İsmail Akgün
İsmail Akgün
Mobbing Eğitim Uzmanı, Bilirkişi, Yazar Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği Başkanı
Yazarın Makaleleri
Çalışma Hayatında Usta-Çırak İlişkisi
Türk Dil Kurumu Sözlüğünde 'usta”bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse;'çırak”zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında çalışan kimsedir.'Ahilik” ise; kökleri eski Türk törelerine...
LİDER, TAKDİR ETMEK VE BAŞARI
Hep merak etmişimdir. Ülkemizin genç ve eğitimli nüfusu, zeki insanları, Asya-Avrupa-Afrika'ya yakınlığı/konumu ve imkânları da olmasına rağmen, dünya çapında firmaları, üniversiteleri yok ve çığır açan teknolojik gelişmeleri...
Duvarları Olmayan 5.Nesil Genç Üniversite
Çalışma hayatına katkı amacıyla harıl harıl Mobbing Eğitim Yardım Araştırma Derneği'nin (MEYAD) faaliyetleri, mobbing ile ilgili bilgilendirici yazılar, temsilcilikler, mağdurlarla röportajlar, iyi uygulama örnekleri, konfederasyonlar...
Ben duygusu ve iş’te verimlilik üzerine
Ferîdüddin Attâr'ın aktardığına göre; Rabbimiz, Hz. Musa'ya dedi ki: 'İblisten bir sır öğren.” Hz. Musa, İblisi görünce; ondan bir sır, bir nişane öğrenmek istedi. İblis dedi ki: 'Ben deme, ben gibi olursun.” Ben...
Alo 170 Mobbing Verileri ve Mağdurlar
Kamu ya da özel sektör ayrımı olmaksızın adeta yağmur gibi mobbing şikâyetleri (bize) gelmektedir. Kimileri yağmur gibi benzetmesini abartılı bulabilir. Ancak, bunu anlamak için rastgele işyerlerini ziyaret ederek çalışanlarla kısa bir sohbet...
Sürekli Yerinizmi Değiştiriliyor?
İş hayatında olumlu olumsuz pek çok örnekler bulunmaktadır. Zira 24 saatlik zaman diliminin üçte biri işyerlerinde ya da iş ile alakalı yerlerde geçmektedir. Bu kimi zaman yarısı kadar da olabilmektedir. Geriye kalan zaman dilimi ise uyku, dinlenme...
HOLDİNG VE PATRONU
Bazen her bildiğimizi yazamayız. Yazmamak da gerekir. Ancak, toplumsal menfaat içeriyorsa yazmamak bazen de vebal olur! Devasa bir holding' iniz (şirketler topluluğu) var olduğunu düşünelim. Ülkenin tamamına hizmet veriyorsunuz ve Dünya'nın...
İŞ YAŞAMINDA MUTLULUK ÇEMBERİ
Harward Üniversitesi araştırmasına göre; huzurlu iş ortamı, verimliliği %70 oranında arttırmaktadır. İşyerinde mutlu olmanın sırrı şu şekilde sıralanmaktadır; işini sevmek, iş arkadaşları ile olan uyum, yöneticilerle olan ilişki...
Pandemi, Teknoloji, İşsizlik ve Mobbing
Hızlı gelişen teknoloji ile 'Dijital Çağ'a” girmiş bulunuyoruz. Teknolojinin insan hayrına kullanılması elbette ki hayatı kolaylaştırması açısından çok yararlıdır. Ancak, hayatın her alanına giren teknoloji, giderek insanı...
ŞİKÂYET MEKANİZMALARI
Yakın zamanda Antalya Kumluca Devlet Hastanesi Başhekimi tarafından hemşirelere yönelik skandal nitelikteki (500 kere 'Ben bir salağım. Görev yerimi terk ettim.” Şeklinde yazdırması) yasal olmayan ve öfke patlaması sonucu verdiği ceza,...
MOBBİNG VE SİBER MOBBİNG’TE HAKLAR
Mevcut ve oluşabilecek Mobbing mağduriyetleri için yasal düzenlemeleri derleyip paylaşmak istedim. Bu çok sayıda destek talebi alıyorum. Bu sorunu, bilimsel ve hakemli olarak yayınlanan 'MEYAD Akademi” Dergisinde 'Mobbing'te Şahitlik...
Teknolojik Yıldırma Yahut Siber Mobbing (2)
Bir önceki yazımda Türkçe karşılığı olarak, 'Teknolojik Yıldırma” uluslararası adıyla da 'Siber Mobbing” diye adlandırıp tanımını: 'İş yaşamıyla ilgili ve teknolojik araçlarla, plânlı olarak, kişi ya da kişilere...
TEKNOLOJİK YILDIRMA YAHUT SİBER MOBBİNG
Teknoloji, yakın tarihte inanılmaz bir hızla gelişmekte ve hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Bu dönem, kimine göre 'dijital çağ” olarak da adlandırılmaktadır. Kuşkusuz teknoloji, hayatı kolaylaştırması halinde güzel...
321 İş Yaşamında Cinsel Taciz Mobbing İlişkisi
İş yaşamı genellikle ekip çalışması ile üretme ve sosyal ilişki gerektiren bir alandır. Yasal düzenleme, işyeri kuralları, insan eğitimi, yöneticinin liderlik rolü ile çalışanın tutum ve davranışları huzurlu ve güvenli iş yaşamının...
Hegemon Devletlerin Küresel Yıldırma Politikaları (2)
Bir önceki yazımızda 'Küresel yıldırma” tanımını ; 'Güçlü ülke ya da ülkelerin, güçsüz ülke ya da ülkelere diz çöktürmek ya da sömürmek amacıyla, küresel yıldırma politikalarıyla belirli bir süre ve sistematik biçimde...
Hegemon Devletlerin Küresel Yıldırma Politikaları (1)
Gelişen ve değişen dünya/yaşam şekilleri/teknoloji bizi yeni kavramlarla karşılaştırmaya ve üzerinde yoğunlaşarak tartışmalara devam ediyor. Özellikle son zamanlarda çalışma hayatında karşımıza çıkan ve adından yoğun bir şekilde...
Halden Anlayabilmek Yahut Şahitlik Meselesi
Tarihî kaynaklara göre, Nasrettin Hoca'nın Anadolu Selçuklular Dönemi 1208-1284 yılları arasında Sivrihisar ve Akşehir dolaylarında yaşadığı bilinmektedir. Güldürürken düşündüren anlamlı sözleri, günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır....
Mobbingle Mücadele ve Meyad Akademi Dergisi
Mobbing, çalışma hayatı için kullanılan yabancı kökenli kavramlardandır. İşyerinde yapılan baskı, psikolojik taciz ya da yıldırma olarak tanımlanmaktadır. Türk Dil Kurumu ise 'bezdiri” diye adlandırmaktadır. 2009 yılında Sosyal...
Yönetim Sanatı
Çalışma hayatının, işverenler, yöneticiler ve çalışanlar için önemli zorlukları barındırdığı herkesin malumudur. Sorunlar, yasal düzenlemelerin yanı sıra bilinç düzeyinin artması ile de azaltılabilir. Bizler de toplumsal bilinç oluşturarak...
Kifayetsiz Muhterislere
Toplumda hemen herkesin ağzına pelesenk olan kavramlardandır. Kamu yönetimi, bürokrasi, bürokratik oligarşi gibi kavramları ve uygulamadaki bazı sorunları birlikte değerlendirelim. Kamu: Bir ülkedeki halkın tamamıdır. Kamu yönetimi: Halkın...
KAHRAMANLARA
Tarih boyunca ülkeler tehditlerle karşı karşıya kalmışlardır. Savaşmayan millet ya da ülke neredeyse yoktur. Bu nedenle devletler, gelecek tehditler için savunma ve taarruz yapmak üzere ordu kurarak ayakta kalmaya çalışmışlardır. Tarihte...
Taşın Altına Elini Koymak
Bu söz, sıklıkla anlatılan ve ders çıkarılması gereken bir deyimdir. Hele de "bana değmeyen yılan bin yaşasın!" gibi saçma sapan bir söze karşılık çok daha anlamlı olmaktadır. Bu deyimi, 'bir olay veya durum karşısında sorunun...
YANIBAŞIMIZDAKİ GÜZELLİKELER: GÜDÜL VE ÇAMLIDERE
Ankara, doğduğum şehir olmamakla birlikte, uzun yıllarımın geçtiği ve doyduğum Kent'tir. Ortaokul ve lise eğitimimi, Hasanoğlan Öğretmen Lisesi'nde aldım. Çok yönlü yetiştik, yetiştirdiler. İlkokuldan sonra, on bir yaşında;...
Ankara’nın saklı ve sahipsiz güzellikleri
İnsanı ve insana dair ne varsa, çok önemsiyorum. İşim gereği, insana ve doğaya olan sevgimden olsa gerek, çok gezen biriyim. Bu nedenle Türkiye'de göremediğim 3-5 şehir dışında hemen her yeri gezme fırsatım oldu. Yurdumuzun her tarafı...
YAZAR VE ROMANI
Yazarlar; bir milletin hafızasını, yani geçmişini ve bugününü geleceğe taşıyan nadide insanlardır. Yazdıkları ile dili, tarihi, kültürü, edebiyatı, bilimi, sanatı, inancı, ahlakı, hâsılı hayata dair ne varsa işler ve yaşatırlar....
Hıçkırık Filmi, Eğitim Sistemimiz, Eğitimciler ve Mobbing(!)
Hayatın kolay ve kaliteli yaşanabilir olması için birçok meslek ve mensupları vardır. Kuşkusuz her biri ayrı bir öneme ve değere sahiptir. Basit bir yöntem ile de değerlendirmek gerekirse; bu meslek ya da mensupları hayatımızda yer almasa,...
İnsanlık Sınavı
İki zıt sözcüğün, bir anlamda hayatımızı şekillendirdiğini söyleyebiliriz. İyi ve kötü. Dünya var oldukça devam edecek iki anlam dolu sözcük. Habil ve Kabil'den kıyamete kadar devam edecek olan uzun soluklu bir süreç. Başka bir...
İkinci Kurtuluş Savaşı!
Dünya devletleri ve insanlık, var olma mücadelesi veriyor. Dünya ekonomisinin %85'ine sahip %1'lik grubun gözlerini kan bürümüş! Dünya'nın tüm imkânlarına rağmen yetinmeyip saldırıyorlar! İnsanları bir nevi 'mankurtlaştırarak”...
İNFODEMİ
Bir çok alanda uzun yıllardır kullanılan ancak, Coronavirüs Pandemi nedeniyle özellikle herkesin sadece dijital haber ve bilgiye ulaşmasından dolayı hat safhaya çıkan önemli bir kavramı derlediğim bilgiler ışığında sizlerle paylaşmak istiyorum....
Coronavirüs, Esnek Çalışma ve Yeni Dünya Düzeni
Ülkemiz ve Dünya'nın hemen her yerinde küresel bir salgın/saldırıya dönüşen Coronavirüs Pandemi ile mücadele ediliyor. Her gün salgın artarak yayılmaya devam ediyor. Gün geçtikçe tablo korkunç bir hâl alıyor! Buna rağmen, kimi insanlar...