banner87
Celal TOPKAN
Celal TOPKAN
Yazarın Makaleleri
Şehir Hastaneleri Hastane mi? Ticarethane mi?
Türkiye Cumhuriyeti'nin imzaladığı, uymayı taahhüt etti İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 1- Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Madde 25- Sağlık herkes için doğuştan kazanılmış temel bir insan...
Atatürk'ün Kemikleri Sızlatıldı
Anıtkabir, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün mezarının bulunduğu mekandır. İslamiyet'in değerlerine, kültürüne, örf, adet ve geleneklerine, Türklerin kültürüne, örf adet ve geleneklerine göre, ölülerin...
Erdoğan Aldatılmaya ve Aldanmaya Devam Ediyor
Osmanlı Devleti, çeşitli din, dil, ırk ve kültürlere mensup milletlerden oluşan bir imparatorluk idi. Osmanlı Devleti, diğer bazı alanlarda olduğu gibi, eğitim sahasında da Gayrimüslimleri serbest bırakmıştı. Gayrimüslim topluluklar, ibadethanelerini...
CUMHURİYETİN KAZANDIRDIKLARI
Yurttaş devletin aslı unsuru ve gerçek sahibidir. Ülkenin gerçek sahibi olan yurttaşları, özgüvenleri varsa, Hak ve sorumluluklarının bilincinde isler, ülkelerine sahip çıkarlar. Ülkelerini kalkındırmak, geliştirmek ve zenginleştirmek için...
Türk Kurtuluş Savaşı ve 29 Ekim'in Kazandırdıkları-1
İstiklal Savaşı -Türk Kurtuluş Savaşı- iki aşamalı bir savaştır. 1- Anadolu'yu işgal eden işgal güçlerine yapılan silahlı mücadele ve diploması savaşıdır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yönetiminde illerinde seçilip gelen milletvekillerinde...
Gölbaşı İlçesi Belören Beldesi Çok Programlı Anadolu Lisesi'inde Yaşananlar
Anayasa, temel hukuk metindir. Halkla yapılan toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel sözleşmedir. Yürürlükte olan Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 'BAŞLANGIÇ Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız...
TÜRKİYE'NİN EĞİTİM SORUNU
Eğitime, bilime ve araştırmaya yapılan yatırım, ülkenin geleceğine yapılan yatırımdır. Bütçelerinde eğitime yeterli kaynağı ayıran, ülkenin geleceğine yatırım yapan ülkeler, eğitim ve bilimde gelişiyorlar.İleri teknolojiye dayalı,...
Erdoğan ve Tramp
Recep Tayyip Erdoğan 17 yıldır Türkiye'yi bir gün söylediğinin ertesi gün tersini söyleyerek, Bir yaptığının ertesi gün tersini yaparak, Kendi sözleri ile Türkiye'yi aldanarak ve aldatılarak yönetiyor. Erdoğan'ın yönetiminde...
Türkiye'nin Geldiği Noktanın Nedenleri
Türkiye'nin üzerine oturduğu coğrafyanın: Jeopolitik politik ve stratejik konumu, Tarihi ve kültürel zenginliği, Yer altı ve yer üstü potansiyeli, Genç, dinamik ve nitelikli insan gücü varlığı, Türkiye'yi dünyanın en zengin ülkesi...
NANKÖRLÜKTÜR
Doğulusu ile Batılısı ile dünyanın önde gelen tarihçilerinin, Siyaset ve sosyal bilimcilerinin, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilin ve Kültür Örgütü (UNESCO) başta olmak üzere dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarının, Atatürk'ün...
BESNİ EĞİTİM BAYRAMI
Eğitim sisteminin planlama, yönetim, örgütlenme ve finansmanı ile bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma, bilgiyi örgütleme ve bilgiyi yönetme becerisine ve nitelik insan gücüne sahip olan ülkeler ve toplumlar, gelişiyorlar, zenginleşiyor ve kalkınıyorlar....
İSLAM DÜNYASI
SAADETE PARTİSİ Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İslam Birliği Araştırmaları Merkezi'nce Ankara'da düzenlenen ‘İslam Dünyasının Geleceği ve Filistin' konulu ‘İslam Birliği Kongresi'nin açılışında konuştu....
YURTTAŞ
Yurttaş: Hak ve sorumluluğunun bilincinde olan, Verdiği verginin nereye ve nasıl harcandığı hesabını sorabilen kişidir. Oy verdiği partiyi denetleyen, Oy verdiği partinin verdiği sözlerini tutmasını, Sorunları çözmesini, Halkın yaşamını...
ADIYAMAN YOKSULLAŞTI VE GERİLEDİ ÇÜNKÜ
AKP, 3 Kasım 2002 seçimlerinde tek başına iktidara geldi. 2002-2018 arasında yapılan seçimlerde sürekli iktidar oldu. 17 yıldır iktidarda. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkeyi tek başına aldığı kararlarla yönetiyor.   AKP...
ADIYAMAN GERİLEDİ VE YOKSULLAŞTI-2
Çağımız bilgi çağı. Eğitime ve bilgiye önem veren, bütçelerinde eğitime yeterli kaynağı ayıran ülkeler, kurum ve kuruluşlar, ileri teknolojiye dayalı zenginlik yaratan üretim yapıyorlar. Zenginleşiyorlar ve kalkınıyorlar. Bütçelerinde...
ADIYAMAN GERİLEDİ VE YOKSULLAŞTI- 1
Adıyaman, sanayi gelişmemiş, ekonomisi tarıma dayanan bir ildir. İlde geleneksel yöntemle tarım yapılmaktadır. Tarımda verim düşüktür. Zenginlik yaratmamaktadır. Bu nedenle Adıyaman zenginleşememiş, aş ve iş sorununu çözememiş, yoksul...
Adıyaman Geriledi ve Yoksullaştı
Adıyaman ilinin ekonomisi tarıma dayanıyordu. İlde kuru tarım yapılıyordu. Tarımda verim düşüktü. Zenginlik yaratmıyordu. Adıyaman'ın zenginleşmesi ve kalkınması için kuru tarımdan sulu tarıma geçilmesi gerekiyordu. Nisan 1989'da...
Atatürk Yaptı Erdoğan Sattı
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK Kurtuluş Savaşı'nın kurgulayan ve planlayan, Kurtuluş Savaşında İşgal Güçlerine tarihi bir yenilgi yaşatan, Mustafa Kemal Atatürk, Savaş bittiğinde tek egemen güçtü. İstediğini yaptıracak güce sahipti. Savaş...
İHANET VE NANKÖRLÜK
Tarihsel süreç içinde emperyalist işgalci devletlerin yenildikleri tek savaş olan Kurtuluş Savaşı'nı olmamış gibi görmek, Büyük bir nankörlüktür. Büyük bir ihanettir. Kurtuluş Savaşında canlarını verenlerin, şehit düşenlerin...
ADIYAMAN'I KANDIRANLARDAN SES YOK
2019 YILI ADIYAMAN İLİ KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (TL) 2019 yılında genel Bütçeden Adıyaman'a Eğitime 79.190.887 TL (%8.17) Tarıma 41.442.556 TL (%4.28) Sağlık 35.052.848 TL (%3.62) Ulaştırmaya 214.619.327 TL (%22.15) Turizme...
ANKARA TREN GARI
Ankara Tren Garı, 27 Aralık 1920'de Ankara Gelen Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Kurtuluş Savaşı'nın planlarını yaptığı, Savaşın kararını aldığı, Savaşı yönettiği bir mekândır. Bu bağlamda Ankara Tren Garı; Kurtuluş...
SİYASET VE SİYASETÇİ
Halkın yönetime katılmasının önünü açan çok partili siyasal sistem, 1789 büyük Fransız Devrimi ile gündeme geldi. Süreç içinde gelişti. Çalışma ilkelerini, iç dinamiklerini kurum ve kurullarını, oluşturdu. Süreç içinde Batı Avrupa...
ADIYAMAN BU HAKSIZLIĞI HAK ETMİYOR
2019 YILI ADIYAMAN İLİ KAMU YATIRIMLARININ SEKTÖREL DAĞILIMI (TL) 2018 Toplam Yatırım İçindeki Oranı 2019 Toplam Yatırım İçindeki Oranı Artış EĞİTİM 118.087.163 %15,21 79.190.887 %8,17 - %8.17 TARIM 153.219.237 %19,74 41.442.556 %4,28 -...
FETÖ Terör Örgütünün Siyasi Ayağına Dokunulmadı Çünkü
Kasım 2002- Temmuz 2016 arasında AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve getirdiği, Devleti teslim ettiği Fethullah Gülen Cemaati mensupları, 15 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AKP iktidarını devirmek...
23 HAZİRAN İSTANBUL SEÇİMİNİN VERDİĞİ MESAJ
İstanbul=Türkiye'dir. 23 Haziran İstanbul seçimlerinde Türk halkı: Kutsal dinimizin siyasete karıştırılmasına. Dinin kullanılarak çıkar sağlanması siyasetine. Halk yoksulluk içinde yaşarken. Üniversite mezunu gençler iş bulamazken....
EĞİTİMDE NEREYE GİDİYORUZ
Osmanlı devleti, bir din-tarım toplumuydu. Ekonomisi tarıma dayanıyordu. Nüfusun yüzde 20'si kentlerde, yüzde 80'ni köylerde yaşıyordu. Köylerde okul ve okuryazar yoktu. Eğitim sistemi, medrese eğitim sistemine dayanıyordu. Medreselerde...
ÖZÜR DİLEMELERİ GEREKİYOR
12 Haziran 2007 tarihinde AKP'nin yargıyı teslim ettiği Fethüllah Gülen Cemaati mensubu savcılar ve polisler sahte ve uydurma delillerle Ergenekon silahlı terör örgütü diye sahte bir örgüt ürettiler. Türk Ordusu bünyesi içindeki Atatürkçü...
23 Haziran Seçim Sonuçları ve Halkın Verdiği Mesaj
31 Mart 2019 yapılan ve 23 Haziran 2019 tarihinde tekrarlanan İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde görüntüde Binali Yıldırım AKP Belediye Başkan Adayı idi. Fakat asıl aday AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı....
23 HAZİRAN İSTANBUL BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SEÇİMİNİN ÖNEMİ
Atatürk'ün yönetiminde CHP tarafından kurulan halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet yönetimi, Yapılan devrimler, Devrimlerle yaşama geçirilen toplumsal, ekonomik, sosyal, siyasal ve kültürel değişim ve dönüşümler: Akla ve bilime...
YE BABAM YE
AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Maliye Bakanı Berat Albayrak; Bursa Yüksek İslam Enstitüsü mezunu eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı (bankacılık eğitimi deneyim ve birikimi olmayan) Faruk Çelik'i,...