Celal TOPKAN
Celal TOPKAN
Yazarın Makaleleri
TÜRKİYE’NİN SORUNU
Çağımız bilgi çağıdır. Devletler, kurumlar kuruluşlar arasında yarış ve rekabet, sahip oldukları bilgi ve nitelikli insan gücünde yaşanıyor. Siyasal bir tercih olarak bütçelerinde eğitime ve bilime yeterli kaynağı ayıran, Bilgili ve...
HAMZA ÇİVİ VE ADIYAMAN
Bir ilin bilim sanat ve kültür alanında yetişmiş insanı o ilin en önemli değeri ve varlığıdır. Gençlerine örnek olan, ilin geleceğine ışık tutan ve yön veren aydınlık yüzüdür. 1954 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde doğan,...
Ahmet Aydın'dan Palavraya Devam
2020 yılı yatırım programı, AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İmzası ile 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete ile yayınlandı. 22 Eylül 2013 tarihinde temeli atılan o tarihten...
Atatürk'e ve Vasiyetine Derbe Yapılmak İsteniyor
Osmanlı Devleti'nde 23 Aralık 1876 tarihinde Anayasa (Knuni Esasi) kabul edildi. Saltanat ve hilafete dayanan yönetim anlayışının yanında halkın seçtiği milletvekillerinden oluşan Parlamentonun (Meclis-i Mebûsan) olması kabul edildi. 23...
Toplum Yoruldu ve Arayış içinde
18 Nisan 1999 tarihinde yapılan seçimlerde tek başına iktidara gelen parti olmadı. Seçimlerden sonra DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in başkanlığında DSP-ANAP-MHP Koalisyon Hükümeti kuruldu. Koalisyon hükümeti uyum içinde çalışamadı....
Adıyaman Geriledi ve Yoksullaştı Çünkü-3
Hiçbir başarısızlık kendiliğinden oluşmaz. Her başarısızlığın gerisinde, o başarısızlığı hazırlayan nedenler vardır. İlin halkı, kendisiyle, kendisinin ve ilinin sorunlarıyla ilgili olmalıdır. Görevi; kafasında ilin sorunlarının...
Adıyaman Geriledi ve Yoksullaştı Çünkü-2
Adıyaman'da sanayi gelişmemişti. Ekonomi tarıma dayalı işliyordu. İlde kurum tarım yapılıyordu. Tarımda verim düşüktü. Zenginlik yaratmıyordu. Adıyaman gelişmemiş ve yoksul bir ildi. Ekonomisi tarıma dayalı işleyen Adıyaman'da,...
ADIYAMAN GERİLEDİ VE YOKSULLAŞTI ÇÜNKÜ- 1
1999-2002 arasında iktidar olan DSP_ANAP-MHP Koalisyon Hükümeti uyum içinde çalışamadı. 2000 ve 2001'de iki büyük kriz yaşandı. Ekonomi iflas noktasına geldi. Koalisyon Hükümeti, kaynak arayışı içine girdi. İMF ve Dünya Bankasına...
Barış Üzerine İnşa Edilen Türk Dış Politikasının Geldiği Nokta
Ömrünü cephelerde savaşarak geçiren, Türk Kurtuluş Savaşı'nda Osmanlı topraklarını işgal eden dönemin emperyalist develerini yenilgiye uğratan Kurtuluş Savaşı'nın başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, 20 yüzyılın en büyük...
HANGİ ERDOĞAN’A İNANACAĞIZ?
AKP Genel Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır'da yeni bir GAP planı açıkladı. Yeni GAP Eylem Planını açıklarken yaptığı konuşmada: 'Demokratik siyaset her türlü sorunun tartışıldığı,...
Rejimin Otoriter Bir Yönetime Dönüştüğünün Göstergesi
Demokratik Rejim (yönetim): Halk egemenliğine dayanan, kararların çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla halkla tartışılarak alındığı yönetimdir. Otoriter Rejim (yönetim): Tek kişinin kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan, meclisin...
ERDOĞAN’A SORMAK GEREKİYOR
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Aralık 2019 günü Necip Fazıl Ödül töreninde yaptığı konuşmada 'Geçmişimizle yüzleşmek bizi küçültmez, tam tersine büyütür. Tek parti CHP'sine ait dönemde, objektif bir şekilde...
AKP Adıyaman Halkını Kandırmaya ve Aldatmaya Devam Ediyor
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs 2008 tarihinde Diyarbakır'da yeni bir GAP Eylem Planı açıkladı. Bu açıklama sırasında Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'da ordaydı. Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın: 06 HAZİRAN 2008 tarihinde...
ÜSTÜNLÜK FARKI
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Atatürk halk ve ülke dedi. Atatürk'ün insanı merkez aldı. İnsana değer ve önem verdi. Kendisinin değil halkını yücelmek için çalıştı. Kendisini değil halkı zenginleştirmek için çalıştı. Atatürk Allah'ı...
Adıyaman Bu Durumda Olmayı Hak Ediyor Mu?
Adıyaman'ın yüzölçümü 7614 KM2‘dir. Yüzölçümünün 320.000 hektarı, Buğday, Pamuk, tütün, mısır, Besni Üzümü, Fıstık başta olmak her türlü tarım ürünlerinin yetiştirilmesine elverişli tarıma alandır. Türkiye'de...
ERDOĞAN’DAN AÇIK İTİRAF
Cumhurbaşkanı Erdoğan 03.08.2016 tarihinde toplanan Olağanüstü Din Şûrası'nda yaptığı konuşmada: 'Fethullahçı terör örgütü kendisini eğitim öğretim hizmetinde yer alan bir kuruluş gibi göstermiştir. Bu örgüt 40 yıldır...
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN YÖNETİMİ
Türkiye Cumhuriyeti, 29 Ekim 1923 tarihinde halk egemenliğine dayalı olarak kuruldu. Demokratik yönetimi benimsendi. Siyasal sistem, toplumun tüm kesimlerinin temsil edildiği, tek parti anlayışına dayalı oluşturuldu. Demokratik sistemle yönetilen...
OTORİTER YÖNETİM
Tek kişinin (devlet başkanın) kayıtsız şartsız egemenliğine dayanan, meclis olduğu fakat yönetim yetkisinin tek kişide olduğu, bireyin yaşamının her yönüyle tek kişinin otoritesine tabi olduğu, devlet başkanının ülkeyi tek başına...
Yönetim Sistemleri
Değerli okuyucularım, 3 bölümden oluşan yazımla demokratik yönetimi, otoriter yönetimi ve Anayasada yapılan değişiklikle, rejimde yapılan değişiklik sonrasında Türkiye'nin yönetim sistemini anlatacağım. DEMOKRATİK YÖNETİM Halk egemenliğine...
İslami İdeallere (Kuran’a) En Uygun yönetim Şekli
Kuran'da (İslam öğretisinde) toplumun hakları kişinin haklarından daha önde gelir. Topluma zarar verilmemesi, israfın engellenmesi, lüks ve şatafattan kaçınılması, ahlaki olmayan yollarla gelir elde edilmemesi gerekir. - İslami metinler...
İslamiyet'e Yapılan En Büyük Hizmet
Kuran İKRA (oku) Diye Başlıyor. Dinin temel kaynağı Kuran'dır. Kuran İKRA (oku) diye başlıyor. Allah Kuran'da oku, öğren. İslamiyet'i Kuran'a göre yaşa. Dini görevlerini Kuran'a göre yap demektedir. Bir insan her türlü...
Şehir Hastaneleri Hastane mi? Ticarethane mi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı, uymayı taahhüt etti İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Madde 25- Sağlık herkes için doğuştan kazanılmış temel bir insan...
Atatürk'ün Kemikleri Sızlatıldı
Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu mekandır. İslamiyet'in değerlerine, kültürüne, örf, adet ve geleneklerine, Türklerin kültürüne, örf adet ve geleneklerine göre, ölülerin...
Erdoğan Aldatılmaya ve Aldanmaya Devam Ediyor
Osmanlı Devleti, çeşitli din, dil, ırk ve kültürlere mensup milletlerden oluşan bir imparatorluk idi. Osmanlı Devleti, diğer bazı alanlarda olduğu gibi, eğitim sahasında da Gayrimüslimleri serbest bırakmıştı. Gayrimüslim topluluklar, ibadethanelerini...
CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI
Yurttaş devletin aslı unsuru ve gerçek sahibidir. Ülkenin gerçek sahibi olan yurttaşları, özgüvenleri varsa, Hak ve sorumluluklarının bilincinde isler, ülkelerine sahip çıkarlar. Ülkelerini kalkındırmak, geliştirmek ve zenginleştirmek için...
Türk Kurtuluş Savaşı ve 29 Ekim'in Kazandırdıkları-1
İstiklal Savaşı -Türk Kurtuluş Savaşı- iki aşamalı bir savaştır. 1- Anadolu'yu işgal eden işgal güçlerine yapılan silahlı mücadele ve diploması savaşıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminde illerinde seçilip gelen milletvekillerinde...
Gölbaşı İlçesi Belören Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'inde Yaşananlar
Anayasa, temel hukuk metindir. Halkla yapılan toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sözleşmedir. Yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 'BAŞLANGIÇ Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız...
TÜRKİYE'NİN EĞİTİM SORUNU
Eğitime, bilime ve araştırmaya yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bütçelerinde eğitime yeterli kaynağı ayıran, ülkenin geleceğine yatırım yapan ülkeler, eğitim ve bilimde gelişiyorlar.İleri teknolojiye dayalı,...
Erdoğan ve Tramp
Recep Tayyip Erdoğan 17 yıldır Türkiye'yi bir gün söylediğinin ertesi gün tersini söyleyerek, Bir yaptığının ertesi gün tersini yaparak, Kendi sözleri ile Türkiye'yi aldanarak ve aldatılarak yönetiyor. Erdoğan'ın yönetiminde...
Türkiye'nin Geldiği Noktanın Nedenleri
Türkiye'nin üzerine oturduğu coğrafyanın: Jeopolitik politik ve stratejik konumu, Tarihi ve kültürel zenginliği, Yer altı ve yer üstü potansiyeli, Genç, dinamik ve nitelikli insan gücü varlığı, Türkiye'yi dünyanın en zengin ülkesi...