Varlıktan Veriler -Kazım Yardımcı (Rufai)
Varlıktan Veriler -Kazım Yardımcı (Rufai)
Amacımız ''Dinin özü olan tarihi Tasavvuf gerçeğini, tamamen Hak'kın rızası için, bu çağın ilmiyle bağdaştırarak insan sevgisi adına insanlığa yaymaktır. Çünkü gerçekte insanın adı Hazret-i İnsan'dır.' diye özetleyen Kazım Yardımcı 1936 Adıyaman doğumludur. Soy Kökü olarak Haşimi ailesine dayanmaktadır. Allah, Alem ve Adem konularında 8 kitabı yayınlanmıştır. Bunların tamamı İngilizceye çevrilmiştir. 12 Mayıs 2008 de Hak'ka yürümüştür. Kitaplarının ve verilerinin yer aldığı www.varliktanveriler.com adında kişisel internet sitesi mevcuttur. Çağımızın tasavvufçu mütefekkiri Sayın Kâzım YARDIMCI’nın mükemmel fikirlerinden bazıları: “Sonsuzluk… İşte bu Ulûhiyettir”. “Edison ve Einstein Tanrı’nın Varlığına ve Tekliğine inanmış, kalben Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e hayran olup Müslüman olmuşlar, ancak bunu açıklamamışlardı”. “Dünyaya ilk yağmur, Tanrı tarafından ve Melekût âlemindeki Rahmet Deryası adıyla anılan ırmaktan yağmıştır”. “Dik yürüme özelliği yalnızca insana verilmiştir”. “Yoktan varlık olamaz”. “Can ayrı, ruh ayrıdır”. “Meyveleri güneş oldurur, tadını ay ve yıldızlar verir”. “Nebevi Hilafetin olmadığı yerde şeriat yoktur, ilm-ihal vardır”. “İnsan atomu parçaladı fakat bir tek atom yapamayacaktır”. Sn. Kâzım YARDIMCI diyor ki; “Allah’ın Dini ulvidir(çok yüce ve mukaddestir) madde ve para, sufli- alçaktır. Yüce ve mukaddes olan, alçak olan madde ve para ile değiştirilemez. Kur’an, hadis ve dini kitapları, para ile satan bunlarla geçinen, Allah huzurunda çok şiddetli bir ikapla karşılaşır.”
Yazarın Makaleleri
Kanaatkâr Olmak
 Büyük şairimiz Ziya Paşa 'Lânet olsun o paraya ki tahsiline ânın         Ya Din ola Âlet, ya namus!..”  Demiştir. Şair, Kaymakam Eşref Bey: 'Önce va'zedip halka /Sonra Âdem den alırlar...
Açık – gizli hırsızlık yapmamak
İslamiyet açık ve gizli hırsızlığın her türlüsünü şiddetle menetmiştir. Hırsız, 'çalışmadan zengin olmak” isteyen, 'korkak” kişidir. Hırsızlık alçaklıktır. Başkasının emeğine göz dikmektir. Çalışıp – çabalayıp,...
Yaşlılar ve Çocuklar
   ...  Mevlâna Celâleddin-i Rûmi, 'Bir koruk, kırk yıl kaya gölgesinde kalsa; Güneşi gör­medikçe üzüm olmaz!.” buyurmuştur...         . Mümin, ihtiyarlara hürmet ve küçüklere...
Müslüman Toplumlar,Sosyal Adalet, Kuldan İstemek
Dileriz; Müslüman toplumları içerisinde barındıran dev­letler, çağın anlayışına uygun olarak; 'Hürriyetçi”ve 'Güzel ahlâkçı” bir görüşle sosyallaşırlar. Yer yüzünün en 'sosyal adaletçi”, sosyal...
İnançlıların ölüsüne de yardım
Müminler, fakir-zengin demeyip, Mü'minlerin cenazesine gidecek ve fakir olanlara fiili yardım edecektir. Müslüman., fakir-zengin ayırımı yapmadan İnançlı ki­şilerin cenazesine gidecektir. Mümkünse Onun, yıkanmasında, Namazında , kabristanda...
Yakarış
Ey Hazret-i İnsan!… Bizi terk etme. Bize acı. Bize Kendini göster. Bizi Allah adına affet. Bize dua ve şefaat et!.. Hak Sendedir. Senin Önünde, üstün Saygı ve sevgiyle eğiliyoruz! Çünkü Sen, Zat-ı Akdes'in, Hem iki Sıfatı...
Gururlu olmamak, Tevazulu ve hürmetli olmak.
Gurur, böbürlenmektir. Böbürlenmek ise, büyüklenmektir. İnsanlar, bir tek babanın torunlarıdırlar. 'Yaratılmış” olduklarından, büyüklenmeye hakları yoktur. İnsan, neyine ve kime büyüklenecektir?.. Bir avuç toprak olan...
Kabir Ziyareti
 Kabirlerde, Ruh diye bir şey yoktur. Öyleyse Peygamber, neden kabirlerin başında durdu ve okudu. Ve kabirleri ziyarete teşvik etti.  Bunun nedenlerini ve yararlı yönlerini şöyle sıralayabiliriz: 1)Kabir, o insanın artık uhrevi makamının...
Ehlibeyti Sevmek Farzdır
Yüce Rabbımız buyurur: -'İnnema yüredullahu liyüzhibe ankümürricse Ehl-el Beyt'i veyütehhireküm tethira – Ehl-i Beyt, mutahhardır. Tahir (temiz, tertemiz)'dir. Allah, Onların tahir olmasını irâde etti (diledi) '. (Ahzab-33)....
Allah’ın Dini İslam
Bismillahirrahmanirrahim  Allah'ın dini İslâm'dır. İslâmın dayandığı temellere gelince: a) Kitap (Kuran-ı Kerim). b) Hadls-i Kudsi:Allah'ın Peygamber efendimizle doğrudan, bizzat konuşması. c) Hadis-i...
Cumhuriyet
Cumhuriyet ve özgürlük olmayan yerde;gerçek dine,dindarlığa Gerçek Müslümanlığa yer yoktur. Saltanat,padişahlık,krallık sistemi, Emeviler tarafından İslâm'a Musallat edilmiş gayet zalim ve tamamen beşeri, şahsi iradeye-Melik, sultan,...
Yalan Söylememek
İslam dininde en büyük ve çirkin günah, yalancı olmak ve yalan söylemektir. İslâmiyet, iki durumun dışında yalanı şiddetle reddetmiştir. Çünkü yalan, her kötülüğün kaynağıdır. Ayrıca kişiyi ve toplumu alçaltan en çirkin bir niceliktir....
HAKİKAT
Varlıktan Verilerin ilkini hikemi manzume olarak insanlığa armağan ediyoruz. Ayrıca sıcak Ramazan Ayının insanlara uğurlu olmasını diliyoruz. HAKİKAT İsbat ettinse, varın var olduğun, Çözüldü esrar, bitti yorgunluğun. İsbat-ı vücut,...
Fakir Hakkı
Fakir Hakkı Gözetilecek.   Tanrı ve Elçisi (a.s.v.), fakir hakkının gözetilmesine çok önem vermiştir. Fakirlerin bir çok hakkı vardır. Bu haklar, zamanın koşullarına göre, herhalde korunacaktır. Zekât, Sadaka, Fitre, kurban eti, ayrıca...
Kötülüğe İyilik
Tanrı'nın ve Yüce Elçisi'nin (a.s.v.) üstünde durduğu ve en çok önem verdiği bir üstün niceliktir, kötülüğe iyilik etmek! Şu söz ne kadar da güzeldir: 'İyiliğe iyilik etmek, her kişiye mahsustur; kötülüğe...
Aşk ve Çeşitleri
Mevlana'ya göre üç çeşit aşk vardır: 1-Aşk-ı Hakiki 2- Aşk-ı Mecazi 3-Aşk-ı Hımari Aşkı Hakiki, hüsnü mutlaka olan aşktır ve sonsuzdur. Aşkı mecazi, hüsnü mutlakın doğaya ve nesnelere yansımasıdır ve sonludur. Aşkı hakiki...
Şefaate Kim Yetkili?..
'Ondan başka (İlâh diye) yalvardıkları şeyler, şefaat (gücüne ve yetkisin)e sahip değillerdir. Ancak bilgi sahibi, Hakkı-Allah'ı görenler, şehid olanlar bunun dışındadır”. (Zuhruf: 86) Hakka şehid olanlar, Hakkı-Allah'ı...
Yakarış
Ey Hazret-i İnsan!… Bizi terk etme. Bize acı. Bize Kendini göster. Bizi Allah adına affet. Bize dua ve şefaat et!.. Hak Sendedir. Senin Önünde, üstün Saygı ve sevgiyle eğiliyoruz! Çünkü Sen, Zat-ı Akdes'in, Hem iki Sıfatı...
Peygamberimiz ( S.A.V) Ticaret ile İştigal Etmemiştir
(PEYGAMBERİMİZ HZ.MUHAMMED(S.A.V), MUSA PEYGAMBER GİBİ ÇOBANLIK YAPMIŞTIR AMA ASLA TİCARET İLE İŞTİGAL ETMEMİŞTİR) Peygamberimizin(s.a.v) tüccar olduğunu söylüyorlar. Bu Peygamberimize iftiradır. Peygamberimiz hiçbir zaman ticaret ile...
Doğruluk – Doğru Paylaşım
Müslüman, istikametli ve taksim işlerinde âdil olacak. Tanrı Yolcusu, müstakim yani 'doğru ” olacak. İslâm'da doğruluk, başta gelir. Tanrı'nın adamı doğrudur. Doğruluk yolundadır. Çünkü doğruluk, Tanrı sıfatıdır....
Tasavvufun Kökeni
Tasavvuf medreseden değil; Tekke'den zuhur etmiştir. Bir Tasavvufçu gösterilemez ki O tarikat pirlerinden olmasın. Ya da bir pire hizmet etmeden tarikat piri olmuş bir Zât gösterilemez. Mutlaka bir Pirin terbiyesinden geçtikten ve Olgunlaştıktan...
İyyake Na’budu ve İyyake Nestein Ayetinin Gerçeği
Bu Âyetin gerçeği şudur: 'Biz sana taparız ve senin inayetini ve yardımını isteriz.” Mealciler ise: ‘Ancak sana taparız ve ancak senden yardım isteriz.” diye meallendirmektedirler. ‘Sanataparız-seni Mâbud ediniriz'...
İnsanın Kurtuluşu
Hazreti Adem'den Kıyamete kadar insanın kurtuluşu, bir Nebi veya bir Veli'nin ardından yürümesine (tutunmasına) bağlıdır. Nebi ve Veli, Allah'a vasıl olmuş kişidir. Kutsi ruhun (Ruhul Kudüs) sahibidir. O Nebi yada Veli, Allah'a...
DABBETÜL ARD – DECCAL VE MEHDİ
 Tanrının 'Dabbetül ard” buyruğu, yerin özelliği anlamınadır. Yerin özelliği atomlardır. Dinimizin işaret ettiği Dabbetül ard, atomun bölünüşü ile zuhur etmiştir.Atom bölünmüş, yerin, maddenin özelliği meydana çıkmıştır....
ŞEHİDİ KERBELAYA
EHLİBEYTİ SEVENLER İÇİN TAHİRİ MEVLEVİ'NİN İMAM HÜSEYİN EFENDİMİZ İÇİN YAZMIŞ OLDUĞU MERSİYEYİ SİZLERLE PAYLAŞIYORUZ. 01.NİSAN.2004        KÂZİM YARDIMCI(Adıyaman'lı)     ŞEHİDİ...
Ehl-i Beyt’i Sevmek Farzdır
Yüce Rabbımız buyurur: -'İnnema yüredullahu liyüzhibe ankümürricse Ehl-el Beyt'i veyütehhireküm tethira – Ehl-i Beyt, mutahhardır. Tahir (temiz, tertemiz)'dir. Allah, Onların tahir olmasını irâde etti (diledi) '. (Ahzab-33)....
Ehl-i Beyt ve İnsan-ı Kâmil
Kardeşlerim, 40 yıldır okuduğum Kur'an, Hadis ve tarihler, ayrıca İç Âlem'den öğrendiğim bilgilere dayanarak bazı gerçekleri size açıklayacağım: Bir Hanefi kökenli ve Hanefi fıkhına göre amel eden Ehl-i Beytçi ve Şiayı Muhammed...
İmamet – Manevi Önderlik
Hazret-i Peygamber bu görevi, Serdar-ı Evliya, Hazret-i Ali ve Onun kutsal evlatlarına bırakmıştır. Başta 12 Ehl-i Beyt İmamı olmak üzere Hazret-i Ali'nin torunlarıdır. Bunlar, dünya durdukça Müslümanların ve gerçeği arayanların...
OLGUN İNSAN
'Yokluğumla aşikârım, Ehl-i Beyte aidim,   Secdemin şeklindeki ismi Muhammed şahidim” 'İnni cailun fil ardi halifeten- Yeryüzüne insanı Tanrı adına iş gören başkan kıldım” (Bakara,30) 'Veallemel Ademe esmae...
Ehl-i Beyt
Hazret – i Muhammed'in Ehl-i Beyt'i dörttür: Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin.       Ehl-i Beytin  Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin Hazretleri olduğuna dair, İmam-ı Ahmed bin Hambel'in Müsned'inde ...