İsmail Akgün
İsmail Akgün
Mobbing Eğitim Uzmanı, Bilirkişi, Yazar Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı
Yazarın Makaleleri
Çalışma Hayatında Mülakat Sorunu
Anadolu'nun her köşesinden geleceğin mimarları, bilişimcileri, öğretmenleri, mühendisleri, doktorları, akademisyenleri, mucitleri, yöneticileri, devlet adamları, işadamları, işçileri, memurları, teknisyenleri, şoförleri, hâsılı ihtiyaç...
Tüm Yönleriyle Mobbing ve Siber Mobbing
Yazıma 'mobbing ve siber mobbing için merhem” diye bir başlık düşündüm ve sonra sağlık otoriteleri yanlış anlar diye henüz baskıda olup haftaya sizlerle buluşacak olan yeni kitabımın da adı olan, 'Tüm Yönleriyle Mobbing ve...
Yargıtay Kararları Işığında Mobbingin İspatı
Mobbing davalarında; davaya konu belgeler, emare, doktor raporu, tanık anlatımları, keşif, uzman görüş raporları, bilirkişi incelemesi, elektronik her türlü yazışma (e-maill, Watsapp yazışmaları vb), işyeri koşulları, ses ve görüntü...
Ayrımcılık ve Örgütsel Mobbing
Çok zorlu, karmaşık, neyin doğru-neyin yanlış, kimin dost-kimin düşman olduğu anlaşılamayan, medya aracılığıyla korkuyu iliklere kadar hissettirip yalnızlık ve can korkusu ile bencillik duygusunun üst seviyelere taşındığı bir dönemi...
Ücrette Adalet Yönetimde Liyakat ve Ehliyet
Rahmetli babam, çocukluğumda ilginç ve farklı hikâyeler anlatırdı. Onlardan biri'adil yönetici” ile ilgili olandı. Beni çok etkilemiş olmalı ki halen hafızamda yer almaktadır. İbretlik olduğu için sizlerle de paylaşmak istiyorum....
Su Akıyor, Adıyamanlılar Bakıyor!
Geniş ve verimli tarım arazileri ile sırtını Güneydoğu Toroslara yaslamış, Akdeniz ikliminin geçiş özelliğini gösteren, 633.864 genel, 261 bin şehir merkezi nüfusu ve 669 rakımı ile hemen her şey yetişebilen, Komagene Krallığı'nın...
İnsan İnsana İyi Gelmeli
Doğduğumuz yer ve ailemiz, okuduğumuz okullar, arkadaşlarımız ile öğretmenlerimiz, yaşadığımız şehir, mahalle, bina ile komşularımız, çalıştığımız iş yerleri, iş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ile iş ortamımız gibi sahip...
Aşı zorunlu olabilir mi ve yaptırmayalar İşten atılabilir mi?
Korona virüs olarak adlandırılan salgın, Dünya'yı esir almış durumda! İnsan eliyle üretilip üretilmediği tartışılmaya devam ediyor. Dünya bu salgını Çin'de kaldırımlarda yürürken aniden düşüp ölen insanları, birçok TV...
Mankurtlaşmış Kriptolar ve Efendileri
Küresel hegemonlarkimi zaman azınlık hakları, kimi zaman da demokrasi kavramını vitrin olarak kullanırlar.Nitekim yerle bir edilen, zenginlikleri çalınan, bir milyondan fazla insanın katledildiği, binlerce kadının namusunun kirletildiği, ülkenin...
Eğitimcilerin Yaşadıkları Temel Sorunları Azaltmak İçin İyi Uygulama Önerileri
Peter Senge; 'işleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçesini iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına” diyerek eğitimin ne denli önemli ve gerekli olduğunu anlatmaktadır. Bu söz üzerinde düşünmemiz gerekmektedir. Çünkü ülkemizde...
Eğitim Çalışanlarının Mobbinge Yol Açan Temel Sorunları
Albert Einstein;'Bizi ilgilendiren konu yalnız barışı kurmanın ve korumanın teknik çareleri değil, aynı zamanda kafaları eğitmenin, aydınlatmanın yoludur”, Hz Ali ise; 'Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum” deyip...
Çalışma hayatında lider yönetici olmak
Kutsal kitaplarda insanlık, Hz. Âdem ve Hz. Havva'nın yeryüzüne indirilmesi ile başlar. Çocukları Habil ve Kabil ile de 'iyi” ve 'kötü” ayrışmaya başlar. Kabil'in çiftçilik, Habil'in ise çobanlık yaptığı yazmaktadır....
Kadın ve Gelecek Umudu
Kadın; nefestir, yaşama sebebidir, sevgidir, sevgilidir, annedir, bacıdır, nezakettir, aşktır, eştir, iştir, yoldaştır, muhabbettir, gelecektir, hayattır ve olmazsa olmazdır. Kutsal kitaplar başta olmak üzere her kitap, yazı, şiir, şarkı,...
Şekilcilik, Baskılar ve 28 Şubat'tan Ders Almak
Adriyatik'ten Çin'e Kadim Medeniyetimiz der dururuz. Kulağa da hoş geliyor. Bu kavram bir açıdan içi dopdolu ancak, başka bir bakış ile hayalcilikten başka bir şey değil! Hayalcilik deyişime kızanları duyar gibiyim. Gelin birlikte...
Çalışma Hayatında Usta-Çırak İlişkisi
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde 'usta”bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse;'çırak”zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimsedir.'Ahilik” ise; kökleri eski Türk törelerine...
LİDER, TAKDİR ETMEK VE BAŞARI
Hep merak etmişimdir. Ülkemizin genç ve eğitimli nüfusu, zeki insanları, Asya-Avrupa-Afrika'ya yakınlığı/konumu ve imkânları da olmasına rağmen, dünya çapında firmaları, üniversiteleri yok ve çığır açan teknolojik gelişmeleri...
Duvarları Olmayan 5.Nesil Genç Üniversite
Çalışma hayatına katkı amacıyla harıl harıl Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin (MEYAD) faaliyetleri, mobbing ile ilgili bilgilendirici yazılar, temsilcilikler, mağdurlarla röportajlar, iyi uygulama örnekleri, konfederasyonlar...
Ben duygusu ve iş’te verimlilik üzerine
Ferîdüddin Attâr'ın aktardığına göre; Rabbimiz, Hz. Musa'ya dedi ki: 'İblisten bir sır öğren.” Hz. Musa, İblisi görünce; ondan bir sır, bir nişane öğrenmek istedi. İblis dedi ki: 'Ben deme, ben gibi olursun.” Ben...
Alo 170 Mobbing Verileri ve Mağdurlar
Kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın adeta yağmur gibi mobbing şikâyetleri (bize) gelmektedir. Kimileri yağmur gibi benzetmesini abartılı bulabilir. Ancak, bunu anlamak için rastgele işyerlerini ziyaret ederek çalışanlarla kısa bir sohbet...
Sürekli Yerinizmi Değiştiriliyor?
İş hayatında olumlu olumsuz pek çok örnekler bulunmaktadır. Zira 24 saatlik zaman diliminin üçte biri işyerlerinde ya da iş ile alakalı yerlerde geçmektedir. Bu kimi zaman yarısı kadar da olabilmektedir. Geriye kalan zaman dilimi ise uyku, dinlenme...
HOLDİNG VE PATRONU
Bazen her bildiğimizi yazamayız. Yazmamak da gerekir. Ancak, toplumsal menfaat içeriyorsa yazmamak bazen de vebal olur! Devasa bir holding' iniz (şirketler topluluğu) var olduğunu düşünelim. Ülkenin tamamına hizmet veriyorsunuz ve Dünya'nın...
İŞ YAŞAMINDA MUTLULUK ÇEMBERİ
Harward Üniversitesi araştırmasına göre; huzurlu iş ortamı, verimliliği %70 oranında arttırmaktadır. İşyerinde mutlu olmanın sırrı şu şekilde sıralanmaktadır; işini sevmek, iş arkadaşları ile olan uyum, yöneticilerle olan ilişki...
Pandemi, Teknoloji, İşsizlik ve Mobbing
Hızlı gelişen teknoloji ile 'Dijital Çağ'a” girmiş bulunuyoruz. Teknolojinin insan hayrına kullanılması elbette ki hayatı kolaylaştırması açısından çok yararlıdır. Ancak, hayatın her alanına giren teknoloji, giderek insanı...
ŞİKÂYET MEKANİZMALARI
Yakın zamanda Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi tarafından hemşirelere yönelik skandal nitelikteki (500 kere 'Ben bir salağım. Görev yerimi terk ettim.” Şeklinde yazdırması) yasal olmayan ve öfke patlaması sonucu verdiği ceza,...
MOBBİNG VE SİBER MOBBİNG’TE HAKLAR
Mevcut ve oluşabilecek Mobbing mağduriyetleri için yasal düzenlemeleri derleyip paylaşmak istedim. Bu çok sayıda destek talebi alıyorum. Bu sorunu, bilimsel ve hakemli olarak yayınlanan 'MEYAD Akademi” Dergisinde 'Mobbing'te Şahitlik...
Teknolojik Yıldırma Yahut Siber Mobbing (2)
Bir önceki yazımda Türkçe karşılığı olarak, 'Teknolojik Yıldırma” uluslararası adıyla da 'Siber Mobbing” diye adlandırıp tanımını: 'İş yaşamıyla ilgili ve teknolojik araçlarla, plânlı olarak, kişi ya da kişilere...
TEKNOLOJİK YILDIRMA YAHUT SİBER MOBBİNG
Teknoloji, yakın tarihte inanılmaz bir hızla gelişmekte ve hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bu dönem, kimine göre 'dijital çağ” olarak da adlandırılmaktadır. Kuşkusuz teknoloji, hayatı kolaylaştırması halinde güzel...
321 İş Yaşamında Cinsel Taciz Mobbing İlişkisi
İş yaşamı genellikle ekip çalışması ile üretme ve sosyal ilişki gerektiren bir alandır. Yasal düzenleme, işyeri kuralları, insan eğitimi, yöneticinin liderlik rolü ile çalışanın tutum ve davranışları huzurlu ve güvenli iş yaşamının...
Hegemon Devletlerin Küresel Yıldırma Politikaları (2)
Bir önceki yazımızda 'Küresel yıldırma” tanımını ; 'Güçlü ülke ya da ülkelerin, güçsüz ülke ya da ülkelere diz çöktürmek ya da sömürmek amacıyla, küresel yıldırma politikalarıyla belirli bir süre ve sistematik biçimde...
Hegemon Devletlerin Küresel Yıldırma Politikaları (1)
Gelişen ve değişen dünya/yaşam şekilleri/teknoloji bizi yeni kavramlarla karşılaştırmaya ve üzerinde yoğunlaşarak tartışmalara devam ediyor. Özellikle son zamanlarda çalışma hayatında karşımıza çıkan ve adından yoğun bir şekilde...