Sinan TEMEL
Sinan TEMEL
Yazarın Makaleleri
Eşek anırdı abdest bozuldu
Köyün birine bir imam atanır. Köylü ile çok güzel anlaşır ama her eşek anırışında, köylünün abdest yenilemesine anlam veremez bir türlü. Dikkatini çeken bu durumun nedenini sorar. İçlerinden birisi, yıllar evvel köyün imamının,...
İki kıssa çok hisse
Her zaman deriz ya, öyle sözler, öyle fıkra ya da kıssalar var ki, sayfalarca anlatılacak şeyleri bir çırpıda hem de daha kalıcı şekilde anlatıverirler. Bu yazıda sözü böylesi iki fıkraya vereceğim. Günümüze çok önemli mesajları...
Ölçü bozulmaya görsün…
Ariflerden biri bir gün sokaklardan koşar adımlarla evine doğru kaçıyormuş. Görenler: 'Efendim hayrola nereye böyle?” diye sormuşlar. O da: 'Sokaklardan eşekleri topluyorlar o yüzden kaçıyorum.” der. Oradakiler: 'Aman efendim...
Memleket meselesi
Sosyal medyada da dediğim gibi 'anlaşılmaz bir sessizlik” var… En azından benim anla/ya/madığım bir sessizlik. Mevzu tütün ya da tütün üreticileri. Meclise verilen torba yasa gereğince tütün üreticileri çok sıkıntıya girecek ve...
Keser döner sap döner…
Meşhur sözdür biliriz; 'Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.” Bu dünyanın sadece bir günlük olmadığını da biliriz. Hatta kimsenin ettiğinin yanına kâr kalmayacağını da biliriz. Biliriz elbet. Hem de söylemlerimize süs,...
Yazık oluyor bu şehir’e
Öylesi bir koşturmaca içindeyiz ki ve öylesine uyuşmuş, mekanikleşmiş ve de hissiyattan uzak bir hayat sürüyoruz ki, her gün etrafımızda işlenen cinayetlerin farkında bile olmuyoruz. Evet, yanlış okumadınız, cinayetler işleniyor bu şehre...
Bukalemun Kişilikliler
"Bukalemun" öyle bir yaratıktır ki, hayvanlar âlemindeki yerini ilginç yapısı ile yerini alırken bir takım insanlara da özelliğini vermesiyle bilinir. Daha doğrusu kendisi vermemiştir. Bukalemunun deride gösterdiği değişken özelliğini birileri...
Hiç oğlu hiçler…
Bir kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumuna statü derler. Daha doğrusu statü kelimesinin sözlükteki karşılığı bu şekildedir. İşte bu 'statü” denen şey, iliştiği kişiye bir takım ayrıcalık ve farklılıklar kazandırır....
Çoğaldık sanıyoruz azaldıkça…
Zaman baş döndürücü bir hızla geçiyor. Zamana mahkûm olan her şey de aynı oranda değişiyor. Bu hızlı akış içerisinde günlük kaygılar peşinde didinen insan; muhakeme ve muhasebe yapmaktan uzak, neleri kaybedip, neleri kazandığının...
Öfke Cuması’ndan akılda kalanlar…
Gündem Mescidi- Aksa... Malum, geçtiğimiz Cuma günü İsrail'in Kudüs'te Müslümanlara uyguladığı zulmü telin için ülke çapında 'Öfke Cuması” adıyla gösteriler vardı… *** Basından: "Türkiye ayakta! 81 ilde protestolar...
Kötülükten daha kötü olan, kötülüğe alışmaktır.
Yaşlı Kızılderili reisi kulübesinin önünde torunuyla oturmuş, az ötede birbirleriyle boğuşup duran iki kurt köpeğini izliyorlardı. Köpeklerden biri beyaz, diğeri ise siyahtı. Çocuk kulübeyi korumak için bir köpeğin yeterli olduğunu...
Esas sorun, kurtarıcılardan kurtulamaması mı?
Bir memlekete zarar veren zihniyetlerden biri de, kendisini çok önemli ve vazgeçilmez sanan zihniyetlerdir. Yeterli olgunluk ve erdeme ulaş(a)madıkları halde, hasbelkader bir şekilde elde ettikleri mevki ve makamı işgal etmekte ısrar edenler ile...
Köpeğini idam eden çoban
Hikâyemiz Selçuklu Devleti'nin ünlü veziri Nizamülmülk'ün 'Siyasetname” adlı eserinden. … Behram Gur, ertesi gün erkenden atına binip, çölde ilerlemeye başladı Hem gidiyor, hem de düşünüyordu. Güneş yükseldiğinde 20...
“Kirletmedik diye temiz kaldık mı?”
Baştan söyleyeyim, okurken size anlamsız gelen bir akışla karşılaşabilirsiniz. Sonunda elle tutulur bir şey de kalmayabilir ama dile gelen birçok şey bulabilirsiniz. Başlıyoruz… Müziğin sesini duymayanlar dans edenleri deli sanırmış. 'Görmek...
Karanlıkta Fil Tarifi
Çoğu zaman 'bilgi” dediğimizde insanın beş duyu ile kavrayıp elde ettiği şeyleri kastederiz. Oysa böyle bilgiler, elde edildiği araçların yetersizliği ya da sınırlılığı nedeniyle eksik ve yanıltıcıdır. Böyle olduğu gibi; sadece...
Bekliyoruz efendim…
Bu yazımın bilgilendirme ve davet niteliğinde olacağını baştan söyleyeyim. Adıyaman Kent Konseyi olarak, kentimiz için önemli olduğuna inandığım iki etkinliğe imza atıyoruz. Birincisi, neredeyse çoğunu unuttuğumuz sokak oyunlarımızı...
Sahabe Hz. Safvan Kur’an ile Buluşturulmalı
Resulullah (SAV)'in "O öyle bir insandır ki; Ondan hayırdan başka bir şey bilmem" diye medh-u senasına mazhar olmuş Sahabe Hz. Safvan bin Muattal Adıyaman topraklarında medfun, başka bir deyişle topraklarımızda misafir. Bu büyük Sahabe...
Adıyaman'da Nevruz
Bugün 21 Mart, gece ile gündüzün eşit olduğu gün. Bir başka deyişle baharın müjdecisi, tabiatın yeniden canlanışının habercisi olarak kabul edilen olan gün. Bu özelliği ile birçok kültürde bayram olarak kutlanır etkinlikler düzenlenir....
Depremin Düşündürdükleri…
Özellikle depremlerden sonra sıkça kullandığımız sözlerdendir; "Deprem öldürmez, ihmal öldürür." Adeta sloganlaşmış bu sözle esas dikkat çekilmek istenen deprem değil, deprem öncesidir aslında. Deprem öncesinde alınması gereken tedbirlerdir,...
Kan Emiciler
Memleketin en büyük sorunlarından olmasına karşın bir çok nedenden dolayı gözden kaçan/kaçırılan, hasıraltı edilen/ettirilen ya da çaresizce seyredilen/seyrettirilen musibetlerden biridir tefecilik. Memlekette hiç bir kimse olmasın ki, herhangi...
Tuzlayım ki kokmasın!
Eskiden müvezzi dedikleri gazete satıcıları olurdu. Boyunlarına astıkları ya da koltuk altlarına aldıkları gazeteleri cadde ve sokaklarda gezerek satarlardı. Genellikle 'Havadis!” diye bağırır sonra da belli başlı gazetelerin adını...
Arayacaksan, şehrini gönlünde ara
"İnsan, şehri inşa ederken aslında taşın toprağın arasında kendisini inşa eder. Gönülde her ne var ise, şehir olarak görünür. Gönlü taş olanın şehri taş, gönlü aşk ile dolu olanın şehri gülistan olur." Hacı Bayramı Veli'ye...
Yeter ki Efendilerin Canı Sıkılmasın(!)
Bir gün aslanın canı sıkılmış. 'Bu can sıkıntıma çareyi bulsa bulsa tilki bulur” diyerek, tilkiyi huzura çağırtmış: 'Tilki kardeş benim canım sıkılıyor, çabuk bu sıkıntıma bir çare bul” demiş. Tilki alaylı alaylı...
Her Ağzı Olan Konuşmalı mı?
Bir akıl hastanesini ziyareti sırasında adamın biri doktora sorar: 'Bir insanın akıl hastanesine yatıp yatmayacağını nasıl belirliyorsunuz?” Doktor şu cevabı verir: 'Bir küveti su ile dolduruyoruz. Sonra hastaya üç şey veriyoruz....
Ne Kadar Adaletliyiz?
Derler ki: Yalnız yaşayan bir kadın, Gazneli Mahmut`a şikâyete gelir: 'Bir genç her akşam kapıma gelip beni taciz ediyor.” Gazneli, adamlarına emreder: 'Yarın gece müştekinin kapısında pusuya yatacağız. Mütecaviz gelirse kafasına...
İki Fotoğraf Karesinin Verdiği Mesaj
Bazı fotoğraf kareleri vardır, ilk bakışta sizi farklı etkiler. Belki bir yitiğinizi getirmiştir size, belki de anlatmak isteyip de anlatamadığınız bir çok şeyi bir çırpıda anlatıvermiştir. Hem fotoğrafta gördüğünüz anlam hem de...
Önerimi Israrla Yineliyorum
 Daha önce 'Bu Utanç Bitmeli veya Yaşlı Evleri Sitesi” başlıklı yazımda bahsettiğim ve kimsesiz olduğunu düşündüğüm yaşlı ve meczup vatandaşı yazılarımı takip edenler hatırlarlar. Yazıda o vatandaşımızın perişan halini...
Asıl Marifet
Öğrencilik yıllarından hatırlarım. Hocamız derste 'Sanat, sanat için mi? Sanat, toplum için mi?” konusunu vererek tartışmamızı istemişti. Ders boyunca tartıştığımızı hatırlıyorum. O günkü aklımızla bir yere varamamıştık...
Milli İradeye Sahip Çıkmak
 İnanmış bir milletin neler yapabileceğine dair kahramanlıklar tarihimizde sayısızca mevcuttur. 15 Temmuz akşamı başlayan süreç de bunlardan biridir. Milli iradeye sahip çıkan ve ihanete asla teslim olmayan bir milletin demokrasi mücadelesini...
Önemli Olan Güçlüyken Adil Olmak
Hz. Ömer (r.a.), bir savaş sonrası ganimetleri taksim etmişti. Herkese bir parça kumaş düşmüştü. Fakat bu kumaş tek başına bir işe yaramıyordu. Oğlu Abdullah, babasına: 'Bu kumaş tek başına ne benim, ne de senin işine yaramıyor....