23 Mayıs 2013 Perşembe 04:32
634 Okunma
Sağlık-sen’in toplu sözleşme talepleri


 

-Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı
-Ek ödemeler artırılmalı, vergiden muaf olmalı
-Nöbet ücretleri iki kat artırılmalı
-Kadro alamayan sözleşmelilere kadro verilmeli
-Yıpranma payı verilmeli
 
Sağlık-Sen, toplu sözleşme taleplerini hazırladı. Sağlık ve Sosyal
hizmet kolunun yetkili sendikası olan Sağlık-Sen’in talepleri içinde
önceliği döner sermaye, ek ödeme, ek ders ücreti ve fazla çalışma
ücretlerinin emekliliğe yansıması aldı. Toplu sözleşme taleplerini
açıklayan Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş, döner sermaye/sabit ek
ödemenin gelir vergisinden muaf olmasını da öncelikli talepleri arasında
gördüklerini belirterek, nöbet ücretlerinin artırılması, yıpranma payı
verilmesi, kadro alamayan sözleşmeli personelin bu beklentisinin
karşılanmasının olmazsa olmaz talepleri olduğunu ifade etti. Nöbet
ücretlerinin iki kat artırılmasının bir başka öncelikli talepleri
olduğunu söyleyen Memiş, genel toplu sözleşme taleplerinin konfederasyon
tarafından yürütüleceğini belirterek, “Kamu görevlilerinin tamamını
ilgilendiren maaş ücret artışı, mali ve özlük haklar, çalışma şartları,
sosyal haklar genel toplu sözleşmenin konusu ve bunlar sendikalarımız
adına konfederasyonumuz tarafından yürütülecek. Genel toplu sözleşmeye
yönelik taleplerimizi de hazırlayıp, konfederasyonumuza ilettik”
şeklinde konuştu.
 
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını toplu sözleşme masasında temsil
edeceklerini belirten Memiş, talepleri kazanıma dönüşene kadar mücadele
edeceklerini ifade etti.
 
Sağlık-Sen’in taleplerinin bir bölümü (özeti) şu şekilde:
 
• Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin 6 ay
süreyle SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayanlar tarafından
ödenmesi.
• Sağlık hizmetleri sunumu esnasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin
şehit ailesi/yakını olarak değerlendirilmesi.
• Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi
• Sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde de hizmet bölgesi ve
gruplarına bakılmaması.
• Eşi özel sektörde görev yapan Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı personelinin eş durumu tayinlerinde eşinin 1 yıl
sigortasının olmasının yeterli olması, 4/B ve 4/C’lilerin de eş durumu
tayinlerinde kadrolularla aynı haklara sahip olması
• Çocuğu il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan ve
söz konusu yerde yatılı öğrenim görme imkanının bulunmadığını
belgelendirenlere hizmet bölgesi ve grubu şartı olmaksızın tayin hakkı
verilmesi
• Mesai saatinin 08.00-16.00 olarak düzenlenmesi ve 16.00’dan sonra
yapılan hizmetlerin karşılığının fazla mesai ücreti olarak ödenmesi.
• Döner sermaye kadrolu personelin genel bütçeye geçirilmesi
• 112 istasyonlarında çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmesi
• Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması ve
eğitimlerin uzaktan eğitim ile verilmesi
• Araştırmacı kadrosuna atananların maaşlarının, araştırmacı kadrosuna
geçmeden önceki kadrolarına ilişkin özel hizmet tazminatları ve ek
göstergeleri üzerinden hesaplanması
• 4/B, 4/C, vekil ebe ve hemşireler, aile hekimi ve aile sağlığı
elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınmaması ve
giyecek yardımı ücretlerinin 2 katı oranında artırılması
• Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yemek servislerinden ücret
ödemeksizin yararlanması ve yemek servisi olmayan yerlerdeki personel
ile 112’lere öğün başı 8,00 TL yemek ücreti ödenmesi
• Bütün sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası
yapılması ve primlerinin tamamının kurum bütçesinden ödenmesi
• Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama programı açılmalı, Hemşirelik
Kanunu kapsamında uzman hemşire olarak kabul edilenlere uzman hemşirelik
kadrosunun verilmesi.
 
HİZMET KOLU TALEPLERİ (TAMAMI)
1. Döner sermaye, ek ödeme, nöbet ücreti, ek ders ücreti ve fazla
çalışma ücretlerinin emekliliğe yansıması
2. Döner sermayenin / Sabit ek ödemenin gelir vergisinden muaf olması
3. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının ek göstergelerinin
artırılması
4. Sağlık hizmetleri sınıfı çalışanlarının özel hizmet tazminatı
oranlarının 46 puan artırılması
5. Döner sermaye tavan oranlarının her ay yapılacak ek ödemede sabit
olarak uygulanması / Döner sermaye katsayılarının artırılması
6. 375 sayılı KHK’daki sabit ek ödeme oranlarının sağlık çalışanları
için 20 puan artırılması
7. Özellik arz eden birimlerde kısmi süreli hizmet verenlere, çalıştığı
süre kadar özellik arz eden birimler için öngörülen katsayılar üzerinden
döner sermaye ödenmesi
8. Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık
hizmetleri sınıfı personeli için 0,40 olan hizmet alanı-kadro unvan
katsayılarının lisans mezunu sağlık çalışanları için 0,75 olarak
uygulanması
9. 4/C’lilerin döner sermaye ek ödemelerinden yararlandırılması
10. Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı B tipi 112 istasyonlarına %40 ek
puan verilmesi
11. Döner sermaye komisyonu ve hasta hakları kurulları ile birimlerinde
görev yapanlara %10 ek puan verilmesi
12. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na bağlı entegre hastanelerde de
özellik arz eden birim katsayının uygulanması
13. Sağlık hizmetleri sınıfına atanılabilecek bir üst öğrenimi
bitirenlere, bitirdikleri üst öğrenimleri esas alınarak zam ve tazminat
ödenmesi
14. Sağlık hizmetleri sınıfında görev yapanların döner sermaye ek
ödemelerine esas hizmet alanı-kadro unvan katsayıları ile tavan ek ödeme
oranlarının yüksek lisans mezunları için %10, doktora mezunları için %20
oranında artırılması
15. Mesai saatinin 08.00-16.00 olarak düzenlenmesi ve 16.00’dan sonra
yapılan hizmetlerin karşılığının fazla mesai ücreti olarak ödenmesi
16. Döner sermaye kadrolu personelin genel bütçeye geçirilmesi
17. 4/C ve vekil ebe ve hemşirelerin kadroya geçirilmesi
18. Kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanlarının kadroya
geçirilmesi
19. Radyasyonla çalışanlarının mesai saatinin tamamı üzerinden yıllık
90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
20. Ağız ve diş sağlığı merkezin göre yapan röntgen teknisyenlerine
yıllık 90 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
21. Özellik arz eden birimlerde görev yapanlara yıllık 90 gün fiili
hizmet süresi zammı verilmesi
22. Nöbet usulü ile çalışanlara yıllık 60 gün fiili hizmet süresi
zammı verilmesi
23. 112 acil sağlık hizmetlerinde görev yapanlara yıllık 90 gün fiili
hizmet süresi zammı verilmesi
24. Birinci basamak sağlık tesislerinde görev yapanlara yıllık 30 gün
fiili hizmet süresi zammı verilmesi
25. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapanlara yıllık 60
gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi
26. Her yıl görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılması ve
eğitimlerin uzaktan eğitim ile verilmesi
27. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçlarının müteakip
sınava kadar geçerli olması ve 70 barajını aşanların müteakip sınava
kadar açılacak kadrolara atamalarının yapılması
28. Yardımcı hizmetler sınıfında olanlardan memur olma şartlarını
taşıyanların sınavsız memur kadrolarına atanmalarının sağlanması
29. Nöbet ücretlerinin 2 katı oranında artırılması
30. Nöbet ücretlerindeki saat sınırının kaldırılması, nöbet tutulan
sürelerin tamamının ücretinin ödenmesi
31. 112 istasyonlarında çalışanlara icap nöbet ücreti ödenmesi
32. İlçe hastanelerinde görev yapanlar ile Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapanlara nöbet ve icap nöbet ücreti
ödenmesi
33. Araştırmacı kadrosuna atananların maaşlarının, araştırmacı
kadrosuna geçmeden önceki kadrolarına ilişkin özel hizmet tazminatları
ve ek göstergeleri üzerinden hesaplanması
34. Sağlık Bakanlığı 663 sayılı KHK ile araştırmacı kadrosuna
atanların ücret mahsuplaşmasında eski kadrolarına ilişkin emsali
personelin aldıkları döner sermaye tutarının dahil edilmesi
35. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında 663 sayılı KHK ile
araştırmacı kadrosuna atanların ücret mahsuplaşmasında eski kadrolarına
ilişkin emsali personelin ücret ve katsayılarının esas alınması
36. Diş protez teknisyenlerinin iş yükünü artıran Diş Protez
Teknisyenlerinin Günlük İş Miktarı konulu 2013/1 nolu Genelgenin iptal
edilmesi
37. YÖK Döner Sermaye Yönetmeliğindeki Kadro/Görev Unvan Katsayısı
Cetvelindeki katsayılardan yüksek olanın uygulanması, yönetim
kurullarına herhangi bir takdir hakkı verilmemesi
38. Üniversite hastaneleri ile Adli Tıp Kurumundaki hekimlere garanti
gelir ödenmesi
39. Üniversiteler bünyesinde yürütülen bilimsel araştırma projelerinin
finansmanının genel bütçeden karşılanması
40. 4/B, 4/C, vekil ebe ve hemşireler, aile hekimi ve aile sağlığı
elemanlarının da Giyecek Yardımı Yönetmeliği kapsamına alınmaması
41. Giyecek yardımı ücretlerinin 2 katı oranında artırılması
42. Kadrolu, sözleşmeli ve geçici personelin yemek servislerinden ücret
ödemeksizin yararlanması ve yemek servisi olmayan yerlerdeki personel
ile 112’lere öğün başı 8,00 TL yemek ücreti ödenmesi
43. Sağlık hizmetleri sınıfı, teknik hizmetler sınıfı, genel idari
hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında kadrolu ve sözleşmeli
olarak görev yapan personelin özel sektördeki hizmetlerinin ¾’ü, özel
sektörde kendi hizmet sınıfında geçen hizmetlerinin ise tamamının
kazanılmış hak aylık derece ve kademe tespitinde ve izin sürelerinin
hesabında değerlendirilmesi
44. Geçici işçi olarak çalışmakta iken önce 4/B, ardından da kadroya
geçirilen personelin geçici işçi olarak çalıştıkları sürelerin tamamı
kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde ve izin
sürelerinin hesabında dikkate alınması
45. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunan tüm kamu
görevlilerine, her iki yıl için bir kademe ilerlemesi verilmesi
46. Sağlık hizmetleri sınıfı personeline kalkınmada öncelikli yöreler
için uygulanan ek tazminat oranlarının 20 puan artırılması
47. Nüfusu 2 milyondan fazla olan şehirlerde görev yapanlara 20 puan
ek tazminat verilmesi
48. Genel idari hizmetler sınıfı ve yardımcı hizmetler sınıfında
yükseköğrenim görmüş personelin özel hizmet tazminatlarının 5 puan
artırılması
49. 375 sayılı KHK’daki ek ödeme oranlarının Türkiye Hudut ve Sahiller
Sağlık Genel Müdürlüğünde görev yapan Kaptanlar için 50 puan,
Teknisyenler (makinist) için 45 puan ve Gemi adamları için 40 puan
artırımlı ödenmesi
50. Geçici veya resen görevlendirilen personele asıl kadrosunun
bulunduğu kurum veya kuruluş ile görevlendirildiği kurum veya kuruluşun
ek ödemesi birlikte değerlendirilerek yüksek olan kurum veya kuruluştan
ek ödeme yapılması
51. Sağlık tesisi kalite katsayısı çarpanının dağıtılabilecek döner
sermaye hesabının belirlenmesindeki etken olmaktan çıkarılması
52. Bütün sağlık çalışanlarına zorunlu mesleki mali sorumluluk
sigortası yapılması ve primlerinin tamamının kurum bütçesinden ödenmesi
53. Sağlık meslek lisesi mezunlarına karma öğretim (örgün ve uzaktan)
lisans programı açılması
54. Acil tıp teknisyenlerine karma öğretim (örgün ve uzaktan)
paramedik lisans programı açılması
55. Önlisans mezunlarına lisans tamamlama programı açılması
56. Hemşirelik Kanunu kapsamında uzman hemşire olarak kabul edilenlere
uzman hemşirelik kadrosunun verilmesi
57. Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların OYAK
kesintilerinin iade edilmesi
58. 02.11.2011 tarihli 659 sayılı KHK’dan evvel çalışanlar tarafından
açılan davalar için idareler lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi,
hükmedilip de tahsil edilmiş vekalet ücretlerinin iade edilmesi
59. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görevli kadro karşılığı
sözleşmeli öğretmenlere, diğer öğretmenlere olduğu gibi öğretim yılına
hazırlık ödeneği verilmesi
60. 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılması. Yeterli sayı
sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş açılamayan kurumlar için merkezi
bir alanda kreş açılması ve ücretsiz servis sağlanması. Bu kreşlerde 24
saat hizmet verilmesi.
61. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların sağlık giderlerinin 6 ay
süreyle SGK tarafından değil, bizzat şiddet uygulayanlar tarafından
ödenmesi
62. Sağlık hizmetleri sunumu esnasında hayatını kaybedenlerin
ailelerinin şehit ailesi/yakını olarak değerlendirilmesi
63. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara primleri
kurumca karşılanmak suretiyle ferdi kaza sigortası yapılması
64. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışanlara bireysel
emeklilik sisteminde %25 oranında işveren payı verilmesi
65. Hizmet koluna bağlı kurum ve kuruluşlardaki araçlara kurum
tarafından kasko yapılması
66. Nüfusu 500 binin üzerinde olan yerlerde görev yapanlara ücretsiz
ulaşım imkanı sağlanması, bunun sağlanamadığı hallerde ulaşım yardımı
verilmesi
67. Radyoloji teknisyeni ve anestezi teknisyeni olarak görev yapan
hemşire ve ebelere isteklerine bağlı olarak bu kadroların verilmesi
68. Sağlık teknisyeni, radyoloji teknisyeni, anestezi teknisyeni,
laborant vb. branşlardaki personelin sağlık memuru kadrolarına atanması
69. Mart ayında Tıp Bayramı ve Sosyal Hizmetler Günü nedeniyle ikramiye
verilmesi
70. Aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının yıllık izinde
ücretlerinin kesilmemesi
71. Aile hekimlerine misafir hastalar için kişi başı 8,00 TL ödenmesi
72. Aile hekimlerinden kesilen sendika aidatı hesabına gider
kalemlerinin dahil edilmemesi
73. “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlık Çalışanı”
kavramının kullanılması
74. Aile sağlık merkezlerinde hizmet satın alma yoluyla sağlık
personeli istihdam edilmemesi
75. Aile hekimliğe ve aile sağlığı elemanları için sigorta primine esas
kazançlarının hesabına kayıtlı kişiler için ödenecek ücret ve
sosyoekonomik gelişmişlik düzeyi ücretlerinin dahil edilmesi
76. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının sözleşme
dönemi içinde kullanmadıkları yıllık izinlerinin bir sonraki sözleşme
dönemine aktarılması
77. Sözleşmeli aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarının sağlık
hizmeti sunmak üzere yurtdışında geçici olarak görevlendirilebilmesi
78. Sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarına aile yardımı
verilmesi
79. Sağlık hizmetlerinin hizmet satın alma yoluyla gördürülmemesi
80. Sözleşmeli personel, aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının
izinlerinde kendi mevzuatları ile 657 sayılı Kanun ve toplu sözleşme
hükümlerinden lehe olanların uygulanması
81. Kimyagerlerin ek göstergelerini 3600’e çıkarılması
82. Kamu Hastane Birliklerinde sözleşeli statüde görev yapan tabip
dışı personele sabit ek ödeme verilmesi
83.Mazeret nedeniyle atananların, atandıkları ilde fiilen 1 yıl
çalışmaları halinde mazeret durumları ortadan kalksa dahi aynı ilde
kalabilmesi
84. İkisi de Sağlık Bakanlığı personeli olan eşlerin eş durumu
tayinlerinde kıdem ve bölgeye bakılmaması
85. Eşlerden biri farklı kurumda çalışıyorsa ast-üst olma durumuna ya
da unvan-kadro ve görevlerine bakılmaması
86. Sözleşmeli personelin eş durumu tayinlerinde de hizmet bölgesi ve
gruplarına bakılmaması
87. Eşi özel sektörde görev yapan Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı personelinin eş durumu tayinlerinde eşinin 1 yıl
sigortasının olmasının yeterli olması
88. 4/B ve 4/C’lilerin de eş durumu tayinlerinde kadrolularla aynı
haklara sahip olması
89. Sağlık Bakanlığında görev yapan kadrolu ve sözleşmeli personelden
sağlık meslek lisesi mezunu olup da sağlık ile ilgili bir alanda örgün
öğretim önlisans programı veya herhangi bir alanda lisans öğrenimi
görenlere eğitim mazeretinden tayin imkanı verilmesi
90. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında görev yapan kadrolu ve
sözleşmeli personelden görevleri ile ilgili bir alanda örgün öğretim
önlisans programı veya herhangi bir alanda lisans öğrenimi görenlere
eğitim mazeretinden tayin imkanı verilmesi
91. Aynı unvan ve branşta ve aynı statüde görev yapan personel ile
PDC’de birlikte değerlendirilen teknisyen ve teknikerlere becayiş imkanı
verilmesi
92. Üniversite hastanelerinde aynı unvan ve branşta ve aynı statüde
görev yapan personele becayiş imkanı verilmesi
93. Kurumlar arası yer değişikliğinde muvafakatin objektif kriterler
(eş durumu, sağlık ve eğitim mazereti) çerçevesinde verilmesi
94. Çocuğu il dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan
ve söz konusu yerde yatılı öğrenim görme imkanının bulunmadığını
belgelendirenlere hizmet bölgesi ve grubu şartı olmaksızın tayin hakkı
verilmesi
95. Memurun bakmakla yükümlü olduğu kişiler veya eş ve çocukları ile
kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşlerinden birinin hastalığının
bulunması hâlinde, muayene ve tedavi süresince refakat izni verilmesi
96. Sağlık çalışanlarının sağlık meslek lisesine kayıt yaptıracak
çocuklarına ek puan verilmesi
97. Sendika yöneticisi ve temsilcilerine, sendikaca organize edilen
toplantı ve eğitimler için yılda 20 güne kadar ücretli izin verilmesi
98. Kurumların yayımladığı her türlü düzenleyici işlemler ile süreli
ve süresiz yayımları sendikaya göndermesi
99. Personelin mali ve sosyal hakları ile çalışma koşulları ve özlük
haklarını ilgilendiren mevzuat hazırlık çalışmalarına sendika
temsilcisinin de davet edilerek görüşünün alınması
100. Kamu çalışanlarının mali ve sosyal hakları ile özlük haklarını ve
çalışma koşullarını ilgilendiren kurul ve komisyonlara sendika
temsilcisinin de katılması
101. Kurumlarda işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmesi ve
donanımının kurumca karşılanması
102. Sendikaların; eğitim, seminer ve konferans gibi toplantıları için
kurumlara ait salon ile araç ve gereçlerin kullanılabilmesi
103. Yükseköğretim kurumlarındaki disiplin kurullarına ve döner
sermaye ödemelerinin belirleneceği yönetim kurullarına sendika
temsilcisinin katılması
104. Sendika tarafından, sendikayı veya memurları ilgilendiren
konularda kurumlara yapılacak yazılı müracaatların 10 gün içinde
cevaplandırılması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.