2002-2018 arasında yapılan seçimlerde

3 Kasım 2002 seçimlerinde Adıyaman AKP dedi. Toplam 5 milletvekilinin 4’nü AKP’ye verdi.

22 Temmuz 2007 seçimlerinde Adıyaman AKP dedi. Toplam 5 milletvekilinin 4’nü AKP’ye verdi.

12 Haziran 2011 seçimlerinde Adıyaman AKP dedi. Toplam 5 milletvekilinin 4’nü AKP’ye verdi.

7 Haziran 2015 seçimlerinde Adıyaman AKP dedi. Toplam 5 milletvekilinin 4’nü AKP’ye verdi.

1 Kasım 2015 seçimlerinde Adıyaman AKP dedi. Toplam 5 milletvekilinin 4’nü AKP’ye verdi.

24 Haziran 2018 seçimlerinde Adıyaman AKP dedi. Toplam 5 milletvekilinin 4’nü AKP’ye verdi.

Adıyaman merkez ilçe, Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Gerger, Kahta, Samsat, Sincik ilçelerinin belediye başkanlarını AKP kazandı.

Adıyaman’ın genel ve yerelde AKP yönetti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri

10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adıyaman Erdoğan (AKP) dedi. Seçimlerde en fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. Erdoğan, Türkiye genelinde en yüksek oyu Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aldı.

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Adıyaman Erdoğan (AKP) dedi. Seçimlerde en fazla oyu Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. Erdoğan, Türkiye genelinde en yüksek oyu Adıyaman’ın Sincik ilçesinde aldı.

2010’dan beri devletin resmî kurumları Devlet Planlama Teşkilatı, Devlet İstatistik Enstitüsü, Kalkınma Bakanlığı kaynaklarına dayalı olarak yaptığım araştırma çalışmalarımda, belge ve bilgiye dayalı olarak, AKP iktidarında, 2002-2018 arasında Adıyaman geriledi ve yoksullaştı diyorum.

AKP iktidarında Adıyaman

Adıyaman, Erdoğan’ı ve AKP’yi bağrına bastı. Destek verdi, sahip çıktı.

Ancak Erdoğan ve AKP Adıyaman’a sahip çıkmadı.

Erdoğan (AKP) Adıyaman’a sahip çıkmadı hizmet getirmedi.

2002-2015 Arasında Yıllara Göre İller Arası Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Araştırması Sıralamasında Adıyaman’ın Sırası

Tablo-1

Yıl

Sıra

Kaynak

1996

61

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

2003

65

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)

2011

66

Kalınma Bakanlığı

2012

68

Kalınma Bakanlığı

2013

68

Kalınma Bakanlığı

2015

71

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

2016

71

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

2017

72

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)

Tablo da görüldüğü gibi, AKP’nin iktidara geldiği 2003 yılında, İller Arası Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Araştırması Sıralamasında 65. sırada yer alan Adıyaman, AKP iktidarının 16. yılı sonunda 7 basamak gerilemiştir. 65. Sıradan 72. sıraya düşmüştür.

Devlet İstatistik Enstitüsü (TÜİK), 7 Ocak 2019 tarihinde “İl bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 2017 yılı sonuçlarını” açıkladı.

2017 yılı il bazında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre Adıyaman kişi başına 18 bin 706 TL gelirle, 81 il arasında 72. sırada yer aldı.

Rakamlar

Siyasetçi yalan söylemekte yetenekli ve becerikli olabilir.

Halkı aldatmakta yetenekli ve becerikli olabilir.

Halkı aldatıp oyunu almada yetenekli ve becerikli olabilir.

Fakat rakamlar doğruları söyler. Siyasetçinin yalanlarını bir bir ortaya koyar.

Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olan, başkan ve üst yöneticilerini Erdoğan’ın atadığı kurumlar

AKP Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bağlı olan Devlet Planlama Teşkilatı, Kalkınma Bakanlığı, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün rakamları:

AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın,

AKP Adıyaman Milletvekillerinin,

AKP Adıyaman belediye başkanlarının,

AKP Adıyaman il, ilçe başkan ve yöneticilerinin,

AKP üyelerinin ve yandaşlarının, AKP iktidarında Adıyaman kalkındı, zenginleştiği iddialarının doğru olmadığını söylüyor.

Aksine AKP iktidarında Adıyaman’ın yoksullaştığını ve fakirleştiğini söylüyor.

AKP iktidarı döneminde Adıyaman’a hizmet gelmediği,

AKP iktidarında Adıyaman’ın gerilemiş ve yoksullaşmış olduğu devletin resmi rakamları ile orta olmasına karşın,

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,

Erdoğan’ın atadığı AKP Adıyaman milletvekilleri,

Belediye başkanları,

İl ve ilçe başkan ve yöneticileri,

AKP üyeleri ve yandaşları ısrarla, AKP iktidarında Adıyaman’ın gelişti ve kalkındı diyorlar. AKP iktidarında Adıyaman’ın zenginleştiğini iddia ediyorlar.

Ah bu rakamla ah

Ah bu rakamla ah, siz nelere kadirsiniz.

Sabah öğlen akşam yatarken AKP iktidarında Adıyaman kalkındı diyen AKP’lilerin doğruyu söylemediklerini,

Halka yalan söylediklerini ve halk aldattıklarını ortaya koyuyorsunuz.

AKP iktidarında Adıyaman kalkındı ve gelişti, halka yalan söylediklerini ve söylüyor.

Sabah öğlen akşam yatarken AKP iktidarında Adıyaman kalkındı ve gelişti diyerek halkı aldatan

AKP’lilerin söylediklerinin doğruluğunu ve yanlışlığını sorgulamadan onlara inanan, alkışlayan ve övgüler dizen Adıyaman’ın gazetecilerini, sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticilerin, mahcup ediyorsunuz.

Adıyaman il olalı

Adıyaman il olalı:

Bu kadar yüksek oranda desteklediği ve bağrına bastığı,

Bu kadar yüksek oranda oy verdiği,

Partinin genel başkanı,

Seçtiği milletvekilleri,

Adıyaman’a bu kadar büyük bir kötülük ve eziyet etmedi.

Adıyamanlı AKP’li Hemşerilerime samimi çağrımdır

Adıyaman bize, bizden öncekilerin emanetidir.

Bizim bizsen sonra geleceklere bırakacağımız en büyük mirastır.

Lütfen Adıyaman’a sahip çıkalım.

AKP’nin Adıyaman’a verdiği zarar yeter.

AKP’nin Adıyaman’a daha fazla zarar vermesine, kötülük etmesine izin vermeyelim.

EK:

Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni 7 Ocak 2019

İl bazında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla, 2015-2017

Gross domestic product per capita by provinces, 2015-2017

İstatistiki bölge birimleri sınıflaması (3. Düzey)
Statistical regions (Level 3)

Kişi başına GSYH (TL)
Per capita GDP (TL)

Kişi başına GSYH ($)
Per capita GDP ($)

2015

2016

2017

2015

2016

2017

TR

Türkiye

29 899

32 904

38 680

11 019

10 883

10 602

TR100

İstanbul

49 773

54 933

65 041

18 343

18 169

17 827

TR211

Tekirdağ

36 414

40 083

47 479

13 420

13 257

13 014

TR212

Edirne

25 396

27 803

31 551

9 359

9 195

8 648

TR213

Kırklareli

30 392

33 300

38 619

11 201

11 014

10 585

TR221

Balıkesir

24 172

27 425

32 127

8 908

9 071

8 806

TR222

Çanakkale

29 236

32 852

38 292

10 775

10 866

10 496

TR310

İzmir

34 261

37 817

45 034

12 626

12 508

12 344

TR321

Aydın

21 292

23 595

28 072

7 847

7 804

7 694

TR322

Denizli

26 836

30 199

35 745

9 890

9 988

9 797

TR323

Muğla

29 968

32 017

37 461

11 044

10 589

10 268

TR331

Manisa

27 331

30 342

35 367

10 073

10 035

9 694

TR332

Afyonkarahisar

20 568

22 775

25 725

7 580

7 533

7 051

TR333

Kütahya

22 102

24 365

28 471

8 146

8 058

7 804

TR334

Uşak

23 607

26 530

31 487

8 700

8 775

8 630

TR411

Bursa

33 501

36 780

43 707

12 346

12 165

11 980

TR412

Eskişehir

32 084

35 207

40 639

11 824

11 644

11 139

TR413

Bilecik

35 508

38 274

43 230

13 086

12 659

11 849

TR421

Kocaeli

48 806

53 267

64 659

17 987

17 618

17 723

TR422

Sakarya

28 006

30 493

36 314

10 321

10 085

9 954

TR423

Düzce

28 163

29 760

33 857

10 379

9 843

9 280

TR424

Bolu

33 600

35 413

40 202

12 383

11 713

11 019

TR425

Yalova

32 277

35 880

42 117

11 895

11 867

11 544

TR510

Ankara

40 679

45 247

52 000

14 992

14 965

14 253

TR521

Konya

23 659

25 958

30 461

8 719

8 585

8 349

TR522

Karaman

27 739

29 369

35 344

10 223

9 714

9 688

TR611

Antalya

33 028

32 916

38 408

12 172

10 887

10 528

TR612

Isparta

22 698

26 445

29 797

8 365

8 746

8 167

TR613

Burdur

26 153

28 457

31 694

9 638

9 412

8 687

TR621

Adana

21 682

24 157

28 221

7 991

7 990

7 735

TR622

İçel

24 128

26 872

31 151

8 892

8 888

8 538

TR631

Hatay

18 991

21 412

25 846

6 999

7 082

7 084

TR632

Kahramanmaraş

17 914

19 554

22 968

6 602

6 467

6 295

TR633

Osmaniye

17 442

19 758

23 760

6 428

6 535

6 513

TR711

Kırıkkale

22 240

24 152

31 879

8 196

7 988

8 738

TR712

Aksaray

21 211

22 673

26 622

7 817

7 499

7 297

TR713

Niğde

20 649

21 632

25 006

7 610

7 154

6 854

TR714

Nevşehir

21 774

22 918

25 930

8 025

7 580

7 107

TR715

Kırşehir

19 915

22 651

27 476

7 339

7 492

7 531

TR721

Kayseri

25 500

28 186

33 027

9 398

9 322

9 053

TR722

Sivas

20 831

23 155

26 861

7 677

7 658

7 362

TR723

Yozgat

18 165

20 385

22 886

6 694

6 742

6 273

TR811

Zonguldak

20 436

23 073

27 662

7 531

7 631

7 582

TR812

Karabük

23 261

25 662

30 658

8 573

8 488

8 403

TR813

Bartın

19 208

21 225

24 188

7 079

7 020

6 630

TR821

Kastamonu

22 062

24 254

28 188

8 131

8 022

7 726

TR822

Çankırı

21 997

24 816

27 127

8 107

8 208

7 435

TR823

Sinop

18 873

21 197

23 629

6 955

7 011

6 477

TR831

Samsun

22 026

23 823

27 272

8 117

7 879

7 475

TR832

Tokat

16 598

17 886

20 171

6 117

5 916

5 529

TR833

Çorum

19 418

21 587

24 897

7 156

7 140

6 824

TR834

Amasya

22 367

24 469

27 810

8 243

8 093

7 623

TR901

Trabzon

24 937

27 228

30 789

9 190

9 005

8 439

TR902

Ordu

19 265

18 433

21 867

7 100

6 096

5 994

TR903

Giresun

19 361

18 970

22 238

7 135

6 274

6 095

TR904

Rize

24 996

27 516

32 149

9 212

9 101

8 812

TR905

Artvin

24 927

27 483

32 486

9 187

9 090

8 904

TR906

Gümüşhane

19 526

19 510

20 923

7 196

6 453

5 735

TRA11

Erzurum

17 479

19 825

23 122

6 442

6 557

6 338

TRA12

Erzincan

24 425

27 206

31 990

9 002

8 998

8 768

TRA13

Bayburt

17 952

19 433

21 247

6 616

6 427

5 824

TRA21

Ağrı (81)

9 657

11 125

12 729

3 559

3 679

3 489

TRA22

Kars

15 252

16 784

20 276

5 621

5 551

5 558

TRA23

Iğdır

16 190

17 506

22 248

5 967

5 790

6 098

TRA24

Ardahan

17 703

19 765

23 292

6 524

6 537

6 384

TRB11

Malatya

17 910

19 640

22 546

6 600

6 496

6 180

TRB12

Elazığ

19 116

21 091

24 348

7 045

6 976

6 674

TRB13

Bingöl

14 685

16 719

19 205

5 412

5 530

5 264

TRB14

Tunceli

24 768

28 613

33 846

9 128

9 463

9 277

TRB21

Van (80)

10 548

12 378

14 080

3 887

4 094

3 859

TRB22

Muş (77)

12 957

14 248

16 131

4 775

4 712

4 422

TRB23

Bitlis (78)

13 162

14 145

15 536

4 851

4 678

4 258

TRB24

Hakkari (74)

12 845

15 093

17 805

4 734

4 992

4 880

TRC11

Gaziantep

21 731

23 789

27 933

8 009

7 868

7 656

TRC12

Adıyaman (72)

14 958

16 300

18 706

5 512

5 391

5 127

TRC13

Kilis

17 489

18 577

22 064

6 445

6 144

6 048

TRC21

Şanlıurfa (79)

11 256

12 161

14 185

4 148

4 022

3 888

TRC22

Diyarbakır (73)

14 310

15 812

18 251

5 274

5 230

5 003

TRC31

Mardin

15 259

16 674

19 758

5 623

5 515

5 416

TRC32

Batman (75)

12 575

14 015

16 943

4 634

4 635

4 644

TRC33

Şırnak

13 910

15 737

18 878

5 126

5 205

5 174

TRC34

Siirt (76)

13 062

14 439

16 607

4 814

4 775

4 552

TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, 2015-2017

Tablo da görülüğü gibi, Türkiye geneli kişi başına gelir ortalaması 38.680 TL’dir.

Adıyaman’da kişi başına gelir ortalaması 18.706 TL’dir.

Adıyaman’ın kişi başına gelir, Türkiye ortalamasının ancak % 48’dir.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.