Tramp evanjeliklerin yüzde 81 inin oyunu alarak seçilmiştir.Yani A.B.D.tarihinde en yüksek evanjeliklerin oyunu alan başkandır.Brunson’un, evanjeliklerin  üst düzey ajanlarından biri olduğu görülüyor.Tramp, yaklaşan üçte bir senato yenileme seçimlerinde, evanjeliklerin oylarını  almak için, Türk içişleri bakanı Süleyman Soylu ve adalet bakanı Abdulhamit Gül hakkında yaptırım kararı uygulamıştır.Bunda tesadüf veya oyuna gelme yoktur.Neden Süleyman Soylu ?:Çünkü Soylu terörle en iyi mücadele eden kişidir.Aynı zamanda hükümetin en başarılı bakanıdır.Zamanlama çok manidardır.Ekonominin en zayıf olduğu zaman seçilmiştir.Bu ani gerginlik Çin’den alınan üç buçuk milyar doları eritmek, sıfırlamak için yapılmış ta olabilir.Borç faizlerinin yükselmesi ve doların yükselmesi ile  başarılı da olunmuştur.Zaten Türkiye’nin bazı kurumlar nezdinde kredi bulmasını güçleştirecek  yasada, hala gündemdedir. Türkiye’de ,A.B.D.içişleri ve adalet bakanının, Türkiye’deki mal varlıklarına el koyma kararı almıştır.Tabi bu misilleme amacıyla alınmış sembolik bir karardır.Söz konusu bakanların Türkiye’de mal varlıklarının olmadığı söylenmektedir.Brunson , evanjeliklere göre kendini dine adamış  en masum, ama bölgesel anlamda üst düzey bir din adamıdır(ajanıdır).Onun için 100 tane Tramp’ı harcamaktançekinmezler.
Amerikan yönetimi ,evanjeliklerin baskısıyls Türkiye’yi gözden çıkarmış görünüyor.Kuzey Irak’ta PKK  ya yapılan yardımlar ,15 temmuz olayları ,Suriye’de PYD ye verilen silahlar.Münbiç’te Türkiye’nin ısrarlarına rağmen PYD yı çekmemesi ,en önemli iki bakanına ambargo uygulaması ,kurumlar nezdinde kredi bulmasını engelleyen yasayı  gündemine alması  ,Halk Bank genel müdür yardımcısı  Hakan Atilla’yı, hiç  suçu yokken tutuklaması, Türkiye’yi gözden çıkardığını gösteriyor.Erdoğan’ın  korumalarını ,iki PKK  lıyla tartıştı diye tutuklamaya kalkışması ,ardından A.B.D.’ye giriş yasağı uygulaması Türkiye’yi Muz Cumhuriyeti yerine koyduğunu gösteriyor.Sıtratejik ortaklık felan, bunlar bizim sık sık gündeme getirdiğimiz konulardır A.B.D.’nin böyle bir sorununun olduğu gözükmemektedir..Bence , ABD.nin  Türkiye’deki bütün üstleri kapatılırsa , tümüne birden karşılık verilmiş olur..A.B.D.’nin  Türkiye’ye çektiği reste karşılık ,restini gördüm demektir.Binanaleyh aynı şeyi Merhum Demirel’de yapmıştı.
EVANJELİZM 
Evanjelizm “Kutsal kitaba yönelmek” demektir. Kutsal kitaptan maksat sadece İncil değil, aynı zamanda eski Ahit denilen Tevrat ve onunla birlikte Zebur, öteki adıyla Mezmurlar'dır. Ama asıl ilham kaynağı elbette İncil'dir, yani İncil'i oluşturan kitaplardır. Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından yazılmış dört kanonik, yani Hristiyan otoritelerince kabul edilip doğrulanmış İncil’lerin  Evanjelizm, genel anlamıyla İncil’ler hakkında vaaz vermektir. İsa üzerinde yoğunlaşan bu vaazların amacı Hristiyan olmayanları bu dine davet etmektir.Evanjelik inanca göre; Tanrı'nın evanjelik protestan hıristiyanlar için olan uhrevi (cennetle ilgili) ve yahudiler için de dünyevi (yeryüzüyle ilgili) olmak üzere iki planı vardır. Öteki dinlere mensup insanlar ise Tanrı için önem taşımazlar. Tanrı'nın yahudilerle ilgili planı gereği yahudiler, vaat edilmiş topraklara dönüp Büyük İsrail'i kuracak ve dünyaya egemen olacaklar. Evanjelikler ise bu plana destek olacaklar ve kendileri için kurtuluş ahİrette gerçekleşecektir. Eski Ahit(Tevrat ve Zebur) ve Yeni Ahit(İncil)'den oluşan Kitabı Mukaddes'e göre, İsa Mesih'in yeryüzüne yeniden inebilmesi için yahudilerin, “Kenan Diyarı” olarak da adlandırılan ve kendilerine Tanrı tarafından vaat edildiğini iddia ettikleri topraklarda toplanmış olması gerekmektedir.A.B.D.’deki evanjeliklerde İsa Mesih’in yeryüzüne inebilmesi için, Yahudilerin hedeflerine kavuşmalarına yardım etmektedir.Türkiye’de istihbarat çalışmaları yaparak  yahudilere yardım eden Brunson’da evanjeliklerin önde gelen ajanlarından biri olarak görünüyor.Şu anda evanjeliklerin önündeki tek engel ,Türkiye ve Filistindir.Tabi onlarda engel sayılırsa


                                                                                           Recep ESMER