zamanda planlanmış olması takdire şayan bir çalışma. Dava ve gönül adamı olan ve tam bir fedakârlık...